Attacken mot vår yttrandefrihet

Den enormt populära sidan InfoWars som drivs av Alex Jones har på måndagen 6 augusti 2018 helt tagits bort från YouTube. Hans videos har visats mer än 1,6 miljarder gånger och kanalen hade mer än 2,4 miljoner följare. Facebook agerade också och kontot med 1,6 miljoner gilla är avstängt i 30 dagar. Samtliga podcasts på Apples plattform togs också bort på måndagen likväl som samtliga shower på Spotify. Det är uppenbarligen en koordinerad attack på InfoWars och vår yttrandefrihet. Sidan är en hängiven supporter av Donald Trump och den amerikanska konstitutionen vars första tillägg i hundratals år varit en garant för det fria ordet. Nu är det definitivt slut på den friheten, en frihet som är helt central för att en demokrati, eller bättre, ett folkstyre ska kunna fungera. Den enda större sociala plattform som inte raderat InfoWars är f.n. Twitter.

Introduktion

Det perfekta vapnet att kontrollera oss var länge massmedierna. Massorna tog till sig vad som där stod och man kunde få oss att tro på precis vad som helst, allt ifrån ”förintelsen” till 9/11 och mångubbarna. De som styr vår värld har länge haft tillgång till de främsta experterna och man blickar ofta lång fram i tiden. Genom framförhållning, god tillgång till kapital och, inte minst, massmedierna kunde man tillse att det var rätt företag och rätt personer som gynnades i konkurrensen. Det är omöjligt att tänka sig att den djupa staten släpper fram stora medieplattformar man inte kontrollerar. Till en början var det viktigt att få så stor spridning som möjligt och man var mer tillåtande men vi har kunnat observera att man nu censurerar allt hårdare. Ett klassiskt sälj-trick för att först lura oss att svälja betet för att sedan veva in linan. Detta inlägg ska beskriva denna censur och bygger på Mike Adams rapport – The Censorship Plan Decoded som du finner i länken i slutet av artikeln. Inramningen är den koordinerade stängningen av en av USA:s mest populära aktörer på sociala medier.

Idag sker attacken mot vår yttrandefrihet på tre plan

a) de stora drakarna på sociala medier censurerar, hindrar spridning, hindrar annonser, förser innehåll med varningstexter, o.s.v.

b) Etablissemangsmedia hetsar och skapar en lynchmobb som kan styras mot det man vill förbjuda

c) Tredje part – företag som säger sig vara oberoende och ska kontrollera fakta och moderera innehåll

Det som pågår är ingenting annat än en massaker på vår yttrandefrihet och agendan är helt öppen – ingen förnekar idag att omfattande censur sker. Faktum är att de stora företagen som Google, Facebook, YouTube, CNN, DN och Expressen konspirerar mot allt och alla som inte delar deras vänstervridna världsuppfattning så till den grad att man kan styra ett lands öde genom de politiska alternativ som tillåts komma fram.

Friheten på Internet har i sin begynnelse släppt fram åsikter som inte är vänster eller politiskt korrekta och har gynnat mångfalden vad gäller åsikter, öppnat upp för alternativa förklaringar av historiska skeenden, alternativa metoder till hälsa, o.s.v. Det är denna mångfald man nu vill bli av med och i varje fråga ska bara en enda åsikt vara tillåten.

Internet – dagens torg

Idag har deltagandet i det sociala livet på nätet blivit en viktig del av de personliga, sociala och professionella interaktionerna med andra. Därför är den censur man bedriver ett förnekande för någon att existera i det nätverksbaserade samhället. Facebook är idag att jämföra med stadens centrala torg. Men vissa får inte vara där.

Det låter kanske absurt men det är just det som sker. Möjligheten att fritt få agera på nätet går att jämföra med rätten till banktjänster och elektricitet. Normalt bör ingen nekas detta baserat på de åsikter man har men det är exakt vad som sker på Internet.

Diskriminering

Idag är det förbjudet att diskriminera på basis av hudfärg men det är obligatoriskt att göra det baserat på din politiska färg. Det som anses brunt och mörkblått raderas men blodrött går bra. Ofta hör man invändningen att det finns ingen censur för det är bara att gå till andra plattformar. Det är som att säga att du inte får vara på torget i centrum och tala men i en källarlokal i förorten går det bra, där ingen hör dig ens om du skriker.

Bedrägeriet

Det sätt som dessa giganter inom sociala medier agerat är ett bedrägeri. Först marknadsför man sig som yttrandefrihetens försvarare. Man lurar människor att gå med, engagera sig, sprida och gilla produkten. Detta möjliggjorde för Facebook, Twitter, YouTube, o.s.v. att snabbt bli de helt dominerande plattformarna.

Men man har ägnat sig åt ett bedrägeri. Nu förbjuder man och censurerar lite som man vill. Det är inget annat än falsk varudeklaration. Hade man varit ärlig från början och sagt att ”Konservativa heterosexuella vita män är inte välkomna” skulle de aldrig fått samma dominerande ställning. Nu har man 80% av marknaden och ofta ännu mer. Är du inte med där, finns du inte.

Inte bara politiska åsikter

Det är inte bara politiska åsikter som censureras. Censuren drabbar också många som kritiserar t.ex. vacciner, varnar för 5G, genmodifierad föda och kritiserar läkemedelsindustrin. Det är illustrativt att branschen länge arbetat mot cannabis. Men trots att det är exakt samma molekyl går det bra om man kan ta patent på produkten. I USA godkändes nyligen det första ”läkemedlet” baserat på cannabis, Epidiolex. Samtidigt utraderar YouTube allt som handlar om växtbaserade molekyler. Det som inte går att få patent på är kvacksalveri och farligt för oss, det som kostar mycket och går att patentera är bra.

Kontrollera verkligheten

Den som kontrollerar nyhetsflödet, kontrollerar hur vi uppfattar verkligheten. Internet har lett till en decentralisering av information och därmed att alternativa förklaringsmodeller och synen på verkligheten glidit ur etablissemangets händer. Nu vill de ha tillbaka monopolet.

Enligt dem själva rapporterar bara etablissemangsmedia det som sker. Någon egen roll spelar man inte, enligt dem. I verkligheten är det precis tvärtom. De bestämmer vilka nyheter som ska lyftas fram, hur de ska presenteras och därmed formar de hur den breda allmänheten tänker, känner och agerar.

Det är absurt att det är den korrupta, lögnaktiga etablissemangsmedian som ska ha monopol på vad som är sant och falsk som om de hade någon gudomlig kraft att avgöra det. Istället kan vi med säkerhet säga att allt, precis allt, som etablerade medier presenterar för oss bäst kan beskrivas som propaganda med ett, ofta dolt, underliggande syfte.

Donald Trump kallade etablerade medier för Amerikas fiende, så är det också i Sverige.

Falska nyheter

Målet för mediemonopolen är att inpränta idéer i människors tankar så att de ska agera mot sina egna intressen. Därför måste man tysta oberoende, avvikande röster som uppmuntrar läsaren att lämna den påbjudna världsbilden.

Metoden är lika gammal som effektiv. Först bestämmer man vilka nyhetskällor som är trovärdiga. I USA t.ex. New York Times och i Sverige DN. Sedan hänvisar alla andra nyhetskällor tillbaka till denna ”trovärdiga” källa. De sprids sedan ut på olika sociala medier till miljoner läsare men originalkällan är bara en. På så sätt skapar man bilden att ”alla” tycker lika och att det råder en bred konsensus i en viss fråga. Avvikande uppfattningar förhindras att nå ut.

Hat

Ett av de viktigaste verktygen för censur idag är det som kallas ”hate speech”. Vad som är hat bestämmer självklart etablissemanget. Kritiserar du t.ex. islamiseringen, massinvandringen, mångkulturen, judisk makt och överrepresentationen i våldtäkterna, då är du en hatare. Hyllar du HBTQ, Pride, könsbyten, genuscertifiering, feminismen, kvotering, öppna gränser, hatet mot vita och allas rätt till svensk välfärd då är du istället en älskvärd person.

I verkligheten är det istället så att hatet mot oss finns hos dem som vill se våra länder och folk förstöras. De hatar oss så mycket att när vi har invändningar mot deras agendor då projicerar de sitt eget innerliga hat på oss istället. Eftersom de har makten bestämmer de vad som i den breda allmänhetens ögon ska klassas som hat.

I dag är hat den främsta motiveringen för censur.

Inga debatter

Det har gått så långt att vänstern idag aldrig tar några debatter. Vänstern ser inte längre en dialog och meningsutbyte som något viktigt för en livskraftig demokrati. Därför undviker man helst att debattera men om man gör det är det aldrig sakfrågan som står i fokus utan att utmåla den andre som ond. Det var länge sedan avvikande uppfattningar i Sverige fick föras fram i de etablerade medierna.

Metoderna

Det bästa sättet att undvika censur är att gå direkt till källan, URL eller att ladda ned en app. Idag är det många som är för bekväma för att göra det och då finns s.k. nyhetsaggregatorer. De flesta har omfattande censur och urvalet är strikt politiskt korrekt men det finns några få undantag.

De flesta får sina nyheter genom nyhetsflödet. Här är det vanligt att de med fel åsikter aldrig hamnar i något nyhetsflöde på t.ex. Facebook. NaturalNews.com har gjort egna undersökningar och ofta funnit att av de två miljoner som gillat sidan nåddes ofta endast 0,01% – 99,99% nådde aldrig dem som gillat sidan.

Den engelska termen är ”shadow ban” och betyder att du tillåts posta och existera på plattformen men du vet inte om de når ut till dina följare eller de som gillat dig. Du kanske tror att när du tvittrade, det nådde ut men i verkligheten nåddes endast ytterst få. Företagen vägrar att tala om på vilka grunder man hindrar vissa poster att nå ut och när censuren genomförts.

De större sökmotorerna som t.ex. Google ägnar sig åt att ranka ned allt det man inte vill att du ska ta del av. Studier visar att den som söker sällan klickar vidare annat än från första sidan vilket gör att du i praktiken, om du har en annan åsikt, helt enkelt inte finns i sökmotorn, annat än i en ytterst formell mening. Google vägrar att berätta hur man rangordnar sidorna.

Många tycker det är bekvämt med e-post. Man kan skriva upp sig på olika e-postlistor. De vanligaste som Gmail och Yahoo söker alltid igenom din e-post och upptäcks innehåll som inte är tillräckligt politiskt korrekt levereras inte e-posten. Det är olagligt att, med få undantag, öppna ett brev men med e-post går det utmärkt. Allt du skriver där skannas av med hjälp av olika algoritmer.

Det finns ett antal sidor som visar besöksstatistik men det är mer regel än undantag att farliga sidor antingen inte finns med alls eller att man medvetet håller nere besöksstatistiken för att få sidan att framstå som obskyr. På så sätt hjälper man till att hålla sidan långt ner på olika listor och rankingar.

En annan ytterst vanlig metod är att neka vissa skapare av innehåll att kunna tjäna pengar. Det kan ske genom att man förbjuder en sida att visa annonser genom Googles system eller på YouTube. Detta kombineras inte sällan med att man hindrar innehållet att spontant kunna dyka upp i flödet hos de som visat intresse för liknande frågor.

YouTube har också ett system där man ger olika varningar. Det är satt i system från penningstarka aktörer, såväl som enskilda haverister, att massanmäla t.ex. en video. Sidan tas då tillfälligt ner och om den kommer upp igen förses den inte sällan med en varningstext.

Det har blivit en allt vanligare metod att på detta sätt skapa en känsla av osäkerhet. Du måste antingen logga in för att läsa, godkänna att du är över 18 år eller godkänna att du vill se farligt innehåll. Många har också virusprogram installerade på sin dator och får då upp varningar för virus och farligt innehåll även på sidor som bara har politiskt inkorrekta åsikter.

Slutligen, om censuren inte räcker, kan du bli helt avstängd från plattformen.

Karaktärsmord, förföljelse och hot

Etablerade medier använder sig regelmässigt av karaktärsmord. Du kanske skriver någonting som är fel. Genast kommer just det felet, hur litet det än är, att användas emot dig och allt annat du gjort färgas av det.

En annan metod är att presentera dig i så dålig dager att det klistrar fast i minnet oavsett om det är sant eller falskt. Har du skakat hand med någon olämplig person kan du hängas ut och porträtteras som brottsling, trots att du i övrigt kanske lever ett helt klanderfritt liv.

Förföljelserna är idag så pass vanliga att många som skriver för alternativa media väljer att göra det under pseudonym och att använda anonym e-post. Skälet är att undvika att hängas ut då vänstern ofta offentliggör både namn, bild, hemadress och telefonnummer, inte sällan med en direkt uppmaning att förfölja den drabbade.

Tredje part bestämmer vad som är tillåtet

De stora sociala företagen har satt i bruk att använda en påstått ”oberoende” tredje part som ska bestämma vad som är falska nyheter och hat. Man försöker ge skenet av att någon annan ”neutral” instans är de som avgör men dessa har i många fall visat sig vara allt annat än neutrala.

Det blir absurt när de etablerade medierna ska gå samman och avgöra vad som är sant och inte. En journalist som kliver innanför dörren på DN vet inte mer vad som är sant eller falskt än då hen stod utanför. Ännu mer absurt blir det att hänvisa till Wikipedia som någon sanningskälla. En sida som numera är ökänd för att alltid hålla sig politiskt korrekt.

Vad göra?

Här är några förslag:

-Lagstifta att stora sociala plattformar är allmän infrastruktur

-Förbjud censur baserat på åsikter, endast uppvigling bör förbjudas

-Tvinga alla större sociala plattformar att öppet redovisa hur de rankar

-Tvinga dem att öppet redovisa all censur och hindrandet av spridning

-Inför kraftiga böter för de som bryter mot lagen

-Förbjud de större sociala plattformarna att lägga sig i allmänna val

-Inför möjlighet för enskilda som censurerats att stämma företagen

-Tvinga fram en transparens vad gäller censur och ge möjlighet att överklaga

-Förbjud e-postleverantörerna att läsa din e-post

-Begränsa ett företags marknadsandel för att undvika monopol

-Inrätta ett råd som kan straffa de som hindrar åsiktsfriheten

Sist men inte minst, rösta på ett parti som tar din yttrandefrihet på allvar.