Vaccinmotståndet ökar

 

 

En central del i planen, agendan, har från början varit att vi ska böna och be om att få vaccinera oss mot corona. En del gillar agendan men för många har det istället lett till motsatt effekt. Många ifrågasätter idag inte bara vaccin mot corona, utan hela idéen att vi människor med ett redan fantastiskt immunsystem skulle hjälpas av alla dessa vacciner. Det är inte bara ett vaccin vi ska ta – i Sverige är det tiotals och i USA är man på god väg mot hundratals, enligt rekommendationerna. Censureras titelvideon finns den att se i länken nedan.

Knappt hälften kommer ta vaccinet

De senaste undersökningarna i USA visar att knappt hälften kommer ta ett vaccin mot corona. Inom den medicinska yrkeskåren är denna siffra ännu lägre. Vad kan det bero på? Vet de något som inte patienterna vet? Huvuddelen som inte kommer ta vaccinet mot corona uppger säkerheten som det viktigaste skälet. Hur vet vi att det, eller andra vacciner för den delen, inte påverkar vår kropp negativt, på kort eller lång sikt? Ska vi lägga vår egen hälsa i händerna på läkemedelsindustrin och, i blindo, lita på vad de påstår? Våra egna myndigheter gör uppenbarligen det och vill att vi också ignorerar riskerna. Det är ett oansvarigt, cyniskt, förhållningsätt som många idag vägrar gå med på.

Nedstängningarna

Allt fler, världen över, vänder sig i vredesmod mot de vansinniga nedstängningarna. I Italien öppnar 30 000 butiker och restauranger – man bryr sig inte om nedstängningen. I Danmark, i Nederländerna, i Tyskland, o.s.v. ser vi att människor i allt högre grad reser sig mot den globala diktaturen. Politikerna svarar med polisiärt våld och kräver blind åtlydnad.

Undersökningar visar att upp till 60 procent av alla företag som slagits ut av dessa nedstängningar inte kommer tillbaka. Ingen vågar längre investera i eller låna ut till företag när man vet att politikerna inte tvekar att stänga ned samhället. Politiker utgör idag, för många företag, därför den enskilt största affärsrisken.

Dessa oansvariga politiker har gjort det omöjligt att planera för framtiden, annat än för ett ytterst litet antal företag. Det är vidrigt att bevittna tystnaden i Sverige och andra länder från organisationer som påstår sig värna näringslivet. De enda de kan komma med är att vi alla ska låta oss injiceras – först då kan näringslivet fungera igen.

Dessa nedstängningar har inte bara ruinerat miljoner företag, de har också lett till en ökning i arbetslösheten, drogmissbruk, våld i hemmet, barnmisshandel, depression samt symptom av andra sjukdomar. Den allmänna hälsan förvärras kraftigt på lång sikt, enligt ledande forskare. Skadan av dessa nedstängningar överstiger mångfalt sjukdomen. Det otäcka är att detta måste man insett redan i mars 2020, då all statistik pekade på en ordinär influensa men man genomförde totala nedstängningar långt senare och även idag, ändå. Varför? 

Vacciner inte bakom sjunkande sjukdomsfall

En vanlig missuppfattning är att det är vaccinernas förtjänst att sjukdomar som var vanliga i mitten av 1800-talet försvunnit. I verkligheten försvann dessa långt innan vaccinerna introducerades. Sjukdomarna var huvudsakligen ett storstadsproblem och deras minskning kom som en följd av bättre hygien, rent vatten, avlopp och sanitet – inte vaccinerna. Det är faktiskt precis tvärtom. Där man på 1800-talet införde tvångsvaccinering följde epidemierna i dess fotspår, när de efter folkliga protester upphörde, försvann också sjukdomarna. Vi är totalt grundlurade – även inom detta område.

Mycket tyder därför på att det är vaccinerna, enskilt eller sammantaget, som ger upphov till många sjukdomar, både på kort och lång sikt. Detta berättar så klart inte vaccinindustrin för oss men varför står våra egna myndigheter på deras sida mot det egna folket?

Rätten att få all relevant information

Vi medborgare har rätt att förvänta oss transparens vad gäller vacciner och att få ta del av all information, inte bara den som kommer från läkemedelsbolagen själva. Våra egna myndigheter måste ge oss fullständig och korrekt information om alla omständigheter så att vi själva kan fatta ett avvägt beslut om det är värt risken att ta ett vaccin eller inte.

Testas inte mot placebo

De flesta vacciner testas inte mot placebo och döljer därmed biverkningarna. De testas inte heller för biverkningar som uppstår annat än de första dagarna men autoimmuna och neurologiska sjukdomar utvecklas långt senare. 2009 gavs Pandemrix mot Svininfluensan (H1N1) – ett år senare fick tusentals narkolepsi och sina liv förstörda. Nu är vi där igen – elva år senare – ut med vaccinet snabbt, blunda och hoppas på det bästa. Är inte det definitionen på vansinne?

Biverkningar – ett enormt mörkertal

I USA rapporteras 45 000 fall av biverkningar varje år i ett frivilligt system (VAERS). Enligt amerikanska myndigheters egen uppskattning utgör detta bara en procent av alla biverkningar – de flesta rapporteras aldrig in. Orsaken är att de flesta inte sätter sina sjukdomar i samband med de vacciner man tagit. När symptomen uppstår kan de ske långt efter det att man vaccinerat sig. Trots att det krävs ytterst klara bevis på skada har myndigheterna i USA betalat ut 400 miljarder i ersättning för vaccinskador. Det är förmodligen toppen på isberget mot vad det borde vara om alla biverkningar utreddes.

De nya mRNA-vaccinerna bör inte vara något undantag. De borde genomgå åratal av tester. De borde skärskådas, granskas och analyseras för varje tänkbar biverkning innan man, som nu, genomför av massvaccinering av hela befolkningen. Detta, inte minst, mot bakgrund av att syftet med mRNA, som egentligen inte är ett vaccin i traditionell mening, är designat att, permanent, förändra ditt DNA. mRNA-vacciner har dessutom en bevisad inflammatorisk effekt som kan leda till autoimmunitet. Det rimliga, vad gäller mRNA, borde vara åtminstone tio år av tester innan det släpps ut till befolkningen som helhet.

Vacciner inte fria från farliga ämnen

Vacciner måste vara fria från kvicksilver, aluminium och nano-metaller. Det säger sig självt att det inte är bra att injicera dessa ämnen rakt in i blodbanan. Över 240 studier visar att kvicksilver inte är säkert och aluminium kan ge neurologiska skador, hjärninflammation och autoimmunitet. Det är illa om detta sker en gång men vi rekommenderas att ta många vacciner. Barn kan därför få i sig doser som överstiger gränsvärdet upp till 50 gånger. En italiensk studie visar att de flesta vacciner innehåller spår av nano-metaller.

Vacciner bör också vara fria från adjuvans som visat sig vara skadligt. Detta gäller bl.a. squalen, aluminium och polyetenglykol (PEG). Det förra kan ge autoimmuna sjukdomar och narkolepsi, de senare autoimmun respons samt anafylax (allergisk chock).

Inga rester från djur och människor

Vi måste kräva att vacciner är fria från retrovirus, dessa kommer ofta med vacciner som producerats med hjälp av djur. Dessa kan medföra cancer när de kommer in i människokroppen. Minst lika självklart är att ett vaccin ska vara helt fritt från mänskligt DNA eller från aborterade foster. Undersöker våra myndigheter vaccinerna för detta?

Inga bio-chip eller annan teknik

Vacciner måste vara fria från bio-chip eller andra teknologiska komponenter. Dessa teknologier, som ska interagera med människan, utvecklas idag för högtryck. Det är svårt att tro att så skulle ske om man inte hade för avsikt att injicera dem i oss – förr eller senare. Vet vi säkert att så inte sker med vaccinet mot corona? Har svenska myndigheter försäkrat sig om detta? Gör man några stickprov? Hur troligt är det att om man skulle vilja injicera oss med denna teknik, man berättar det för oss?

Kräv skadeståndsansvar

Vaccinindustrin är befriad från ansvar vad gäller biverkningar. Det är inte rimligt att något företag eller bransch uppmuntras till oansvar genom att man befriar dem från att behöva betala skadestånd. Återinfört skadeståndsansvar skulle omedelbart göra vaccinbolagen betydligt försiktigare. mRNA-vacinerna är dessutom mer att betrakta som genterapi än ett traditionellt vaccin. Det kan vi läsa direkt på Modernas egen hemsida.

Bedöm vaccinprogrammet – inte bara ett enskilt vaccin

Vi måste börja se på vacciner som en helhet. Ett vaccin kanske inte alltid gör så stor skada men vi tar inte bara ett utan flera. I USA ingår runt 60 olika vacciner i det rekommenderade programmet. Många av dem tas under barnets första levnadsår. I Sverige är det bättre men mellan 15 och 20 olika vacciner ingår också i de svenska rekommendationerna.

Kan de snabbt ökande sjukdomarna ha något samband med dessa vaccinationsprogram? I USA har idag hälften av alla barn minst en av 20 olika kroniska sjukdomar. Varför tycks befolkningen få allt fler sjukdomar? Gör vi verkligen rätt inom hälsovården när fler och fler får kroniska sjukdomar och olika diagnoser? Borde vi inte kräva svar på vad det kan bero på? Fler och fler studier pekar i riktningen att vacciner direkt orsakar eller åtminstone kan bidra till autism, neurologiska- och autoimmuna sjukdomar samt andra kroniska hälsoproblem.

Den enkla och hälsosamma lösningen

Vårt immunsystem är både komplex och fantastiskt. Kroppen känner skillnad på kroppens egna molekyler och de som är främmande. Det enklaste, mest självklara och billigaste är att stärka vårt eget immunförsvar. Detta kan ske genom att äta sund, giftfri, icke processad och -genmanipulerad mat. Få lagom med motion, frisk luft, rent vatten samt leva, så långt det går, utan oönskad stress och god kontakt med nära och kära.

Bara dessa, självklara, saker tar dig långt mot ett starkt immunförsvar. Utöver detta bör man försäkra sig om att ha tillräckliga nivåer D-vitamin, vilket är särskilt viktigt på vinterhalvåret på våra norra breddgrader, C-vitamin, zink, selen, nyttiga fetter samt undvika mat som är inflammatorisk (socker och processad mat). Allt detta är lika självklart som ofarligt men allt, precis allt, vi idag matas med dagligen är vaccin, vaccin och återigen vaccin.

Avslutningsvis

Nürnbergkoden från 1947 säger uttryckligen att även om man anser en åtgärd till godo för allmänheten – den inte får vara tvingande för individen. Här måste ingå att man inte får diskriminera, på något sätt, människor som valt att inte ta ett vaccin. Det är fullständigt orimligt att kräva bevis på ett vaccin för att få resa, delta i sammankomster eller arbeta. Sätter man upp dessa krav, antingen genom privata företag eller lag, gör det Nürnbergkoden verkningslös.

Claus Schwab, grundare av World Economic Forum, skriver att corona gett mänskligheten tid för reflektion. Många har reflekterat och kommit fram till att de inte vill ha Bill Gates vacciner, politikernas nedstängningar, inskränkta rättigheter och den globala diktatur som World Economic Forum förespråkar. De vänder sig istället kraftfullt mot dem.