Trumans svek mot den amerikanska nationen

En granskning av den israeliska lobbyn och dess påverkan på USA och världen - del 10

Alison Weir - Council for National Interest

Fria Sidor hoppar mellan ämnena därför att det idag inte finns något område där du från officiellt håll får reda på sanningen. Skälet är att västvärlden idag styrs av ett litet antal människor som i sin tur, fram tills nu, haft monopol på den information som ska nå allmänheten. Tänk på ett företag så inser du snart att en styrelse på 10 personer och en VD kan bestämma över hundratusentals anställda. I Sverige är det kanske 100 personer som har helt avgörande inflytande på svenskt näringsliv, politik och media. Tyvärr, har man missbrukat detta och, steg för steg, märkt att det gått att lura oss, inom alla områden. Det går därför inte att se på invandringen, skatterna, klimatet, politik och vår historia isolerat. Någon invänder kanske att en sådan ”konspiration” inte kan finnas. Därför är det centralt att studera hur en liten grupp sionister tog över USA. Inget har påverkat vår samtid så mycket som detta. Det är omöjligt att förstå vår omvärld om du har en ”blind fläck”, kanske inte vågar förstå denna fråga. Vi fortsätter därför med att titta på hur President Harry S. Truman helt var i händerna på den sionistiska lobbyn, något som sedan lade grunden för ett totalt maktövertagande i USA, ett land som haft helt avgörande påverkan på hela världen i mer än 100 år.

Delningen av Palestina 1947

Vi har tidigare skrivit om den sionistiska lobbyn och amerikanska presidenter. Vi återupptar nu skeendet då Harry Truman blivit avrådd att erkänna delningen av Palestina (44% av landytan) och den judiska staten Israel (56% av landytan), men ändå körde över alla dessa rådgivare och istället följde rådet från sin politiske rådgivare, Clark Clifford.

Palestina skulle delas i en judisk stat och en arabisk. Jerusalem skulle styras av en internationell oberoende enhet. FN röstade för delningen, något som judar runt om i världen hyllade, medan de arabiska statera med Indien och Pakistan lämnade salen i protest eftersom de hävdade att beslutet stred mot FN:s grundregel om varje nations rätt till självbestämmande och att beslutet hade pressats fram genom enorma påtryckningar.

Bilden nedan visar judiska områden 1946, delningsplanen 1947, utökningarna 1949-1967 och hur läget var 2014. Utan sionistisk kontroll av USA hade denna utveckling aldrig varit möjligt.

Truman körde över sina egna ministrar

Utrikesminister i Trumans ministär var George Marschall. Han skrev:

”Det råd som Clifford ger, handlar helt om inrikespolitik, emedan det vi ska ta ställning till är en internationell fråga. Jag sade uttryckligen till presidenten att om han tar detta beslut (delningen 1947) kommer jag helt enkelt att rösta emot honom.”

Även försvarsministern , James Forrestal, försökte tala förnuft med Truman. Han sade:

”USA’s politik bör handla om våra säkerhetsintressen, inte om inrikespolitiska hänsynstaganden”. Hans syn representerades av den i Pentagon, på den tiden, att:

”Ingen grupp i detta land ska tillåtas att påverka vår politik till den grad att det äventyrar vår nationella säkerhet”.

Utrikesdepartementets chef för policyavdelningen, George F. Kennan, skrev ett topphemligt dokument den 19 januari 1947 där han visade på de enorma skador för USA som en ”delning” av Palestina skulle ha för USA.

Kermit Roosevelt, barnbarn till Theodore Roosevelt, varnade:

”Den process med vilken sionistiska judar har kunnat påverka det amerikanska stödet för en delning av Palestina, visar nödvändigheten av en politik som har sin grund i det nationella intresset, snarare än hos påtryckargrupper”.

I USA klassas, till skillnad från alla andra länders påtryckargrupper, inte den judiska lobbyn som ”utländsk”. De har därför rätt att verka inrikespolitiskt, trots att deras främsta intresse är Israel.

Harry Truman skrev:

”Jag tror aldrig att jag tidigare hade ett sådant tryck på mig och utsatt för propaganda riktad mot Vita Huset som vid detta tillfälle….det fanns nu miljoner sionister i USA.”

Truman ska ha fått resväskor fulla med pengar när han var ute på sin valkampanj runt om i USA.

En annan, helt central person, i detta sammanhang var Abraham Feinberg, en förmögen affärsman, som sedan skulle spela en liknande roll vad gäller President Johnsson. Många känner till hur det gick till när Truman, från ingenstans, kunde gå om Thomas E. Dewey i presidentvalskampanjen, men inte alla är medvetna om den kritiska roll som Feinberg och den sionistiska lobbyn hade för att finansiera Truman. Det var Feinbergs pengar som finansierade delar av Trumans kampanj och Truman själv tillskrev sedan segern till Feinbergs finansiering. CIA uppdagade sedan att Feinberg sysslat med illegal vapenhandel och då betalade Truman tillbaka genom att lägga locket på utredningen.

Abraham Feinberg, Jacob Blaustein och Eddie Jacobson tryckte på för att Truman skulle godkänna delningen 1947

En individ som arbetade från insidan för den sionistiska saken var David K. Niles, aktiv assistent både till Franklin D. Roosevelt och Harry S. Truman. Enligt Alfred Lilienthal var Niles:

”medlem i en utvald grupp av konfidentiella, ljusskygga, rådgivare..där Niles ofta blev publicerad som ”Trumans Mystery Man”…men samtidigt var helt okänd för allmänheten.”

När det sedan uppdagades att klassificerad information ständigt läckte till den israeliska regeringen sade den högsta säkerhetsrådgivaren, Omar Bradley, till Truman att han fick välja mellan Niles och honom. Inte långt därefter fick David K. Niles lämna sin post och åkte på resa till Israel.

David K. Niles och Dr. Abram Sachar

En annan person med stort inflytande på Truman var hans vän, Eddie Jacobson, aktiv i den judiska och enormt inflytelserika frimurarorganisationen, ”B’nai B’rith. Han var ”passionerat övertygad om vikten av judisk nationalism”. Han hade tillgång till presidenten och Truman själv anger att hans ”inflytande varit avgörande”.

Chaim Weizman, Israels första President och Eddie Jabobson, B’nai B’rith

Biträdande utrikesminister, James E. Webb, skrev:

”Historien visar att Israel påverkar USA mer än vad USA påverkar Israel.”

Slutsats

Ingenting har ändrats sig till vår tid, snarare tvärtom. När du inser detta börjar många andra pusselbitar också att falla på plats och världen blir mycket enklare att förstå. Fria Sidor anser att SD helt gått bort sig i denna fråga. Det blir dubbelmoral av stora mått om man poserar med Israels flagga på självaste valnatten men samtidigt säger sig vara emot massinvandring till Sverige. Dubbelmoral är inte dubbelt så bra. Lika märklig blir Margot Wallströms linje, där hon tycks brinna för det palestinska folkets rättigheter men knappast ens erkänner att det finns ett svenskt folk som borde ha exakt samma rätt. Men idag tycks ingen logik längre gälla i Sverige.

Bilden nedan visar ockupationen av Sverige, där vissa områden inte längre kan sägas kontrolleras av svenskarna. Fortsätter utvecklingen kommer hela Göteborg, exakt som skett i Palestina, att på sikt upphöra att vara svenskt. Varför ska det vara så svårt att förstå?

Källa: www.informationskriget.se