9/11: Hur sprängdes World Trade Center?

Fria Sidor granskar 9/11: Del 19

Vi vet att planen och bränderna är en omöjlig förklaring. Bevisen är solklara. Bränder kan inte smälta stål. Flygplan är för lätta i relation till byggnaderna. En byggnad träffades inte av något plan. Alla byggnader var dessutom lättare upptill och bestod av fler stålbalkar längre ner för att klara vikten ovanifrån. Detta i sin tur omöjliggör det förlopp vi kan se. Byggnaderna kan inte falla symmetriskt. Det går inte att förklara varför material som fanns kvar hade temperaturer över 500 grader i upp till 40 dagar efter 9/11. Den officiella versionen, 9/11-kommissionen, är därför utesluten – men hur gjorde man då?

Det går självklart inte enkelt att svara på och här är det ett av två områden där Sanningsrörelsen är splittrad (den andra är om det fanns plan eller inte). Det finns fyra olika versioner. Den officiella är att det var planen och bränder. En teori handlar om militär nanotermit. En handlar om högenergivapen och den som tror på små atomvapen. Titta på bilden och fundera. Om vi inte tror att fysikens lagar, sedan Newton, har upphävts så måste vi söka en annan förklaring än bränder och flygplan – så vad var det?

De som först kom fram med en alternativ teori var Stephen Jones och Neils Harritt, båda professorer. De hade fått 5 olika prov från stoft som samlats in av privatpersoner strax efter den 11 september. De fann mycket stora mängder nano-termit, som är ett militärt sprängmedel som snabbt når mycket höga temperaturer. Denna teori är bra, men förklarar inte allt. Den förklarar inte varför hela byggnaderna föreföll förvandlas till stoft. Den förklarar inte det lilla material som fanns kvar efter byggnadernas fall. Det förklarar inte heller konstiga effekter som stekta och rostiga bilar långt ifrån själva byggnaderna.

Judy Wood, professor, har visat att det måste varit någon teknik som upplöst materia. Hon visar, ganska övertygande, att detta är det enda som kan förklara alla fenomen som kunde observeras 9/11. Kritiker menar att hon har rätt i sak men att någon sådan teknik inte visats för allmänheten och därför enbart får ses som en ”hypotes”. Bevisen finns för någon form av högenergivapen som löser upp materia i dess beståndsdelar men finns tekniken? Hennes tillskyndare påtalar att den militära tekniken är långt, långt före det vi idag kan se i kommersiellt bruk. De bilder vi ser utgör också bevis att materien löses upp. Varför litar vi inte på det vi ser?

Hennes kritiker menar istället att det är bevisat att det hördes massor av smällar och att det rann smält stål från byggnaderna, det kan då istället varit små moderna atomladdningar som använts. Dessa avger inte heller radioaktivitet i det som kallas ”kall fusion”. Man hänvisar till stora mängder barium och tritium som man hittat. Förespråkare av denna hypotes, Jim Fetzer, professor, menar att det fanns förväntad mängd material efter dådet. Han menar att det måste varit atomvapen eftersom vi också är i besittning av denna teknik har nyligen kommit ut med en bok om detta.

I stort sett alla ogillar de andras hypoteser och Sanningsrörelsen om 9/11 är därför, minst sagt, splittrad. Det råder ett mindre krig mellan de olika falangerna.

Vi får kanske aldrig svar på exakt vad det var och det är inte heller nödvändigt. Det enda vi behöver bevisa är att varken plan eller bränder kunde fälla byggnaderna. Det bör räcka för en ny oberoende, sanningssökande, kommission. Avgör själv, vilken teori du själv tror på, bränder, nano-termit, energivapen eller atomvapen. Du kommer bli förvånad när du själv ser på materialet.

Video 00:40:00 – 01:06:24 9/11 Museum – the real version (se gärna hela videon)

Här en mer utförlig beskrivning av de olika metoderna

Först kort bara om hur man kunde placera ut bomber och dra ledningar i huset så de kunde kollapsa. Det går att få tillgång till alla delar på byggnaden om man t.ex. ska reparera eller installera något.

Så skedde faktiskt på World Trade Center. Man arbetade med att förstärka brandskyddet och en märklig omständighet är att det var just på de våningsplanen som sedan flygplanen träffade.

Man har också rapporterat att man för första gången någonsin stängt av elen till stora delar av åtminstone en av byggnaderna tre veckor före 11 september. Detta betydde också att alla lås slutade att fungera såväl som övervakningskameror. Man hävdar att det behövdes för att uppdatera Internetåtkomsten men det finns ingen förklaring till varför elen till så stora delar av byggnaden behövdes stängas av.

World Trade Center var inte moderna och hade enorma problem med asbest som skulle kosta stora summor att sanera. Därför var hela våningsplan outhyrda. William Rodriguez som arbetade i en av byggnaderna har beskrivit hur man utfört omfattande arbeten på våningsplan som varit tomma. En annan som arbetade är Ben Fountain som beskriver att det borrades mycket och att vitt damm spred sig över allt.

Man höll också på en av historiens mest omfattande hiss-renoveringar. Från hisschakten har man tillgång till de centralt bärande strukturerna.

Det går att, om man vill, ha åtkomst till byggnaderna under förevändning att man gör något annat. Det finns inga bevis för att ovanstående har med 9/11 att göra men visar att det pågick omfattande arbete som gav olika team tillgång till byggnaderna.

De finns de som forskat mycket på detta men så vitt Fria Sidor vet finns inga tydliga bevis.

Nanotermit

Efter ett antal år när Sanningsrörelsen växte sig allt starkare fick Professor Stephen Jones ett prov skickat till sig. Det var taget av en privatperson 11 september och innehöll stoftpartiklar som man samlat ihop för att spara som ett minne. När Professor Jones analyserade proverna fann man i dem otroligt stora mängder nano-partiklar och residual-partiklar som pekar mot att man kan ha använt sig av nano-termit, som är ett militärt, högteknologiskt, sprängmedel som snabbt kan uppnå höga temperaturer.

Bildresultat för nano-termit

Stephen Jones satte ut annonser för att försöka få tag på fler prover och fick 3-5 st prover, alla från privatpersoner, som alla visar de små partiklarna ovan. Många anslöt sig till denna teori, mest känd kanske Niels Harritt och de flesta större organisationerna som t.ex.  ”arkitekter och ingenjörer för sanningen”,

AW911truth.org.

Nano-termit

Högenergivapen

Det finns mycket som tyder på explosioner, hundratals vittnen och videos berättar om detta. Nano-termit skulle kunna förklara en hel del av detta och kanske användes men det förklarar inte allt; bl.a. inte hur nästan allt material försvann, hur det kommer sig att papper och mjuka saker ofta klarade sig och det enorma ”stoftmolnet” som vi kan se.

Nano-termit skulle helt enkelt ha monterats på varje stålbalk och sedan skulle det ha skurit av stålbalkarna som sedan skulle ha fått byggnaden på fall. Men vi vet att det fanns ytterst få stålbalkar kvar direkt efter kollapsen. Stålbalkar skapar inte heller ”stoftpartiklar”.

Judy Wood, Professor i materialteknik, har studerat detta noga och har kommit fram till att man måste ha använt sig av någon form av ”högenergiteknik”. Visserligen kan det låta som ”hokus-pokus” men faktum är att det inte går att bortse från bildbevisen.

Bildresultat för 9/11 judy wood dust

Titta på videon nedan, flera gånger, så förstår ni. Titta på hur stålkonstruktionerna bokstavligen ”upplöses” och blir till stoft hängande i luften innan de når marken. Judy Wood har visat med seismologiska data att 400 000 ton material aldrig slog i marken. Titta på denna bild som är tagen 17:20 11 september innan något röjningsarbete hunnit påbörjas. Byggnad 7 hade ännu inte fallit när denna bild togs. Var är allt material?

Bildresultat för judy wood where are the towers wtc

Judy Wood har skrivit en bok som jag tycker på ett övertygande sätt visar att det hon säger har hög trovärdighet. Det Judy Wood kallar för Where Did the Towers Go?. Det är ett mästerverk och har så många bra bilder som ger så mycket för den som är intresserad. Ett måste för alla intresserade av 9/11.

Mycket bra video som du bör titta på flera gånger

Hela denna presentation som är fantastisk finns här.

2 timmar

Små atomvapen

Med tiden har det kommit ytterligare en teori som försöker förklara alla fakta. Behovet har funnits främst hos dem som inte tror att sprängningar kan förklara allt men som ändå vill hålla sig till idag kända tekniker. Man ser också att allt blev till ”stoft” men menar att det var mindre atomladdningar som förklarar detta.

Mycket kan förklaras med detta och med mindre atomladdningar på lägre höjd och med rätt metod uppstår inte heller radioaktivitet på samma sätt (om jag förstått det rätt kallas det kall fusion). Det finns en del mycket namnkunniga forskare t.ex., Jim Fetzer, som bekänner sig till denna hypotes.

Mycket bra film

Kontroverser – Sanningsrörelsen splittrad

Det finns inom Sanningsrörelsen för 9/11 olika falanger och många av dessa talar inte med varandra och anser att de andra teorierna inte kan stämma.  Mest kritik har kanske Judy Wood fått som talar om ”energivapen” men alla läger får utstå kritik från andra falanger inom Sanningsrörelsen. Det enda som tycks förena är vetskapen om att den officiella versionen inte kan stämma.

Sanningsrörelsen har splittrats upp i olika läger på gott och ont. Några tror på passagerarplan, andra på militära plan och andra att det inte var några plan alls. Några tror på sprängning, andra på antingen högenergivapen eller atomvapen. Sedan finns det olika kombinationer av dessa. Fria Sidor anser att det råder mycket hög trovärdighet hos alla de forskare som nämnts i artikeln. Det är bara att man inte har samma ingångar på vad som krävs för att förklara alla fenomen. Kanske beror det på att man använt sig av flera olika tekniker? Kanske spelar det heller ingen roll mer än att alla kan visa på det omöjliga i den officiella versionen.

Du finner all 20 delar i serien om 9/11 under Fri Forskning på toppmenyn.