9/11: Kommissionen som tillsattes för att misslyckas

Fria Sidor granskar 9/11: Del 14

9/11-kommissionen sattes upp, motvilligt, efter 400 dagar som en följd av folkets krav på en utredning. En kommission som närmast kan beskrivas som en fars, ungefär som Nürnbergrättegångarna. Det flesta känner inte till att denna kommission är hårt kritiserad från många olika håll och att dess medlemmar själva kritiserat den. Dess egen ordförande har sagt att den ”tillsatts för att misslyckas”.

Precis som i Nürnberg avgick medlemmar för att det aldrig var en genuin och seriös strävan att ta reda på fakta. Alla skyldiga var redan klara innan. Man behövde bara en rättegång eller utredning som också bekräftade det.

Låt oss börja med ett klipp av George Bush där han hoppar på alla som ifrågasätter hans officiella version av vad som hände.

”Let us never tolerate outrageous conspiracy theories…”

Det betyder att allt som inte stödjer den version som presenterades redan två timmar efter 9/11, enligt Bush, är hutlösa konspirationer. Det är också så direktiven såg ut. Sök efter planen, elden, 19 araber och Al-Qaida. Punkt. Det var inget direktiv att söka efter svar – redan från början var det klart vad den slutliga rapporten skulle komma fram till.

Opinionen

Trots Bush självsäkra stil trilskas många ändå att tro på hutlösa konspirationer. Enligt New York Times, så tror endast 16% av amerikanarna att administrationen är helt ärlig om 9/11. Ja, du läste rätt – endast 16%!

http://www.globalresearch.ca/scientific-poll-84-reject-official-9-11-story/3553

90% av tyska folket tror inte på den officiella versionen.

http://www.infowars.com/nearly-90-percent-of-germans-do-not-believe-official-911-fairy-tale/

Enligt en annan undersökning tror en majoritet på kontrollerad sprängning efter att ha sett videon på World Trade Center 7 och 46% av de som sett videon vill ha en ny utredning.

World Trade Center 7 och ”Lucky Larry”  – 18 miljoner visningar

http://rethink911.org/

9/11 kommissionen motarbetades. Först skulle den inte komma till. Sedan tillsattes uppenbart partiska medlemmar. Dess ordförande och vice ordförande, Thomas Kean och Lee Hamilton säger båda att kommissionen från början var avsedd att misslyckas. Anhöriga och flera prominenta kongressledamöter har kritiserat kommissionens brist på undersökande arbete. Kritikerna menar att man redan från början bestämde vilka slutsatser man ville ha och är en mörkläggning likväl som alibi för den officiella versionen.

Det är idag klarlagt att många av de vittnesmål kommissionen bygger sina slutsatser på har tillkommit genom tortyr. Kommissionen tittar på 19 araber som inte kunde flyga och en grotta i Afghanistan trots att det var Mossad-agenter som greps med mattknivar, sprängmedel, ritningar på WTC och fotografier bredvid WTC.

Dessa släpptes dock för att de inte tillhörde Al-Qaida. De återvände omgående till Israel.

Kommissionen tillät inte vittnesmål under ed. Bush och Cheney blev aldrig offentligt förhörda, bara i enrum och inte under ed. Endast två i kommissionen fick full tillgång till hemligstämplade dokument. En medlem avgick därför i protest.

9/11-kommissionens slutsatser

9/11 var ett verk av Al Qaida, 19 araber som leddes av Bin Laden från en grotta i Afghanistan. Alla byggnader föll ihop av naturliga orsaker. World Trade Center 7 av brand. World Trade Center 1 och 2 av värmen orsakad av bränderna och flygplanen. Det var olyckliga omständigheter som gjorde att inget försvar fanns under två timmar, inte ens vid USA’s försvarshögkvarter. Det var också olyckliga omständigheter att de flesta makthavare var oanträffbara, som t.ex. försvarsminister Rumsfeld som hjälpte till att bära bår under 30 minuter, denna ödesdigra dag.

Dagens huvudvideos

9/11 Fraudulent

9/11 Commission is a fraud

Father of victim: The Commission was a sham

Victims Father Call it a Fraud

Bush ville inte ha någon utredning

Bush som myntade det berömda uttrycket ”Du är antingen med oss eller med terroristerna” var den som i det längsta vägrade gå med på en utredning som skulle bevisa att terroristerna var skyldiga och hur de gått till väga.

Han attackerade ursinnigt alla som ifrågasatte den officiella versionen och kallade dem ”hutlösa konspirationsteorier”. Varför inte bara låta utreda allt om man inte har något att dölja? Det är samma som med den s.k. förintelsen. Man får fängelse i 12 länder om man ställer frågor om den samtidigt som det redan är bevisat att inget stämmer som man påstår. Den stora konspirationen tycks finnas hos makthavarna själva för de vågar inte bli granskade av folket.

Kanske var det därför han utsåg Henry Kissinger som ordförande för kommissionen? Henry Kissinger har ju alltid varit lojal mot finansoligarkerna och israeliterna. Han är medlem i alla ljusskygga sällskap såsom Council for Foreign Relations och Bilderberg, o.s.v. Vem kan passa bättre att ”mörklägga” än han?

Henry Kissinger, fick dock inte de anhörigas förtroende och fick avgå. Nu tillsatte man två andra ordföranden men hela kommissionen var totalt kontrollerad av sionister. De skulle ju aldrig följa ett spår som pekade mot t.ex. Israel och Mossad. Hos de som forskat pekar allt på deras inblandning. Det var ju Mossadagenter som greps före, efter och i samband med 9/11 – inte araber!

Bush fick ändå som han ville då han kunde utse Philip Zelikow som chef för kommissionens arbete där han fungerade mycket effektivt som dörrvakt till vad som skulle utredas eller inte. Zelikow var bra för Bush och hans gäng sionister för han tillhörde ”gänget”. Han hade arbetat med Bush, skrivit och förberett kriget mot Irak, o.s.v.

 

Så med honom vid rodret var det garanti att sanningen aldrig skulle kunna komma fram. De anhöriga krävde hans avgång men han vägrade. Så var grunden lagd för ännu en mörkläggning.

https://wikispooks.com/wiki/9-11/Israel_did_it

Här kommer bevis på att Bush & Co inte ville ha någon utredning.

De som valdes till ordförande/vice Tom Kean och Lee Hamilton säger rakt ut att de anser att kommissionen från början var avsedd att misslyckas. Man fick starta sent, hade lite tid, inga pengar, o.s.v. T.ex. spenderade man 100 miljoner USD på att utreda Clintons affärer med Lewinsky. 9/11 kommissionen skulle klara sig på 3 miljoner USD.

Senator Tom Daschle ombads av Bush att inte utreda 9/11.

Hela bra men 04:00 – talar man om detta

Jag kanske inte behöver berätta att Tom Daschle blev den första senator sedan 1953 som inte blivit omvald. Bush & Co har mäktiga intressen bakom sig som pumpade in pengar i konkurrentens valkampanj och brukade de media man ofta äger att diskreditera honom.

Senator Max Cleland avgick i protest över att kommissionen inte kunde få tillgång till dokument och sade sig ”inte kunna se de anhöriga i ögonen”.

Senator Mark Dayton talar om lögnerna i 9/11 kommissionen

2008 kom det fram i en undersökning att det mesta som 9/11-kommissionen visste om Al-Qaida’s inblandning hade kommit genom tortyr. Denna typ av metod användes flitigt också vid Nürnbergrättegångarna och har visat sig totalt värdelöst eftersom man erkänner vad som helst under tortyr.

Nyckelvittnen som kommissionen baserar sina slutsatser på har skrivit på erkännanden under tortyr de inte ens själva läst. Allt enligt 9/11-kommissionen 2008.

Nedan innovativ amerikansk förhörsmetod i Irak. Efter några timmar med elchocker skrev han nog på bekännelsen.

http://www.911truth.org/911-commission-deceived-unintentional-work-fiction-based-cheneys-torture-program/

Kanske var det för att skydda mäktiga intressen och sanningen från att komma fram som man inte tillät vittnesmål under ed? Kanske var det för att skydda sig själv och sanningen som Bush och Cheney (Vice President) aldrig lät sig förhöras offentligt eller under ed? Kanske var det att skydda mäktiga intressen som man inte tillät hela kommissionen att ta del av klassificerade dokument?

Kanske vill inte George Bush ha en riktig utredning där han tvingas vittna under ed och korsförhöras eftersom han har något att dölja? Kanske vill han inte svara på frågan hur han kunde säga att han sett bilder på planet som först träffade WTC tidigt på morgonen, trots att några sådana bilder bevisligen inte kom förrän senare på kvällen? Kanske vill han inte under ed svara på varför han i så fall satt kvar på förskolan och pratade med barnen då Condoleezza Rice haft ett långt samtal med honom efter att WTC träffats och innan han ens gick in till skolan?

http://americanfreepress.net/PDF/MadeInIsrael.pdf

Eller kanske vill inte George Bush att hans familj, Bush, sedan 70-talet gjort affärer med familjen Bin Laden, och har så starka band till Saudi att man betraktar Prins Bandar som familjemedlem? Olja mot vapen, någon? Prins Bandar, kallad Bandar Bush, som hatade Saddam, var säkert inte missnöjd med 9/11. Inte heller Netanyahu, som uttryckligen sade att det var bra för Israel.

Eller så vill han inte svara på varför han ignorerade hundratals varningar från den egna underrättelsetjänsten och utländska som var så starka att inte ens chefen för FBI, Ashcroft, veckorna före attacken vågade åka reguljära plan utan hyrde ett privat jetflyg?

http://www.globalresearch.ca/articles/SMI402A.html

Kanske var det ingen slump att världens mäktigaste militär inte fanns den 11 september 2001? För då kunde ju ”Kriget mot terrorismen starta”.

Eller så ville han inte svara på hur det kunde komma sig att man redan en vecka innan 9/11 hade förberett en ”Executive Order” att invadera Afghanistan på samma sätt som Bush började förberedelserna att invadera Irak 8 dagar efter han tillträdde och 8 månader innan det skedde.

http://americanfreepress.net/PDF/MadeInIsrael.pdf