Folkmordet oktober 2017 – i Sverige och Kanada

Folkmordet lever och mår väl. Stefan vill lugna oroliga svenskar och ge sken av att han nu har kontroll över migrationen. Det stämmer inte. Den tsunami av asylsökanden till Sverige som kom 2015 har nu visserligen avtagit men vad han inte berättar är att Sverige fortfarande tar in migranter, främst asylsökanden och anhöriga, motsvarande två nya Göteborgs kommun vart 7:e år eller ett nytt Umeå varje år. Det var nog inte det som majoriteten av svenskarna såg framför sig när Löfvén tillsammans med en gråtande Romson 2015 presenterade en politik för att få kontroll över migrationen till Sverige. Sedan januari 2017 har fram till oktober kommit 21 606 asylsökanden, det är ungefär lika många som förra året. Trots en betydligt lägre anstormning från just asylsökanden under 2016 och 2017 har vi fortfarande 83 091 kvar i mottagningssystemet varav 73 346 som ännu inte har fått uppehållstillstånd. Beviljade uppehållstillstånd jan-okt 2017 var 109 968 vilket bara är marginellt färre än rekordåret 2016 (115 578). Nu är det inte bara i Sverige som folkmordet pågår. Det sker i varje annat västland med europeisk ursprungsbefolkning – ett exempel är Kanada.

Den gemensamma planen

Direkt efter andra världskriget vara planeringen i full gång. De nationalistiska strömningarna i alla västländer före kriget hade visat sig potenta men slagits ner av makten bakom kulisserna som nu, efter kriget, hade fullständig kontroll – större än någonsin. Det mest grundläggande för dem var demografin, befolkningen. Genom att blanda upp befolkningen skulle någon homogen kraft som sätter folket främst aldrig mer kunna finnas. Det åstadkoms genom att i varje västland införa en rasblandad mångkultur där den enda gemensamma nämnaren är det ekonomiska utbytet mellan människorna och beroendet av staten. Någon gemensam historia, gemensamma rötter, gemensam kultur, religion, etnicitet, o.s.v. finns inte längre kvar att enas kring. I land efter land genomförde man nu planen. Kanada är bara ett utav dessa tidigare europeiskt dominerade länder som kom att utsättas för denna destruktiva kraft, precis såsom skett också i Sverige.

Befolkningsutbyte i Kanada

22% av befolkningen i Kanada är nu immigranter. Troligen är siffran högre eftersom uppgifterna bygger på en undersökning där man själv får svara på frågan om man är en immigrant. Av Kanadas befolkning på 35 miljoner anser sig således knappt 8 miljoner vara det. Sedan 1971 har andelen migranter som varje år kommer från Asien ökat från 5% till 48%, från Afrika 1% till 9% och från Latinamerika & Karibien 3% till 12%. 1971 kom 89% av de som invandrade från USA eller Europa, 2016 är samma siffra 31%.

Självskattningen har gått från rapporterade 4,7% år 1981 till 22,3% år 2016. Med nuvarande takt kommer andelen migranter ha stigit till 34,4% år 2036. Sverige och Kanada ligger således på ungefär samma prognos tillsammans med de flesta andra tidigare västeuropeiska länderna. Det som sker är en planenlig och medveten politik att byta ut ursprungsbefolkningen i varje västland.

Statistics Canada 2016 immigration

Ett krig mot vita befolkningen i alla länder

Utan tvekan pågår ett medvetet krig mot ursprungsbefolkningen i alla västländer. Det är enkelt att förstå det genom att läsa och titta på massmedia som dagligen spyr ut sin propaganda om hur dåliga vita människor är, vilken arvsynd vi har och hur underbart samhället är om vi blev utbyta och ersatta med andra människor. I varje reklamfilm visas en uppblandad befolkning, aldrig bara vita, i varje TV-serie, Hollywoodproduktion, i varje annonsblad, framhålls att andra än vita har precis samma rättighet, om inte större, till europeiska länder än vad ursprungsbefolkningen har. Fria Sidor har inget emot andra raser men när syftet är att byta ut ursprungsbefolkningen talar vi om något helt annat än om naturliga folkrörelser.

Framtiden för alla vita länder?

Indoktrinering av våra barn

Det börjar redan i skolan och den falska information barnen får läsa i böckerna. Här tonas ursprungsbefolkningens insatser ner till förmån, inte minst, för de duktiga och betydelsefulla, oersättliga, invandrarna. Olika utländska grupper framställs som offer och ursprungsbefolkningen som vita översittare. De fortsätter sedan i populärkulturen, datorspelen, underhållningen och vidareutvecklas sedan på våra så kallade högskolor, vilka idag inte är annat än gigantiska indoktrineringscentra.

Minoriteter som vapen

I vuxen ålder stöter vita européer på kvotering, rasblandad reklam, rasblandning i Hollywoodproduktionerna och i statskontrollerad och reklamfinansierad television.

För att ytterligare skapa kaos och riva ner alla befintliga normer/strukturer använder man olika minoriteter och identiteter som vapen för att söndra och härska. Det räcker inte längre att vara kvinna och för jämställdhet, utan du bör först och främst vara feminist och bekämpa patriarkatet – de vita männen. Det räcker inte att var bög och för lika rättigheter, utan du bör främst vara en homo-aktivist som går på Prideparaden och tolerant mot Islam som vill förbjuda dig. Det räcker inte att vara invandrare, du ska främst förakta det folk som givit dig sitt skydd och arbeta för att ännu fler invandrare ska få komma, så att på sikt svenska folket kan bytas ut. Identitetspolitiken och minoriteterna används som ett vapen att krossa de tidigare homogena vita nationalstaterna.

Svarta liv räknas men inte vita
illegal.png
Pride och barn – Nej Tack!

Slutsats

Det som sker i världen, sker inte av en slump. Vita européer är under attack och har så varit sedan minst 50 år. Det till synes, bottenlösa, hatet mot alla vita européer och kulturer är något som vi ser uttryck för bland, inte minst, många ledande judiska företrädare.

Sverige är i en relativt god position om vi nu tar vårt förnuft till fånga och omedelbart stoppar den nuvarande politiken samt tar tillbaka makten från de nuvarande, fullständigt korrumperade, sju riksdagspartierna. De har förbrukat allt sitt förtroende och måste bort från varje form av maktposition. Ulf Kristersson har varit tyst och lojal med Fredrik Reinfeldts politik och varken Nya eller gamla Moderaterna förtjänar förtroende. Stefan Löfven har verkligen inte dragit i någon handbroms, vilket visas tydligt i statistiken ovan och Annie Lööf har nu tagits in i Bilderbergklubben, så henne kan svenska folket inte heller förvänta sig något stordåd av.