Helgbio: Så blir du lurad av media och varför

Denna video är mycket bra. Något svag bildkvalitet men fantastisk i innehåll. Den handlar om NWO och hur de kontrollerar all massmedia och använder den mot sitt mål om en världsregering och total kontroll över världen. Exemplen i videon är odiskutabla och utgör bevis för NWO och deras kontroll över massmedia. Bevis för att det vi alla vet och försöker väcka andra till insikt om är verkligheten.