Cameron – en nolla

Cameron lät folket själv bestämma

Gillar inte att folket får bestämma för mycket

”David Cameron trodde att han skulle säkra sin plats i historien som ett politiskt geni…Cameron kommer vi att minnas….men mest som en nolla…värre är att hela EU-samarbetet skakar i sina grundvalar och… att Skottland, bestämmer sig för att bli självständigt.”

En nolla enligt Wolodarski då han lät folket rösta