Vad vet vi om mRNA-vaccinerna?

Klokt att vara försökskanin?

Nu när de nya mRNA vaccinerna rullas ut för högtryck kan det vara på sin plats att titta lite extra på dessa. Vad menar man med effektivitet? Vad säger de tidiga testerna? Hur fungerar de? Vilka fördelar och nackdelar finns och hur kan vi förvänta oss att de påverkar oss? Lyssna gärna på intervjun med Dr. Bob Sears som denna text huvudsakligen bygger på i länken nedan. Den är värd att lyssna på.

Vaccinerna

Det finns huvudsakligen tre vacciner mot Covid-19 som är aktuella i västvärlden. Dessa är Pzifer/BioNTech som arbetar tillsammans med det kinesiska företaget Shanghai Fosun Pharmaceutical, Moderna i samarbete med amerikanska National Institute of Health samt Astra Zeneca.

Två av dessa, Pzifer/BioNtech och Moderna, är mRNA-vacciner och bygger på en ny teknik som på artificiell väg försöker efterlikna vad som sker vid naturlig immunitet. Fram till Covid-19 har vi inte haft något vaccin som godkänts baserat på mRNA-tekniken. Vaccinindustrin har under minst ett decennium försökt få fram ett vaccin baserat på mRNA-tekniken men har inte lyckats. Det behöver inte betyda att de är dåliga men faktum kvarstår att de är helt nya, ännu oprövade och mer att betrakta som experimentella.

mRNA

Ett traditionellt vaccin exponerar immunsystemet för delar av ett virus för att aktivera kroppens immunsystem. Med mRNA försöker man istället på artificiell väg efterlikna kroppens naturliga immunrespons.

Med mRNA-vaccinerna injiceras molekyler av genetiskt material med instruktion att skapa ett protein som ska lära kroppen att förstöra viruset. Eftersom mRNA lätt förstörs måste det skyddas genom att kapslas vilket sker bl.a. med hjälp av ett lager nanopartikelbaserat kemiskt material – polyetylenglykol(PEG).

Detta polyetylenglykol har använts i andra läkemedel och i studier visat sig ge upphov till allergier, autoimmuna sjukdomar och i vissa fall t.o.m. livshotande anafylaxi.

Artificiell teknik kan gå fel

Man försöker sälja in mRNA som det bästa som hänt världen men kan vi människor verkligen tro att vi ska kunna komma i närheten av att efterlikna de fantastiska, komplicerade och precisa processer som människokroppen har? Kan vi vara säkra på att när vi artificiellt försöker efterlikna naturen, vi inte behöver vara oroliga för att något kan gå fel? Borde vi inte använda oss av försiktighetsprincipen istället för att kasta oss rakt in i en massvaccinering med befolkningen som insats?

Historien är full av exempel där företag lovat att de sålt helt säkra produkter till oss men som sedan visat sig varit allt annat än säkra. Detta gäller inte minst läkemedels- och vaccinindustrierna. För att bara ta ett exempel har vi det orala poliovaccinet. Man använde genetiskt modifierat och processat poliovirus för att göra det säkert men flera fick istället polio och blev förlamade.

För varje tänkande människa är det därför en klok idé att åtminstone avvakta några år för att se vart detta tar vägen.

Vad säger de initiala testerna?

Det man presenterat i dessa studier, baserat på den ytterst begränsade testning som hittills gjorts är att de möjligen kan lindra symptomen. Det är allt som de initiala studierna visar.

Detta skiljer sig inte mot de traditionella vaccinerna som inte heller är tänkta att hindra en influensa, utan bara minska symptomen av den.

Detta är värt att upprepa – vaccin mot influensa hindrar varken sjukdom eller smittspridning, det får dig bara att känna dig mindre sjuk. Det är därför, trots omfattande vaccinationer mot influensan, den är lika vanligt förekommande som innan vaccinationerna. Hittills är det enda vi vetenskapligt vet om vaccinet mot Covid-19 att det har en potential att lindra symptomen.

Den högsta medicinska chefen på Moderna, Tal Zaks, har i november 2020 sagt:

”När vi påbörjar utrullningen av detta vaccin har vi inte tillräckligt med data för att bevisa att vaccinet minskar spridningen”

Samma sak kan vi läsa i British Medical Journal, där man i oktober 2020 skrev:

”Vaccinet är inte studerat för om det kan hindra spridning av virus”.

Vi har ingen aning om dessa vacciner kommer att hindra spridningen, ge en fördel för den allmänna hälsan eller avgöra om det har betydelse för spridningen om en individ tar vaccinet eller inte. Det enda vi vet så här långt är att det kan komma att påverka symptomen.

Bolagen lovar något de inte kan hålla

Mot bakgrund av ovanstående är det anmärkningsvärt att vaccinbolagen faktiskt på en rad olika sätt vill ge sken av att dessa vacciner kommer att hjälpa till att få ett slut på Covid-19. Man talar om att dessa vacciner är det bästa som hänt på decennier och implicerar att vaccinet kommer att rädda planeten. Trots att samma personer öppet erkänner att de inte har bevis för att vaccinet kommer att påverka spridningen, säger de ändå att de är övertygade att så kommer ske. De vill att vi ska lita på deras övertygelse, inte bevis.

Riskerna

De initiala testerna visade att ett antal personer blev förlamade i ansiktet vad gäller Pfizer/BioNTech och minst en har hittills fått ryggmärgsinflammation vad gäller AstraZenecas vaccin.

Eftersom vaccinerna är oprövade vet vi inte så mycket om riskerna med dem. Vi vet dock av de tester som gjorts att många kommer att känna sig dåliga av vaccinet. Åtminstone hälften av alla kommer att känna trötthet, få huvudvärk, muskelvärk eller frossa. Runt 25 procent kommer att känna smärta i lederna. Det är betydligt fler än som uppvisar symptom vid vaccination mot influensa.

Vad gäller de långsiktiga effekterna vet vi ännu mindre eftersom man innan lanseringen endast hade ett par månader för testerna. Det intressanta är att vi faktiskt bara har några månader av testresultat också vad gäller de kortsiktiga effekterna. De resultat som initialt visar att många kommer att känna sig mindre sjuka behöver därför inte heller stämma när vaccinerna möter verkligheten. Vi vet således inte om symptomen kommer att lindras efter 3, 6 eller 12 månader. Allt vi vet är baserat på några månaders studier.

Hur effektivt är vaccinet?

Vi hör ofta att vaccinet är 95 procent effektivt. Vad betyder det och hur kom man fram till det?

Det är inte så att denna siffra tagits fram av ett forskarteam med anslutning till de större universiteten. Det är inte världsledande experter som tagit fram denna siffra och står bakom den. Det handlar om något mycket enklare – vaccinföretag som vill sälja sin produkt.

Av naturliga orsaker är idag många människor ytterst skeptiska till läkemedelsindustrin. Det finns för många exempel på forskningsfusk, undangömmande av biverkningar, bedräglig marknadsföring och falska löften. De flesta läkemedelsbolag har genom året blivit stämda och dömda för, åtminstone försumlighet men också för rent bedrägeri. Det kan vara värt att fundera på när du hör påståendet om 95 procent effektivitet.

Siffran 95 procent togs fram genom att man gav vaccinet till ca: 18 tusen frivilliga samtidigt som man gav placebo till lika många. Enligt uppgifter från bolaget själv, vad gäller Pfizer/BioNTech, var dessa blinda, dvs. testpersonerna visste inte själva om de fick placebo eller vaccin. Testpersonerna som blev sjuka ringde sedan in till ett antal läkare för att rapportera symptomen. Dessa läkare visste inte heller, enligt uppgift, vilka som fått vaccinet.

Efter att de första 190 personerna som testats positivt för corona kontrollerats var 95 procent av dem i placebogruppen. De flesta som blev sjuka och sedan testade positivt för corona hade med andra ord inte fått vaccinet.

Här finns ett antal problem. För det första, även om vi antar att vi kan lita på studien, vet vi inte hur många i den vaccinerade gruppen som kommit i kontakt med corona? Vi kan inte vetenskapligt anta att alla hade exponerats för corona i samma grad i de två grupperna.

Ett annat problem är att när de tittade på de som kunde misstänkas ha symptom för corona, var det lika många i båda grupperna. 2000 hade misstänkt corona i placebogruppen och 1800 i vaccingruppen. Nästan lika många i de två grupperna uppvisade således misstänkta symptom för corona, vad gäller studien gjord av Pfizer/BioNTech.

Här kommer vi till det tredje problemet – PCR-testerna. De som kände sig så sjuka att de uppsökte läkare testades för corona med PCR. Vi vet dock idag att dessa tester är opålitliga. De kan ge både falskt positiva och negativa svar samt är beroende av antal cykler som används. Du kan ha haft corona redan och testa positivt, trots att du är helt frisk. PCR-testerna är inte ens godkända av FDA, annat än för akut användning. Faktum är att uppfinnaren och nobelpristagaren, Kary Mullis, som dog i augusti 2019 strax innan corona, själv uttryckligen sagt att PCR inte kan användas för att fastslå om någon har en sjukdom eller inte.

Slutsatser

Det är svårt att förstå varför myndigheter och regeringar gör sådana ansträngningar att förespråka ett experimentellt vaccin (mRNA) när vi vet så lite om effekter och biverkningar, varken på kort eller lång sikt. Detta särskilt mot bakgrund av att det enda vi bevisligen vet är att vaccinerna, eventuellt, får människor att känna sig mindre sjuka.

Idag är vaccinbolagens rykte hos allt fler skamfilat. Det är därför svårt att begripa varför de skulle utsätta sig för risken av ett misslyckande. De två tankar som dyker upp är att de antingen vet att vaccinerna är säkra, vilket berättigar till en rad följdfrågor, eller att de räknar med att myndigheterna ska dölja de negativa effekterna av dem.

Det ligger i farans riktning att eftersom regeringar runt om i världen så brett och säkert förespråkar vaccinering – att de har stora motiv att dölja och förminska biverkningarna. Man kommer inte erkänna att man haft fel om det inte blir en sådan katastrof att det helt enkelt inte går att dölja. Det är förmodligen så att när nu Covid-19 helt naturligt avtar, myndigheter kommer säga att det är vaccinernas förtjänst.

Det är värt att upprepa att man säljer in influensavacciner som någon form av succé när de enda de gör, förutom alla biverkningar, är att minska symptomen. Influensan fortsätter, år efter år, precis som vanligt. Faktum är att influensavacciner har den lägsta effektiviteten av alla vacciner, vissa säsonger så låg som tio procent. Samtidigt är det dessa vacciner man ofta gör obligatoriska för skolor, äldreboenden och vårdpersonal. Inga vacciner säljs in så hårt som influensavacciner, trots dess låga verkningsgrad. Mycket talar för att man vill göra samma sak med coronavacciner. De kommer på sikt att bli mer eller mindre obligatoriska.

Det är därför viktigare än någonsin att kräva bibehållen rätt till vår egen kropp och att vårt beslut inte ska inskränka våra friheter. Krav på vaccin för att få delta i samhället på lika villkor är ett förtäckt och lömskt sätt att ta ifrån oss denna självklara rättighet.

Med corona, som med många andra influensor, är det många som drabbas inom riskgrupperna. Är du skör och äldre eller har andra underliggande sjukdomar kan corona vara farligt men det kan andra influensor också vara. Samtidigt är det ytterst få utanför riskgrupperna som drabbas svårt. Barn, ungdomar, friska, även mycket gamla, behöver inte få annat än milda symptom. De flesta märker inte av särskilt mycket. Speciellt unga löper mycket liten risk. 

För att skapa acceptans i befolkningen för massvaccinering måste man därför framställa corona som något mycket farligare än det i verkligheten är. Människor måste vara rädda, annars går de inte med på åtgärderna eller vaccinering under mer eller mindre tvångsliknande omständigheter.

Den självklara responsen mot corona är att skydda riskgrupperna. För alla andra borde detta inte vara en större fråga och våra samhällen fungera precis som vanligt. Den troliga anledningen till att man skrämt upp en hel värld och inte använt sunt förnuft är att man haft någon annan anledning, en av dem är en omfattande massvaccinering av hela befolkningen.