Vilka äger och kontrollerar media? – Nyhetsbyråerna

Fria Sidor granskar ägandet av media: Del 1

Frågan är synnerligen aktuell efter Sverigedemokraten Anna Hagwalls förslag om att försöka minska mediemonopolet. Bonnier, har enligt Anna Hagwall, kontroll över eller äger 80% av all media i Sverige. Nu får man ju inte tala om judar eller judiskt inflytande i Sverige för då är man nära antisemitstämpeln, vilken de flesta är väldigt rädda för av förståeliga skäl.

Men fallet med Anna Hagwall illustrerar hur galet det blir när de flesta av oss är så drillade att inte titta åt judehållet att vi hellre låter hela landet förfalla och säljer ut våra barns framtid. Att kritisera judiskt inflytande är inte tillåtet. Hade det varit kineser, muslimer, greker eller ryssar som kontrollerat 80% av svensk media hade, så klart, alla i Sverige protesterat högljutt. När det istället är den judiska familjen Bonnier som gör det, då är det knäpptyst.

Fria Sidor kämpar för att svenska folket ska se. Inte bara titta på massinvandringen utan också förstå VARFÖR vi har den? Då är det en helt central fråga vem som kontrollerar den information som svenska folket får. Vi vet att alla media, samstämmigt, ljuger om det mesta och i synnerhet om invandringen. Många blir så marinerade i lögnerna att man inte längre kan tänka klart och självständigt och eftersom judar är skyddade idag, delvis p.g.a. förintelsebluffen men också för deras förmodade eviga offerstatus, som också är en lögn, så är de flesta blinda för deras makt. Man tittar bort, vill inte höra, lyssna, tänka på det. Så går det som det går också med västerlandet. Utför, mycket fort.

Låt oss titta lite mer på Hollywood innan vi börjar granskningen av nyhetsbyråerna.

Vilka äger nyhetsbyråerna?

Det går att forska och titta på vilka som äger, sitter i ledningen och styrelsen. Det säger dock inte hela sanningen eftersom man kan ha större inflytande än vad som framgår där. Fria Sidor redovisar här sakförhållandena. Äger man inte rakt en nyhetsbyrå kan man indirekt äga den vilket då förmodas visa sig i den valda styrelsen och ledningen.

Vad har hänt och varför? Hur ska vi veta annat än genom massmedia?

Bildresultat för killed

Tanken med den fria pressen är att eftersom alla har ett partiskt intresse och har förutfattade meningar detta ska motverkas genom en mångfald av olika, oberoende, rapporter. Så har, tyvärr, inte varit fallet sedan minst 70 år tillbaka i Sverige. Det betyder också att folket inte har haft möjlighet att enkelt kunna få ta del av olika sidor av det som sker.

Fria Sidor anar starkt att det beror på att judiska intressen äger och kontrollerar media men vill själv undersöka om det verkligen är så.

De viktiga nyhetsbyråerna

Nästan all media som finns tar stora delar av sin information från samma stora nyhetsbyråer. Nyhetsbyråerna skriver och beskriver vad som sker och detta förmedlas sedan vidare till tidningar som abonnerar på deras tjänster. Idag har de flesta landsortstidningar inte råd med egna reportrar. Istället köper man in från nyhetsbyråerna.

Låt oss ta ett exempel. Den 23 september 2016 publicerade TT en nyhet att Putin utsett en ny spionchef. Texten lyder som följer:

”Rysslands president Vladimir Putin har utnämnt Sergej Narysjkin till ny chef för den ryska underättelsetjänsten SVR, tillsammans…”

Exakt samma nyhet finns på följande 16 tidningar med exakt samma lydelse:

SvD, Metro, Kristianstadsbladet, Corren, Ostrasmaland, Folkbladet, Bleking Läns Tidning, NSD, Borås Tidning, Dagens Industri, Kuriren, NLT, VT, Smålandsposten, Ystads och Allenhanda.

Trots att det gick ut brett i olika tidningar var källan densamma, TT.

Massmedia är fortfarande den viktigaste informationskällan för många och man litar så klart på att där ska presenteras en så sann och objektiv bild som är möjligt.

Vill hjälpa oss att förstå vår omvärld?

Bildresultat för bonnier
Albert Bonnier

Här är en lista på de största nyhetsbyråerna.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_news_agencies#N.E2.80.93Z

Sveriges dominerande nyhetsbyrå heter Tidningarnas telegrambyrå, TT

Den ägs av ett antal medieföretag där Bonnier och Shibsted dominerar med 30% vardera, Stampen har 10%. Bonnier och Stampen (Familjen Hjörne) är judiska. Shibsteds ägande domineras av en stiftelse, Blommenholm Industrier som äger 26%. 32% av ägandet går inte att knyta till någon part men ca: 23% ägs av amerikanska banker. Detta betyder att lågt räknat 55% av TT, den största och tredje största ägaren har judiska intressen.

Detta betyder inte att resterande 45% har en avvikande uppfattning så att vi får en oberoende och balanserad nyhetsbyrå. De många andra ägarna är för små och de rättar in sig i ledet. Därför är det troligt, vilket vi också får erfara i praktiken, att det judiska intresset har tagit över från det svenska.

I USA finns två stora nyhetsbyråer, Associated Press (AP) och Bloomberg, enligt Wikipedia.

Associated Press är, enligt Wikipedia, ett oberoende kooperativ som grundades 1846. Enligt uppgifter abonnerar 1700 tidningar och 5000 TV-stationer på dess tjänster. AP har 243 nyhetsbyråer i 128 länder. AP har 1400 tidningar som medlemmar och det är de som sedan väljer styrelse. Utan att göra anspråk på att vara en vetenskaplig kartläggning så förefaller det sitta uppskattningsvis 25% judar i styrelsen.

Bloomberg är den andra stora nyhetsbyrån i USA och kända för sina terminaler för finansmarknaden, nyheter med mer än 2300 redaktörer i 78 länder, Bloomberg TV, Bloomberg Lagar och Bloomberg Businessweek. Här är det judiska inflytandet 100% vilket också bekräftas av att både ägande, ledning och styrelse domineras av judar.

Det förefaller vara exakt samma läge som i Sverige. Judarna dominerar de nyhetsbyråer som skickar ut tusentals färdigskrivna artiklar och telegram till sina tusentals abonnenter. Minst 65% om vi räknar samman ägandet.

I Storbritannien finns det två stora nyhetsbyråer. Reuters och Press Association.

Reuters rundades av Israel Josaphat, son till en rabbi. Han jobbade på Havas nyhetsbyrå i Frankrike och startade sedan eget i Storbritannien. Hans kollega Berhard Wolff startade en motsvarande byrå i Tyskland. Bolaget växte och idag är det en av världens största nyhetsförmedlare med närvaro i över 200 städer, 94 länder och på 20 språk. Pehr G. Gyllenhammar har suttit i styrelsen för Reuters Founders Share Company.

Det råder ingen tvekan om att det judiska inflytandet är stort, säg 80%.

Den andra stora nyhetsbyrån är Press Association som grundades 1868 för att förse ett antal Londonbaserade tidningar med nyheter. På pappret ska man vara ”oberoende” men tittar vi på styrelsen är uppskattningsvis 60% judar.

Samma här som i Sverige och USA. Minst 65% om vi försöker uppskatta det direkta och indirekta ägandet.

Frankrikes största byrån heter Agency France-Presse och har sin grund i i Charles-Louis Havas. Byrån stängdes ner under kriget men återuppstod i AFP. Det råder delade meningar om Havas var av judiskt ursprung eller inte men 70% av styrelsen och ledningen är judar om Fria Sidor får göra en uppskattning.

I Tyskland finns en stor nyhetsbyrå, Deutche Presse-Agentur startades 1949. Det finns ingen självständig press i Tyskland eftersom landet är ockuperat, hjärntvättat och kontrollerade av USA som segrade 1945. För att räkna försiktigt uppskattar Fria Sidor 80% judiskt kontrollerad.

Sammanfattning

Tittar vi på det judiska inflytandet på våra nyhetsbyråer är det omfattande. Det blir alltid en bedömning och var och en kan själv fundera. Det handlar om ägande, ledning och styrelse men också om att vara störst så att man kan dominera andra mindre aktörer.

Fria Sidor uppskattar att det direkta och indirekta judiska ägandet av nyhetsbyråerna är som följer:

Sverige 55%, i USA runt 65%, i Storbritannien runt 65%, i Frankrike runt 70% och i Tyskland minst 80%. Ett så stort ägande eller andel av styrelsen ger ju i praktiken total dominans. Det finns således fog för att hävda att judarna helt dominerar nyhetsbyråerna.

I nästa del ska vi titta på vem som äger tidningarna.

Bildresultat för who controls media