Skolskjutningarna i USA satt i perspektiv

Dödsorsaker i USA

Vi matas hela dagarna med propaganda från fake media. I princip inget du läser eller tittar på idag i massmedia stämmer, varken om historien eller vår samtid. Nu är det aktuellt med alla dessa skjutningar i USA. Syftet är att skapa kaos, rädsla och oro men också att avbeväpna den amerikanska vita medelklassen. Brottslingar bryr sig inte om lagar, de skaffar vapen ändå varför de enda som drabbas av inskränkningar i vapenlagstiftningen är skötsamma medborgare. När vanliga Jones är avväpnande ligger vägen öppen för den utveckling vi sett i Sydafrika och Zimbabwe. Hetsen är redan omfattande mot vita i alla delar av samhället i USA och även i Sverige, som brukar följa USA med viss eftersläpning. Fria Sidor känner till ganska lite om dessa skolskjutningar och är nyfiken på att undersöka olika aspekter av det som nu sker för att sätta in det i ett större sammanhang.

Den amerikanska konstitutionen

Den amerikanska konstitutionen har urholkats allt mer och är idag mer eller mindre satt ur spel inom många områden. Det fria ordet och åsiktsfrihet finns på pappret men i hög grad är de i praktiken avskaffade eftersom man drabbas hårt socialt om man talar om vissa saker. Rätten att bära vapen är något som ännu inte tagits ifrån amerikanska folket men efter alla dessa skjutningar attackerar nu massmedia ursinnigt också denna konstitutionella rättighet.

Skjutningar i ett historiskt perspektiv

Fria Sidor är av den uppfattningen att många skjutningar och s.k. terrordåd är falska flaggor på ett eller annat sätt. Låt oss ändå titta på den officiella statistiken för skjutningar i USA. Vi får en ungefärlig uppfattning om dessa masskjutningar i statistiken nedan. Vi ser att det trendmässigt ökar och att det rör sig om ca: 50-100 döda och 50-100 skadade per år.

Masculinity and Mass Shootings in the U.S. – Inequality by ...

Hysteri i media

Det är idag kartlagt att de olika mediehusen har speciella skript man delar ut till vittnen som de ska läsa upp. Omedelbart efter varje skjutning följer man samma mall. Det är hemsidor för donationer, ständiga krav på att förbjuda vapen, vittnen som direkt efteråt kräver ökad kontroll av vapen, e.t.c. Det är så klart inte bra att någon dör eller skadas men allt måste sättas i ett perspektiv. Låt oss därför titta på några andra dödsorsaker i USA.

Mord

Enligt FBI mördas fem gånger så många genom knivar som automatvapen. Statistiken för t.ex. 2014 visar att av totalt 11961 mord hade 660 (6%) skett utan vapen, 1567 (13%) med kniv och endast 248 (2%) skedde med något typ av gevär eller automatkarbin. 8124 (67%) utfördes med pistol. Statistiken visar att runt 100 (1%) mord skedde i masskjutningar.

Övriga dödsorsaker

Tittar vi allmänt på dödsorsaker dog 37461 i trafiken i USA under år 2016,  2009 dog 37485 personer av olika legala och illegala droger och ca: 1000 personer i cykelolyckor  år 2015. Studier visar att 20% av alla dödsfall i USA, totalt ca: 520000, har samband med övervikt och runt 20000 dödsfall per år kan relateras till alkoholEnligt amerikanska statistik drunknar ca: 600 per år, 16000 dör i fallolyckor, 150 dör p.g.a. olika djur- och insektsbett och 60 dör av blixtnedslag.

Antal vapen i USA

Enligt undersökningar har andelen hushåll som har tillgång till vapen gått ner perioden 1973 till 2010.

The Myth Of NRA Dominance Part IV: The Declining Role Of ...

Less Guns, Less Crime- Debunking the Self-Defense Myth ...

Slutsats

Det är uppenbart att dessa olika masskjutningar används i syfte att ta bort rätten för amerikanska folket att inneha och bära vapen. Antalet vapen har gått ner sedan 1960-talet mätt som andel hushåll som innehar dem. Det är självklart inte bra när någon dör, av någon anledning, men dödsfall till följd av masskjutningar är, trots den senaste ökningen, till antalet obetydliga i jämförelse med många andra dödsorsaker. Mot bakgrund av att vi vet att en inte liten andel av dessa masskjutningar är falska flaggor (ja vi vet det) blir detta en ännu mindre betydelsefull fråga. Allt tyder istället på att de används för att avbeväpna det amerikanska folket.

Den som vill göra statistiska beräkningar på detta måste också ta hänsyn till hur många mord som undviks tack vare att enskilda kan försvara sig. Hur många överfallsvåldtäkter hade t.ex. kunnat undvikas i Sverige om kvinnorna varit beväpnade? Det finns också troligen tydligare och mer intressanta samband mellan ökade masskjutningar och olika läkemedel, psykofarmaka, eller åtminstone psykisk ohälsa än antalet vapen, de senare som bevisligen sjunkit.

Det är en pinsamt låg nivå på denna fråga i USA och man piskar upp en hysteri med känslor i ett syfte – ta bort vapnen från det amerikanska folket. Det påminner inte lite om den masspsykos som skapats i Sverige för att vi ska ”öppna våra hjärtan” där varje form av analys, logik eller sunt förnuft lyser med sin frånvaro. Istället matas vi ständigt med bilder på barnoffer och enskilda människoporträtt som ska få oss att gråta. Endast känslorna får styra. Ett land som låter sig styras av massmedia som skapar masspsykos och där känslor får avgöra viktiga beslut är dömt till sin egen undergång.

Hela västvärlden befinner sig idag i en masspsykos. Den leds av och upprätthålls av massmedierna. Enskilda människor, politiker och s.k. experter är totalt känslostyrda och varje respons sker reflexmässigt, ryggradsmässigt efter år av propaganda. Fri alternativ media försöker punktera denna masspsykos med fakta och en alternativ verklighet och detta gör att man nu förklarat krig mot dem. Mycket skickligt anklagar man sanningssökande sidor för att vara det man själv är – ”fake news”. Det är ett effektivt sätt, hoppas man, att döda varje form av debatt, diskussion, baserat på verkligheten för att istället leda de förvirrade fåren ut över stupet baserat på en falsk verklighetsbeskrivning.

Dagens situation är riktigt otäck. Den viktigaste striden nu står om åsikts- och yttrandefrihet. Tas den bort kommer den breda allmänheten somna om och det är över. Vi förtjänar politiker som tydligt står upp för vår yttrande- och åsiktsfrihet.