Talmud anser icke-judar vara djur

En av de främsta judiska religiösa auktoriteterna är Simcha Cohen. Han har förklarat i sina frågespalter att icke-judar ses som djur i Talmud (Germara Kiddushin 68a samt Metzia 114b). I ett annat avsnitt tar han upp att en judisk kvinna är en hora om hon har sex med en icke-jude, även om hon är gift med honom.

”Giftemål med en ickejude kan aldrig välsignas eller tillåtas en dylik förbindelse klassificerar kvinnan som en zona…i dagligt tal uppfattas ordet zona som beteckning på en prostituerad…” Simcha Cohen

Den judiska benämningen på ickejudiska kvinnor är enligt Jewish Chronicle – shiksa, vilket betyder hora från hebreiskans sheigetz (”styggelse” eller ”vidrighet”) medan en ung ickejudisk flicka kallas shikselke (”liten kvinnlig styggelse”).

Kanske är det därför som Israel är centrum för handel med kvinnliga sexslavar i världen? Kanske är det därför som så många inom det judiska styrande skiktet i Storbritannien och USA är pedofiler? (Fira Sidor ska granska detta i ett senare inlägg)

Fria Sidor ser att det finns mycket i de olika heliga skrifterna som är nedsättande. Det finns i Bibeln (framför allt i gamla testamentet), i Koranen och i Talmud. Det speglar den tid man då levde i. Från detta kan vi inte dra för långtgående slutsatser om de som praktiserar sin religion idag. Det är emellertid inte oproblematiskt att man idag, 2016, har rabbiner (eller imamer för den delen) som tar utgångspunkt i dessa vedervärdiga texter och applicerar dem i nuvarande samhällen.

Tyvärr, är detta ingen engångsföreteelse, snarare en regel. Vi har oräkneliga exempel på rabbiner, som hyllats av judar och israeler, i hundratusental, som uttryckts sig mycket värre än så här. I själva verket tycks detta vara en integrerad del i judendomen av idag. Det är något som Fria Sidor inte kan acceptera att svenska folket inte ska få veta. Därför kommer vi att granska och exponera Talmud i alla dess delar och också visa just att det här är inte tusenåriga texter som gällde förr utan praktiseras, lärs ut och blir en integrerad del i verklighetsuppfattningen hos dem som praktiserar judendomen.

Det blir, ett inte litet hyckleri, när kristna och vita påbjuds att vara toleranta och se alla andra som goda, men sig själva som onda. En hjärntvätt av vita svenskar och européer som måste, till varje pris, motverkas och det görs bäst genom att helt enkelt bara hänvisa till vad de säger och praktiserar. Vi behöver varken spekulera eller hitta på något.

Boken ”Den Judiska Rasismen” är en utmärkt källa för den som verkligen vill veta. Läs den och kom till insikt innan det är för sent. Den judiska lobbyn har infiltrerat USA och hela västvärlden till den grad att man tvingar på oss förintelsebluffen. Det är en kraftfullt bevis på vem som idag styr och bestämmer i västvärlden. Eller tror du att Vatikanen, något gömt nationalsocialistiskt ”fjärde rike”, muslimerna eller kanske någon kristen industrimagnat arbetat frenetiskt för att tvinga på oss denna vedervärdiga bluff?

Det har hänt några fullständigt samhällsförstörande saker i västvärlden under 1900-talet. Israels tillkomst, kommunismen, massinvandring till vita länder, en omvänd rasism där vita beskylls för allt och helst ska utplånas och förintelsereligionen. Alla dessa drivs stenhårt av den judiska lobbyn, inte någon annan. Självklart finns andra maktsfärer men de flesta andra har ställt sig i ledet men med den skillnaden att man mer passivt följer den påbjudna linjen än att aktivt stå bakom den, enligt parollen, den som inte är med oss, är emot oss. Så de flesta rättar in sig i ledet av ren självbevarelsedrift.

Eller är det någon som tror, på fullt allvar att svenska H&M och Ikea själva skulle driva på för att göra rasblandande reklam? De gör det för att det idag är ett måste i alla västländer. Så långt har det gått. Tyvärr har vi därför mycket lite stöd att hämta från de som inte är judar men sitter på stora förmögenheter. De skyddar sin egen förmögenhet, och sina aktieägares, medan den vita civilisationen sakta, men metodiskt, demonteras. Nej, ska det bli någon förändring måste det komma från folket, de många, de lurade och de som ”litar” på dem som de valt att representera deras intressen, men som absolut inte gör det.

Fria Sidor ser att hatet inte finns hos oss svenskar som endast önskar bevara oss själva och vårt självbestämmande, eller något annat folk som önskar det. Istället kommer hatet från dem som försöker stämpla oss med negativt laddade ord som antisemit, rasist, extremist, o.s.v. Dessa ord finns enbart för att tysta oss och hindra legitim kritik. Fri Forskning, som detta inlägg, som helt enkelt bara hänvisar till vad de själva säger, ska inte få finnas.

Hur ska vi kunna tro på en god utveckling för västvärlden om vi låter oss styras och påverkas av en grupp som ser på vita kvinnor som horor? Botemedlet som fungerar effektivt om du vill vaccinera dig själv mot lögnerna är att sätta dig in i förintelsebedrägeriet. När du inser att detta också är ett vapen som används mot oss varje dag, då är du redo att se världen som den är, inte som de vill att du ska tro att den är och presenteras för oss i judevisionen, våra skolböcker, judiska Hollywood eller judiskt kontrollerad lögnmedia. I stort all media idag, förlag, TV, tidningar, tidskrifter, distributionsnätverk och sociala media kontrolleras av de som står den judiska lobbyn nära. (något som är mycket enkelt att visa och som Fria Sidor också ska göra i senare inlägg)

Dagens video av David Duke tar just upp denna helt centrala fråga och den ondska mot andra som här exponeras inom judendomen och sionismen. Fria Sidor kan omöjligt stödja SD som är uttalade sionister. De stödjer ju aktivt samma grupp som kallar våra svenska döttrar för horor och små flickor för ”små horor”. De är också helt tysta inför det omåttliga lidande som det palestinska folket utsatts och utsätts för av den judiska terrorstaten israel. Båda är oförlåtliga. Inte ens FN, som ju är en skapelse av judar (Nationernas förbund), accepterar detta utan har fördömt det hundratals gånger men SD är ju devota sionister. Därmed är de inte sanna representanter för svenska folket som idag också utsätts för samma öde. Det tog ca: 100 år för judarna att helt ta över Palestina, beräkningarna visar att 1980-2080 går svenska folket samma öde till mötes som palestinierna.

Hjälp nu till att själv göra det där lilla hålet i muren som tvingar in oss alla i tankefängelset, genom att först själv förstå, sedan i små doser få de i din närhet du älskar och bryr dig om att förstå. Är vi tillräckligt många krackelerar den snabbt och vi blir fria. Du själv, dina barn och barnbarn kan då gå en betydligt ljusare framtid till mötes.