Åtta konspirationer mot dig du bara måste förstå

Ibland är det bra att stanna upp och sammanfatta vad som kommit fram så här långt i den fria forskningen. I detta inlägg ska Fria Sidor lista det som hittills är utrett och med 100% säkerhet är en konspiration riktad mot oss. Listan sker i den ordning Fria Sidor anser graden av lögn vara störst och allvarligast. Gör gärna ett försök, om du känner minsta tvivel, att själv undersöka fakta. Det är förmodligen först när du själv satt dig in på djupet i detaljerna som det verkligen sjunker in att de är lögner. Varför finns alla lögner? Det är ganska enkelt. Makthavarna säljer oss en lögn och man tvingar alla att tro på den. Sedan kopplar man vissa handlingar som en följd av att lögnen är sann. Då kan ingen i samhället gå emot.

1. ”förintelsen”

Fria Sidor kommer aldrig skriva ”förintelsen” med stort F och alltid omgärda detta lögnaktiga ord med citattecken. Det vänder sig i magen att tänka på hur man bara kan komma på tanken att ljuga om en sådan allvarlig sak för egen vinnings skull. Dessutom har man i 70 år anklagat ett helt folk och alla generationer efteråt för något de aldrig gjort. Faktum är att man drivit det så långt för att vinna på det själv att snart en hel värld ska känna dåligt samvete för att ”vi inte gjorde tillräckligt”. Fria Sidor skulle aldrig, till skillnad från judarna, anklaga en hel grupp för att stå bakom denna ondskefulla konspiration mot mänskligheten trots att mellan 4 och 5 miljoner judar sökt ersättning som s.k. överlevare. ”förintelsen” är av det slaget att om den är kvar, betyder det av vi fortfarande är tankeslavar. Vi vet således att vi inte är fria i tanken så länge den onda myten lever vidare. Det förstår du dock först när du accepterar, det otänkbara, något som sitter mycket långt inne – att ”förintelsen” är en hoax. Den tjänar många syften och ett är att sätta offren på en högtstående moralisk piedestal och förövarna, tyska folket och vita nationalister, i den moraliska dyngan. På så sätt lyssnar vi på offret och drar lärdom av det som hänt, utan att kritiskt reflektera. Vi blir som tankeslavar, vandrande zombies, och styrs av den judiska autopiloten.

Blå färg efter vätecyanid finns bara i avlusningskamrarna, inte duschrummen

Forskarna har varit många som redan tidigt påpekade alla felaktigheter. 95% av allt man påstått är idag redan motbevisat men trots detta ändrar man inte den officiella versionen. Man har investerat för mycket i den och används idag att hålla ihop den judiska diasporan. Vad spelar det då för roll om man falskeligen anklagar tyskarna får något? Det viktigaste är att det fungerar för judarna. Man påstod först att det fanns gasugnar i de västtyska lägren, men nej, det fanns inte. Man påstod sedan att det fanns lampskärmar och tvålar gjorda av mänskliga material, men, nej, det fanns inte heller. Man talade sedan om miljoner i gasugnar i nuvarande Polen och Östtyskland men några flygfoton finns inte som visar på det. Några spår av det kemiska ämnet, vätecyanid, blåsyra, visade sig inte heller finnas, annat än i de verkliga avlusningskamrarna. De fanns för att rädda liv, inte släcka dem. De flesta nyckelvittnena har bekommits med att ljuga, eller ska vi säga ha vidlyftig fantasi. Vittnesmålen i Nürnberg tvingades fram genom tortyr och t.o.m. Ann Franks dagbok visade sig vara en förfalskning. Det är inget annat än ren och skär ondska att idag, 2017, ihärda i att ”förintelsen” ägt rum. Man kan inte anklaga ett helt folk för något de aldrig gjort och sedan förvänta sig att någonsin få trovärdighet igen. Fullständigt skandalöst och en skam för mänskligheten!

2. Pengar ur tomma intet

Från början bytte vi varor och tjänster med varandra. Det skedde först naturligt inom byn sedan mellan byar och kanske till slut på marknader. Redan för tusentals år sedan kom man på att man också kunde föra bok och på så sätt redovisa en kontoställning över vem som var skyldig vem och hur mycket. Böckerna fungerar bra men kan försvinna och manipuleras. Återstår då att pröva något annat. Redan för 2500 år sedan, under tidigt Romarrike, använde man kopparmynt. Från denna tid har frågan alltid varit vem som ska förse ett samhälle med de pengar som behövs? De tidiga romarna ansåg att det var staten som skulle göra det och att värdet också skulle garanteras av staten. Koppar fungerade därför lika bra som guld och silver. I takt med att Romarriket föll gick världen över till ädelmetaller som silver och guld, där det istället var råvarans värde som var det viktiga. Nu började en vansinnig jakt hos världens eliter för att roffa åt sig så mycket silver och guld man kunde hitta runtom i världen. De som satt på guldet och silvret kunde också ge ut pengarna som alla skulle använda.

På 1600-talet, i England, började man så med oskicket att papperslappar skulle tryckas av bankerna som sedan skulle lånas ut till medborgare och staten till ränta. Ett i grunden vansinnigt beslut av den dåvarande engelska kungen som kommit att påverka mänskligheten negativt sedan dess och har inneburit en förmögenhetsöverföring till ett ytterst litet antal bankirer för något de knappt gjort någonting för. Värst drabbade har USA, Storbritannien och Frankrike varit. Där skuldsatte man staten för att kunna dra på sig stora krigskostnader och eviga krigsskulder med pengar staten hade kunnat trycka själv. Att många dog ansåg bankirerna vara av mindre betydelse. I Sverige och övriga Norden uppstod aldrig lika negativa konsekvenser av samma metod. Sverige hade en mindre koncentrerad banksektor, andra ägare, länge en reglerad banksektor och bl.a. en bred sparbanksrörelse runt om i landet, helt på ideella grunder. Fria Sidor är inte helt klar med analysen, vad som är bäst att göra nu. För Sveriges del kommer denna fråga, enligt Fria Sidor, idag långt ner på det som först måste åtgärdas. Historiskt har oskicket haft dramatiska konsekvenser på vår värld. Det är definitivt en fråga Fria Sidor kommer att återkomma till inom kort.

3. Andra världskriget

Andra världskriget uppstod p.g.a. av första världskriget som i sin tur uppstod av andra skäl, o.s.v. Berättelsen om en fradgande Adolf Hitler och ett fanatiskt, hatiskt, tyskt folk som jagade judar är patetisk och fullständigt falsk. Det är en ren judisk konspiration mot mänskligheten för att ta bort deras egen roll i det som då skedde för att skylla det på tyskarna. Storbritannien, där Lord Rothschild, regerade hade under 1800-talet försvagat de andra stormakterna, Spanien, Portugal och Frankrike. Halva världen låg nu under det brittiska imperiets, läs City of Londons, överhöghet. De många tyska småstaterna hade enats sedan mitten av 1800-talet i ett rike under Bismarck och hade egna ambitioner. City of London såg här en farlig konkurrent och man planerade under lång tid för att få till stånd det där kriget. Samtidigt passade man på att slå två flugor i en smäll, så att judarna nu skulle få ett eget hem i Palestina. Den sionistiska rörelsen hade kommit igång på allvar runt mitten av 1800-talet. Vad kunde då vara fiffigare än att kriga mot ett Tyskland som var allierat med Osmanska Riket som hade det palestinska mandatet? Sagt och gjort, första världskriget var ett faktum som Tyskland ”förlorade” i en frivillig vapenvila, utan att ha tappat en meter av tyskt territorium.

Villkoren i freden i Versailles, var dock så hårda och orättfärdiga att det med stor visshet kunde antas leda till sådana spänningar att något på sikt måste brista. Saker och ting blev inte bättre av den judiska kuppen i Ryssland och alla små revolutioner man låg bakom i de flesta europeiska länder, inte minst Tyskland. Det krävdes en person som Hitler för att tyska folket skulle kunna bryta sig loss ur tvångströjan men lyckan blev kort och tyska folket krossades igen, nu hårdare än någonsin, av ett 50-tal länder i samarbete, däribland kommunistiska Sovjet och judiskt styrda USA och Storbritannien. Att det var den judiska världskongressen som redan 1933 förklarade Tyskland krig är det inte meningen att du ska känna till. Myterna om andra världskriget tar som ”förintelsen” aldrig slut eftersom segraren skriver historien. Det är ingen slump att det är ”förintelsen” du hör talas om, varje dag, och inte terrorbombningarna av Dresden. Vem vann kriget?

4. Invandringen

I USA fanns fram till tidigt 1900-tal strikta kvoter för invandringen. Den skulle ske från Europa och i samma proportion som befolkningens sammansättning. En rad händelser i, framför allt Ryssland, gjorde att många judar önskade söka sig till USA. Självklart kan man inte göra ett undantag bara för dem, så nu började judarna i USA att propagera och agitera för att dessa regler skulle ändras. Samtidigt pågick en kamp mellan olika fraktioner under början av 1900-talet där många såg judarna som ett problem med för stor makt, inte minst i Tyskland var det en vanlig uppfattning efter första världskriget. Tyvärr vann de senare denna dragkamp och sedan också både, första- och andra världskriget varpå följde en fullständig attack på de traditionella europeiska nationalstaterna där Hitler gjordes till symbolen för vad de hade stått för. Redan året efter andra världskriget slut omvandlade man tyska fartyg (t.ex. MV Monte Rosa) till migrationslinjer där brittiska barn skeppades ut till de olika brittiska kolonierna och bruna människor togs in på den vändande linjen, M/S Windrush.

USA’s strikta lagar gjordes helt om 1965 och skulle nu motverka europeisk invandring och uppmuntra utomeuropeisk. Nu började befolkningen att bytas ut också där. I Sverige fick vi 10 år senare, 1975, vår egen mångkulturlag. I varje västland, från USA/Kanada till Österrike pågick nu en medveten långsiktig plan att ersätta ursprungsbefolkningarna. Propaganda kom här återigen att visa sig vara det viktigaste redskapet. Först behövde vi arbetskraft, sedan skulle vi vara solidariska mot flyktingar och sedan behövde vi migranterna för att få några pensioner. Anrättningen toppades med ”svenska folket – öppna era hjärtan” och idag står bogvisiret helt öppet och sjön flyter in. Sverige är dock inte ensamma om vansinnet utan det som sker i Sverige händer också i de andra västländerna.

5. Kriget mot terrorismen

Få hade hört talas om muslimska terrorister innan 9/11. Visst hade Israel kallat de som protesterat mot deras ockupation av Palestina för terrorister men i västvärlden var det få som ansåg att västvärlden befann sig i krig med arabvärlden. Israel, ett land tillkommet genom stöld, terror och etnisk rensning, hade så klart många fiender i regionen. Då var det viktigt att utarbeta planer hur man skulle hantera dem.

Redan på slutet av 70-talet började man inom judiska kretsar att dra upp planerna för hur man skulle förändra maktbalansen i Mellanöstern. Det skedde bl.a. genom Yinon-planen och PNAC. Benjamin Netanyahu drog upp planerna tidigt 80-tal hur väst skulle kunna vinna kriget mot terrorismen, en terrorism som då inte fanns i västvärlden ännu. Strategin var att få med västvärlden att kriga mot Israels fiender. 9/11 var en sedan länge planerad och orkestrerad s.k. ”falsk flagga” som passade perfekt för detta syfte och var det som kickade igång detta krig som också Wesley Clark beskrivit skulle slå ut sju länder på 5 år, där man skulle börja med Irak och sluta med Iran.

6. 9/11

Den 11 september är en falsk flagga som, kanske mer än något annat, påverkar oss idag.  Det står helt klart att något plan aldrig flög in i Pentagon. I Shankesville, på den plats man påstår, störtade heller inget plan men där kan finnas flygdelar utsprida på ett större område. Om det var plan, missiler, hologram eller inget alls som flög in i WTC 1 och 2 är ett ämne för debatt. Det har mindre betydelse eftersom det viktigaste är att alla oberoende forskare är eniga om att några plan kan omöjligt vara orsaken till att byggnaderna föll ihop. Det gäller inte minst WTC 7 som föll ihop i fritt fall utan att ens ha träffats av ett plan. Det här var något som gynnade många olika aktörer.

USA har sedan 9/11 lagt minst 5 000 miljarder USD på ”kriget mot terrorismen” vilket gynnar det militärindustriella komplexet. Bankerna har också fått låna ut pengar i statliga lån. Israel gynnades då ett antal opponenter slogs ut i närområdet. De som önskar se försvagade nationalstater i Europa gynnades då kaoset ledde till omfattande flyktingströmmar. De som vill se ökad överstatlighet och kontroll gynnades också då vi i Västeuropa nu måste skydda oss genom ökad övervakning och kontroll av alla medborgare. Pentagon slapp redovisa var de 2500 miljarder USD man inte visste vart de tagit vägen, eftersom det var just den delen av byggnaden som förstördes. I WTC 7 fanns dokument till flera stora brottsutredningar, bl.a. Enron, som helt försvann. I WTC 6 fanns ett underjordiskt valv fullt med guld och hundratals miljoner av annars svårsålda obligationer löstes nu in. Benjamin Netanyahus bästa kompis, Larry ”Lucky” Silverstien, fick dubbla försäkringsersättningar, 5 miljarder USD, på sin investering på 10 miljoner USD. Slutligen, Israel igen, gynnas då västvärldens folk nu också möter de fundamentalistiska islamisternas terrordåd, i alla fall tror vi det även om vi nästa alltid talar om någon form av falsk flagga.

7. Månbluffen

Det går inte att tro på att USA för 50 år sedan enkelt kunde flyga till månen t.o.r. 7 gånger utan att någon allvarligare incident ägde rum, landa på månen, plocka månstenar, åka bil och spela golf samtidigt som inget annat land i världen efter det har gjort samma sak. Inte heller USA har återvänt. Det trotsar allt förnuft och blir uppenbart när man tänker efter en stund. Till detta kan vi sedan lägga alla tekniska bevis. Hur kunde man åka 384 000 km t.o.r. på det bränsle man hade tillgängligt? Hur kunde den klara att landa på månen med sina styrraketer trots att man aldrig testat det på jorden? Hur hade man tillräckligt med syre för hela resan, elektricitet, kyla och värme? Hur klarade månlandaren av att sedan docka med huvudfarkosten? Hur klarade man av att återinträda i atmosfären i exakt rätt vinkel för att inte brinna upp? Varför finns inga hjulspår efter månbilen? Varför tog man inga kort på jorden och stjärnorna?

Jorden t.o.r.?

Hur kunde man fota när månlandaren åkte iväg utan att någon fotograf var kvar på månen? Hur klarade man all strålning i rymden, trots att NASA erkänner att det inte går idag? Varför var astronauterna så nedstämda efter att de kommit tillbaka efter Apollo 11? Varför hittade man falska månstenar vid analys? Varför vägrar NASA att ge oss alla ritningar och planer på farkosten, bränsleberäkningar, o.s.v.? Hur kunde man ta ett foto varje minut under de 80 timmar man gick på månen? Varför var man tvungen att fejka en jord från kapseln, ljuga att man är 180 000 km bort, när man är i omloppsbana runt jorden? Varför finns inga bilder idag från nyligen gjorda överflygningar som bevisar flaggor, månbilar och månlandare? O.s.v. Fria Sidor har inte hittat ett enda rimligt svar till ovanstående frågor. Svar finns i massor, inte minst från de som försöker förvara myten, men trovärdig är svaren definitivt inte.

8. Klimatbluffen

Under slutet av 60-talet hade det varit kallt på norra halvklotet så man skrämdes med att vi nu riskerade att gå mot en ny istid. Snart följde en varmare period och taktiken fungerade inte längre. Nu var det istället en varmare glob vi skulle oroa oss för. 2006 slog Al Gore på stora trumman med ”En obekväm Sanning”, en film i vilken alla isbjörnar skulle dö, havsnivåerna riskera att stiga 6 meter och världen drabbas av de våldsammaste orkanerna. Åren gick och från tid till annan avslöjades att de ledande forskarna fuskat med klimatserierna. De hade tillrättalagts för att skapa en dramatisk effekt. Bort skulle alla data som visade på naturliga temperaturvariationer innan människan ens kunde släppa ut livets gas – koldioxiden. Fakta är att klimatet varierat våldsamt under jordens historia och att vi haft mycket varmare än nu många gånger långt innan den industriella revolutionen.

I själva verket lever vi i en istid som varat i ca: 2 miljoner år och där norra halvklotet isats ner ett tiotal gånger, senast för 15000 år sedan, innan Sverige befolkades. En kallperiod som då hade varat i 80 000 år föregick den varmperiod vi nu, sedan 15000 år, befinner oss i slutet av. Det är riktigt att koldioxid är en växthusgas. Den absorberar ett spektrum av den infraröda strålningen som gör att mindre värme strålar tillbaka ut i rymden av den solstrålning som når jorden. Huvuddelen av koldioxiden är absorberad och upplöst i haven. Den mest kraftfulla växthusgasen, mer än 80% av totalen, är vattenånga. Halten koldioxid i atmosfären mätt per miljondel har aldrig i planeten jordens historia, varit lägre än idag. Någonstans runt 400 miljondelar (ppm). För hundratals miljoner år sedan var halten, kanske 10 gånger så hög. Vid 200 miljondelar (ppm) får många växter svårt att klara sig. Larmen har varit våldsamt överdrivna. Isbjörnarna dör inte ut, isen smälter inte bort, vattennivåerna stiger inte och det blir inte heller varmare såsom förutsägs av klimatalarmisternas modeller. Även om så vore fallet är det dåligt om det blir varmare och frodigare på jorden?

Slutsats

Det finns många fler konspirationer riktade mot mänskligheten och dig. Detta är bara ett urval och där Fria Sidor är säker på att inget kan komma att ändra slutsatsen att det är lögner – 100% lögner. Visst, kommer ny information som bevisar motsatsen, kanske du blir den som hittar dessa bevis?, då ska det omprövas och Fria Sidor lovar att ändra uppfattning. Fria Sidor ser nu tydligt hur man gör. Makthavarna säljer oss en lögn och man tvingar alla att tro på den. Sedan kopplar man vissa handlingar som en följd av att lögnen är sann. Då kan ingen i samhället gå emot. Så styr man oss utan att ens delta i politiken.