9/11: Fanns det några flygplan?

Fria Sidor granskar 9/11: Del 18

Många inom sanningsrörelsen vill att man inte ska fundera på detta med plan. Det blir för svårt. Dessutom riskerar man att göra forskningen om 9/11 till åtlöje eftersom alla kan se planen. Det är i grunden en felsyn eftersom vi alltid måste sträva efter sanningen utan hänsyn till vad opinionen för närvarande har för uppfattning. För mycket talar för att det vi ser är oförenligt med grundläggande fysik. Här står således fysikens eviga lagar mot det vi tror oss ha sett. Läs dagens inlägg och fundera själv.

Vad gäller flygplanen måste vi skilja på vad vi ser på film, vad som träffade tornen och vad de olika vittnena såg. Vissa hävdar att det absolut måste ha varit plan. Det finns många vittnen och filmer. Andra menar att det kanske ser ut som plan men – vad är det egentligen?

Grunden för de som tvivlar på plan är att dessa plan trotsar fysikens grundlagar. Det är enligt dem ingen skillnad om ett flygplan åker in i en skyskrapa med 900 km/tim eller tvärtom. Det är med andra ord samma kraft om en bil åker in i en bergvägg som tvärtom.

World Trade Center 1 och 2 var byggda genom en yttre vägg av 276 stålelement och i mitten en kärna med 47 stålelement. Här är en bild.

Här syns i närbild några av stålelementen.

Bildresultat för wtc steel beams

De flesta av dessa  stålelement var 90 cm breda, 30 cm djupa och som vi ser fanns ett hål i mitten. Tjockleken på stålet var 5 cm. Varje balk var ca. 10 meter och 3 st bands samman av stålelement.

Mellan ytterväggen och den inre stålkärnan var 40 meter 12 centimeter tjock armerad betong. Golven och taken bands sedan samman av ett stålelement som såg ut så här.

Bildresultat för wtc steel construction

Hela konstruktionen såg ut så här.

Bildresultat för wtc steel beams

Planet som flög in träffade snett ca: 10 våningsplan.

175diagram

Ett flygplan är byggt för att vara lätt. Vingarna kan t.ex. bara bära bränsle längst in. Längst ut på vingen finns inte bärigheten. I kabinen är det mest luft. Det som är tungt och solitt är motorerna. De är mer eller mindre oförstörbara och tål temperaturer upp till 3500 Celsius. Nedan visas ett antal bilder där fåglar träffat planens vingar i hög fart. Som vi ser har fåglarna förstört vingarna. Om du nu tänker dig att det inte var en fågel utan den struktur som just beskrivits ovan som träffade vingen i 900 km/timmen, kommer vingen skära igenom stålet/betongen eller kommer det senare totalt krossa vingen?

Oh how they must laugh at us

Bildresultat för plane bird

Bildresultat för plane bird crash

Bildresultat för plane bird crash

Det kan vara extra givande att bara fokusera på vingarna. De är de lättaste och svagaste delarna. Det kan vi se på alla filmer att vingarna är den del som först tar stryk när ett plan kraschar. Ska det verkligen gå att skära igenom stål och betong på detta sätt för ett passagerarplan?

Any Questions

En annan viktigt del är att om nu detta plan lyckats skära igenom 10 våningsplan så kom man sedan till 47 stålbalkar och armerad betong i mitten och när man räknar på det skulle 30 meter av planet sticka ut. Hela eller delar av bakpartiet skulle således finnas kvar utanför byggnaden. Bilden nedan är kanske inte en exakt korrekt jämförelse eftersom den högra bilden föreställer en betongvägg som byggts för att motstå en kärnkraftsexplosion men det visar att planet kan, som det visats på alla filmer, inte försvinna in i skyskrapan.

Flight 175 vs F4 Phantom

När vi sedan i detalj studerar dessa filmer så är det synnerligen anmärkningsvärt att de skär igenom stål och betong som om det vore smält smör. Det är något med planen, när man tittar i detalj, som helt enkelt inte stämmer. Bilden nedan visar tydligt att planet behåller sin form och integritet medan det skär som igenom smält smör. Hälften av planet är igenom byggnaden och har inte krossats mot stålet och betongen, som förväntat.

Half in half out

Nedan ser vi de betongförstärkta stålbalkar som planen skar igenom och skapade hål som såg ut som flygplanet självt. Ena bildrutan visar planets nos som synbart gått igenom hela skyskrapan intakt. De som försvarar den officiella versionen hävdar att det som sticker ut är rök……Fria Sidor låter dig avgöra vad du tror?

knifethroughbutter

John Lear är väl den som bäst kan representera ”no-planers”, med 19000 flygtimmar i bagaget, diverse utmärkelser och praktisk erfarenhet från de flesta flygplan. Det finns i grunden stor enighet inom 9/11-sanningssökare men man har två områden där det inte råder enighet, det ena är om det användes plan, det andra är vilken metod som användes för att spränga byggnaderna. Här är en lite längre film som handlar om och förklarar varför man inte tror på några plan. John Lear får lägga ut texten. Kan tyckas lite långsökt men om man landar i att det som visas på bilderna inte kan vara ett plan, vad var det då?

Det som är omöjligt att förstå är att, som visas på dessa filmer, hur planet kan åka igenom byggnaderna och att nosen sedan ploppar ut på andra sidan. Speciellt anmärkningsvärt är det, då det sedan visar sig att det inte finns något hål på andra sidan. Här ser vi nosen sticka ut från en annan vinkel.

Bildresultat för nose out 9/11

Pilotfor911truth som är hundratals piloter som vill veta sanningen har beräknat vilken fart som en Boeing 767 kan hålla i marknivå och det är, enligt dem, bevisat att de farter som man anger från 9/11-kommissionen är omöjliga. Det beror dels på att planen skulle ha förstörts vid så höga farter i marknivå, dels att motorerna helt enkelt inte kan ge den fart som anges. Luftmotståndet är mycket högre vid marknivå och då krävs det mycket mer kraft i motorerna för att upprätthålla samma fart som vid 10 000 meters höjd. Dessutom skulle planet vibrera så starkt, att det skulle skaka sönder.

När man studerar klippet noga syns att vingarna försvinner innan kraschen. Det är något mycket märkligt med dessa plan som skär igenom skyskraporna som genom smält smör.

Läs även denna länk som är synnerligen informativ

http://911planeshoax.com/

Planens vara eller inte vara avgör inte frågan om 9/11 är ett bedrägeri och massmord. Det är det helt klart, vilket svar man än kommer fram till. Möjligen ligger det något i att det kan mer förvilla än förtydliga för oinvigda. Å andra sidan räcker det med en byggnad, World Trade Center 7, för att sänka hela den officiella versionen, så då skulle ingen forskning ske alls inom något annat område. Fria Sidor tror att genom att forska på olika delar av 9/11 kan vi komma närmare sanningen. Vi vet inte idag vilken del av 9/11 som till slut kommer få lögnen på fall. World Trade Center 7, som föll i fritt fall trots att de inte träffades av ett plan har inte lyckats få folket att vakna tillräckligt ännu. Endast 10% i USA och Europa känner ens till att byggnad 7 föll. Så kanske kommer inte heller det omöjliga med dessa plan göra det, men vi får aldrig sluta söka efter vad som verkligen hänt för att vi är rädda att bli förlöjligade.

Vi måste börja ställa frågan, vem som hade något att vinna på 9/11?