9/11: Brandmännen som medvetet skickades in i döden

Fria Sidor granska 9/11: Del 15

I det värsta brottet på amerikansk mark under 1900-talet så gör man ingen brottsplatsundersökning. Det var en attack med flygplan men det var elden man påstår fick byggnaderna på fall. Det finns i USA en nationell standard hur alla eldsvådor ska utredas. Den förkortas NFPA. Det är helt grundläggande att man följer den vid alla bränder. Dock inte för 11 september. Således har familjerna till dessa brandmän aldrig fått detta brott utrett.

I manualen framgår att om man tar bort bevismaterial från en brottsplats så får det inte förstöras eller ändras. Ändå smälte man ner allt stål innan någon utredning hade påbörjats. På så sätt kunde ingen utreda hur stålet kunna ge vika.

Hittar man smält stål eller betong på brottsplatsen ska man, enligt manualen, utgå från att explosiva ämnen har påskyndat branden. NIST gjorde ingen undersökning för att testa om det fanns sprängmedel på brottsplatsen. Skulle man finna sprängmedel hade myten om 19 araber och Bib-Laden i grottan helt kunnat skrivas av.

Enligt manualen ska man analysera vad som var bränslet till branden. Detta ska göras noggrant tills alla källor uteslutits och man kommit fram till den källa som var orsaken. Det gjordes inte. På så sätt kan man fortsätta påstå att flygbränslet är det som orsakat de heta eldsvådorna.

Vid 9/11 fann man pulveriserad betong och, enligt manualen, är det bara inte möjligt att en eld skapar detta. Endast sprängmedel kan orsaka det. Då är alla andra bränslen uteslutna och man måste, enligt manualen, testa för sprängmedel men det gjorde man inte. Återigen, hade man testat för sprängmedel och funnit det, hade kriget mot terrorismen inte varit möjlig. Så man testade aldrig.

Enligt manualen ska man undersöka om det kan finnas fler orsaker. När WTC bombades 1993 så hade man en lastbil med sprängämnen i källarvåningen. Varför undersökte man aldrig om det också hade varit det denna gång då det bevisligen skett tidigare i exakt samma byggnad?

Enligt manualen måste hela brottsplatsen och dess förlopp och orsaker skyddas tills utredningen är helt klar. Inga definitiva slutsatser får dras innan alla möjligheter prövats och utredningen är klar – allt enligt brandmännens egen manual. Varför fraktade man bort allt material redan dagen efter? Varför var man så snabb att peka ut planen som orsaken, trots att byggnad 7 aldrig träffades av ett plan?

NIST vägrar att testa World Trade Center 1, 2 och 7 (men även 4 och 6) för om det varit sprängmedel. Skälet är att det är svårt att hitta och att man inte hört några explosioner. Det råkar finnas på band och massor av vittnen har hört explosioner. Närmare bestämt 118 brandmän som var först på plats har rapporterat att de hört explosioner. Allt finns dokumenterat på video och ljudband och genom vittnesmål. (Se nedan) Dessa explosioner hördes och sågs på våningar långt ner under där planen träffade.

Brandmän för 9/11 Truth har medlemmar som helt enkelt inte fick göra sitt jobb för att utreda vad som verkligen tog livet av sina kollegor.

Så här säger en veteran inom brandkåren:

”Byggnad 7 kunde inte ha kommit ner som det gjorde utan veckor av noggrann planering. 9/11 Kommissionen nämner inte ens byggnaden i sin rapport. De säger att de inte vet. Vilket nonsens. 348 av våra döda bröder kräver att få veta vad som hände.”

http://ff911truthandunity.org/

http://www1.ae911truth.org/home/293-firefighters-for-911-truth-teams-up-with-architects-a-engineers-major-911-myths-exposed-in-two-night-presentation.html