Sverigevänner – de enda sanna fredsvännerna

Kalergipriset - Herman van Rompuy, Angela Merkel och José Manuel Barosso

När Fredrik Reinfeldt sade att allt gott kommer utifrån, det ursvenska bara är barbari, då var han en nyttig budbärare åt de globalister som styr vår värld. De vill nämligen att vi ska tänka så. Vi ska se på oss själva, vår historia och vårt folk som något dåligt. Samtidigt som vi svenskar ska berövas vår historia ägnar sig den judiska lobbyn, som idag styr vår värld, åt exakt motsatt agerande. De talar om sitt folk ända tillbaka till Abraham och de hävdar t.o.m. att de har rätt till Palestina med hänvisning till Bibeln och att man minsann bodde där för 2000 år sedan. Vi svenskar och inga andra europeiska folk har dock rätt till våra länder, trots att vi bott här i en obruten kedja i 12000 år. Vi tillåts inte vara lika stolta och söka vår identitet på motsvarande sätt. Det som är helt centralt för den judiska lobbyn, det som skapar deras gemenskap och identitet, är rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och hat om vi ägnar oss åt det. Det som är friskt för dem vill de tvinga oss att se på som en sjukdom.

Dubbelmoral

Den här dubbelmoralen avslöjar för oss vad det är frågan om. I Sverige drivs denna agenda av etablerade medier, med judiska Bonnierföretagen i spetsen men kulturmarxistiska SVT/SR som måste ses som statens förlängda arm gör också vad de kan för att motverka varje form av uttryck för svenskhet. Det finns massor av organisationer i Sverige som här ger sitt understöd. Vi har EXPO och AFA, judiska lobbyns ombud i Sverige, där man ägnar sig åt åsiktsregistrering och att med våld förfölja nationalister. Vi har Forum för Levande Historia, f.d. statsminister Göran Perssons skötebarn som ska lära svenska barn att om vi är nationalister, då kan det lura en ny ”förintelse” och ”gasugnar” bakom hörnet. Vi har Paideia, grundad med svenska skattebetalares pengar med syfte att lära svenska folket att bli mångkulturella, för vår egen överlevnads skull.

EU trycker på för folkmordet

Göran Persson ingår i en påtryckargrupp, ECTR, i EU med syfte att helt utplåna varje försök för något europeiskt folk att känna stolthet och värna om sitt eget. Gruppen grundades under konferensen International Stockholm Forum on the Holocaust, 26-28 januari år 2000. Påtryckargruppen leds av Moshe Kantor och syftet är att upplysa om och verka för att

”det är hela det internationella samfundets skyldighet att bekämpa sådana onda företeelser som rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.”

Arbetet sker genom utbildning och lagstiftning för att vi ska bli toleranta mot andra etniciteter. I styrelsen sitter många prominenta personer, varav många f.d. presidenter och statschefer för olika europeiska länder.

Så vad vill då denna självbeskriva ”goda” sammanslutning av f.d. statschefer?

-Göra tolerans till det som håller pluralistiska demokratier samman, ”utan pluralism och tolerans finns ingen demokrati”

-Göra demokratin starkare genom mångkultur och mångetnicitet

-Förbjuda alla former av intolerans som bygger på ras, hudfärg, etnicitet, religion, ideologi, främlingsfientlighet eller antisemitism

-Förbjuda varje potentiellt uttryck för antisemitism, här ingår bl.a. förnekelse av ”förintelsen” eller någon del av den officiella versionen eftersom det fastställts i en ”rättegång” att gaskamrarna existerade.

-Tolerans måste genomsyra hela samhället, från statliga myndigheter, grupper och enskilda individer

-Lära ut tolerans till barnen med början i skolorna

-Staten ska arbeta för att man i massmedia, statlig och privat, avsätter tillräcklig tid att lära folket om tolerans

-Staten ska motverka all form av intolerans i alla delar av samhället

-Införa stränga fängelsestraff för den som bryter mot lagarna

Gäller bara vita europeiska länder

Ansträngningarna riktar sig bara mot vita europeiska länder. Någon ambition att göra Afrika vitt genom att få vita att flytta dit, så att länderna där ska bli mindre rasistiska, tycks inte finnas. Inte heller tycks man ha något emot att wahhabismen i Saudiarabien tillåts breda ut sig i Europa. Israel undgår i vanlig ordning all kritik för sitt agerande. Israel som har anspråk på att göra Palestina judiskt och som inte ens erkänner att det finns ett palestinskt folk, tycks undgå varje form av kritik. Israel tillåts vara judiskt men Sverige får inte vara svenskt – etniska svenskar existerar inte ens som ett folk.

Vi kan på goda grunder hävda att dessa prominenta politiker prostituerat sig åt makten. Göran Persson behöver väl pengar för att driva sin fina gård och här är svenska folket ett bondeoffer som går att offra för att han ska få fortsätta gotta sig. Han har det bra nu, den godhjärtade Göran. Han kan som så många andra som gjort sitt för globalisterna kamma hem stora fina arvoden, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är i motsvarande sits, bara för att nämna några. Låt Champagnen flöda och sjurättersmiddagarna avlösa varandra på nästa lyxkrog, syftet är gott, att utrota svenska folket, så då är allting i sin ordning.

Det är kanske ingen slump att förstörelsen av Sverige tog fart efter vårt inträde i EU. EU’s ideologiska grundare, Greve Kalergi, var tydlig med att projektet på sikt skulle blanda ut den europeiska rasen och göra den ”eurasisk-negroid”. EU delar varje år ut pris till minne av Kalergi. Angela Merkel är en som fått det. Martin Shultz fick det 2015 och Påve Franciskus fick det 2016. Svenska folket betalde netto 18,3 miljarder till EU år 2016.

Förslag som dödar all yttrandefrihet

Vi har snart ingen yttrandefrihet kvar i västvärlden. I USA där det finns långtgående skydd i konstitutionen för yttrandefrihet, där attackerar man nu istället sidor som har en avvikande uppfattning, från den godkända, genom att beröva dem möjlighet att få in pengar. Paypal drar in sin tjänst, möjlighet att genom kreditkort stödja arbetet dras också in. Utöver detta riktar man ett antal rättsprocesser, på dubiösa grunder, nu senast mot dailystormer.com, för att helt enkelt komma åt yttrandefriheten den ekonomiska vägen.

I Europa har vi inte samma rätt att yttra oss. I Tyskland, Frankrike och Österrike ger det långa fängelsestraff om du säger sanningen om ”förintelsen”. Liknande förbud finns i ett 10-tal andra länder. 87 år gamla Ursula Haverbeck är under åtal för att hon fräckt tagit sig friheten att berätta sanningen och advokaten Sylvia Stolz sitter i fängelse för att hon försvarat någon som helt enkelt inte kan, för sitt eget samvetes skull, låta bli att berätta sanningen för oss andra.

I Sverige har vi världens äldsta grundlag som värnar tryckfrihet men med början efter andra världskriget, har denna rättighet kraftigt beskurits, genom lagar som kallas ”hets mot folkgrupp”. Vi har haft detta åsiktsförtyck sedan 1956. Det var den judiska lobbyn som pressade på att förbjuda spridandet av för svenska folket viktig information. Bakgrunden var att Einar Åberg hade spridit material om judisk inflytande, vilket kom att jämställas med ”missaktning” av folkgrupp.

Det blir allt tydligare att Sverige i sitt äktenskap med EU nu helt kommit att tappa sin unika identitet. Det är inte konstigt, eftersom det är själva syftet med EU-projektet från början, att stävja varje försök för något europeiskt folk att värna sitt oberoende, självbestämmande, unika uttryck och identitet. Istället förväntas vi vara toleranta mot vår egen utrotning.

Vad kan vi göra?

Det som ännu inte är förbjudet i Sverige är att tala om svenskarna och att Sverige tillhör oss. Det kommer säkert snart också en lag som förbjuder detta men till dess bör vi så ofta vi har möjlighet påminna svenska folket om just detta självklara faktum. Man vill förvilla oss genom att tvinga oss att svara på vad som är svenskt men ställer aldrig samma krav på andra folk. Vi har ingen skyldighet att stå till svars utan bör istället be om exakt svar på vilket sätt mångkultur och massinvandring berikar oss. Det är vi som ska kräva svar på dessa sjuka planer, inte stå till svars. När vi gör det står vi också upp för alla andra folk på jorden och deras rätt att göra detsamma. Det är i sann anda ett fredsinitiativ större än något annat. Vi försvarar inte bara svenska folkets rätt utan ger alla andra samma rätt.

Globalisterna och den judiska lobbyn gör allt för att hetsa oss mot varandra men det är faktiskt ganska enkelt, det är inte alla mot alla, utan alla mot globalisterna och de sjuka tankar som manifesteras i den Europeiska Unionen som är alla unika folks fiende.

Därför är en Sverigevänlig folkrörelse som bygger på alla folks rätt till sin unikhet, uttryck, självbevarande och rätt till självbestämmande den enda sanna fredsrörelsen. Globalisterna, den judiska lobbyn, Kalergiplanen och EU leder bara till splittring och konflikt genom sitt krav att byta ut varje europeiskt folk. Det är de som vill pådyvla oss konflikter, det är de som skapar kaos, oro och otrygghet i varje land de infekterar, det är de som står för krig. Det är vi som värnar om fred, harmoni och trygghet genom att värna om varje folks rätt till självbestämmande. Således är den enda sanna fredsvännen också Sverigevän och den enda sanna fredsrörelsen, med nödvändighet, Sverigevänlig.