Detta århundrades viktigaste videoserie

Uppdaterad med del 1 till 7, del 1 censurerad av Youtube

Europa – The Last Battle är en nygjord serie videos som på ett förträffligt sätt beskriver den värld vi lever i. Det är en serie i tio delar som alla måste se. Den är välgjord och vad Fria Sidor så här långt kan bedöma faktamässigt korrekt. Den har ständig tagits ner från YouTube men också ständigt laddats upp igen. I den första delen får vi veta Sanningen om bl.a. kommunismen. Den har sin grund i Moses Hess, som också ligger bakom Sionismen. Hess och Karl Marx hade nära koppling och filmen konstaterar, helt korrekt, att marxism, kulturmarxism, kommunism och sionism är olika armar på samma bläckfisk som under 1900-talet fram till idag kommit att dominera vår värld i olika faser. I den andra videon får vi veta Sanningen om första världskriget och Weimarrepubliken, i den tredje lära oss om nationalsocialismen, i den fjärde om bakgrunden till andra världskriget och i den femte om judarnas plan att utrota vita. Del sex bevisar Stalins planer på att invadera hela Europa. Del sju handlar om kommunismen och sionismens vidrigheter. Del åtta om ”förintelsen”. Den största lögnen genom tiderna. En vidrig lögn för att gynna den judiska folkgruppen på tyska folkets, ja all vitas, bekostnad. Del nio tar upp NWO och deras planer för oss andra. I del 10 får vi insikt i vad vi kan göra och att vi nu måste slut splittras utan enas mot en gemensam fiende, mänsklighetens fiende.

Det unika med dessa filmer, vilka därför måste ha inneburit ett enormt förarbete, är att den bygger på citat och fakta som vem som helst själv kan kolla upp. Det gör serien mycket trovärdig och extra intressant. Den slår sig omedelbart in och intar en helt central plats för alla dem som söker Sanningen. Serien har ständigt plockats ner av YT och attackerats från olika lobbygrupper. Den judiska lobbyn arbetar idogt att dölja Sanningen för oss. Vi får helt enkelt inte förstå vad som hänt och ta del av verklig historia, utan måste hålla oss till den lögnaktiga propaganda och den löjeväckande historiebeskrivning de bestämt. Annars kan vi ju få för oss att vi inte längre vill låta vår världsbild styras av dem. Sprid därför denna videoserie, ladda själv ner den om du kan och ladda upp den igen om Europa Tv’s konto stängs ner. Denna videoserie, som det förefaller så här långt, kommer för lång tid framöver vara ett viktigt verktyg för alla Sanningssökare att sprida budskapet att man ljuger för oss – om allt.

Fria Sidor vill passa på att rikta ett stort tack till den/de som ligger bakom. De är tydligen svenskar vilket bekräftar att vi ligger i framkant också att producera proffsigt, sevärt och faktamässigt korrekt material för en världspublik. Det är inte bara Sverige som har drabbats hårt av kommunismens, kulturmarxismens, sionismens och feminismens förödande inflytande. Hela världen har under 1900-talet fram till idag befunnit sig under ockupation av dessa förgörande krafter. Filmens titel Europa – The Last Battle är därför träffande. För den som ännu inte insett det blir filmens titel en påminnelse om de ansträngningar och prövningar vi nu måste gå igenom för att ta tillbaka våra länder. Det viktigaste för att detta ska lyckas är att få Europas folk att inse att vår splittring helt och hållet kommit till oss från krafter utifrån med syfte att på sikt utplåna både vår etnicitet och kultur.

Insikten om vad som pågått och pågår är viktig för vår vilja att göra motstånd – insikten att vi bär framtida generationers öde i våra händer och att det är vår skyldighet att värna om deras framtid. Det är glädjande att filmerna så tydligt pekar ut det judiska inflytandet som en helt central orsak till att Europa och Sverige nu befinner sig i ett ytterst allvarligt läge. Så länge vi villigt följer med strömmen märks ingenting men nu när vi börjar ge verkligt motstånd kommer de att av nödvändighet visa sitt rätta ansikte. Se bara på det kaos sionismen och judiskt kontrollerade USA åstadkommit i Mellanöstern – krig, ständiga konflikter, terror och splittring. Då får du en föraning om vad som också kan vänta oss om och när en majoritet inte längre villigt låter sig ledas över stupet till sin egen undergång. Slaget handlar nu om våra medmänniskors världsbild. Därför är denna videoserie så viktig.

Det är allvar nu. Vi kan inte stoppa huvudet i sanden längre. Vi måste vinna detta slag – till varje pris. Låt Europa -The Last Battle bli din sanningskälla, ledstjärna och inspiration. Sprid den till så många du kan. Del 1 nedan är redan censurerad många gånger men återuppladdad. Håll tillgodo så länge det judiska inflytandet inte ännu hunnit stänga ner den sanna historieberättelsen.

Del 2 nedan.

Del tre redogör för vad nationalsocialismen stod för och varför den uppstod, som ett försvar mot judiska attacker på Tyskland, dels genom bolsjevismen, dels genom kontrollen över styret i USA och Storbritannien.

I del 4 berättas om alla försök till fred på Tysklands initiativ men som alltid nekades huvudsakligen p.g.a. det judiska inflytandet. Mycket klargörande.

I del 5 förklaras att det var judarna som hade många planer på att utrota tyskarna, inte tvärtom. Faktum är att de länge haft planer på att utrota vita, vilket de håller på med än i våra dagar. Judarna segrade och därför får vi idag alla svälja deras version. Den har dock inget alls med Sanningen att göra vilket du enkelt förstår efter att ha sett videon. Dubbelmoralen mellan vad man förespråkar för oss, vita, å ena sidan, för Israel och judar, å den andra, kan inte annat än sägas vara ett hårresande hyckleri.

Del 6 handlar om Operation Barbarossa och visar tydligt att Sovjet hade långt gångna planer att invadera hela Europa och att man redan tidigt kommit överens med sina Allierade i väst om hur bytet skulle styckas.

Del 7 handlar om judiska kommunismens vidrigheter, plagiatören, kommunisten, sionisten och tysk-hataren Einstein samt sionisternas planer att förgifta tyska folket.

Del 8 slår fullständigt hål på lögnen om ”förintelsen”.

Del nio går igenom NWO och hur kommunismen och kapitalismen, förenas i globalismen, med en enda central makt som styr hela jorden som slutgiltigt mål.

Del 10. Vad kan vi göra. Glöm höger och vänster. Det är vi alla, hela mänskligheten, i synnerhet européer, mot de utvalda.