Ledande forskare: Pfizervaccinet innehåller skräp

Dr. Richard M. Fleming

Fler och fler rapporter kommer fram där oberoende forskare undersökt coronavaccinernas innehåll. Det är svårt att veta om allt stämmer. Samtidigt börjar rapporterna bli så många att fynden måste tas på största allvar. Nu har den ledande forskaren, läkaren och docenten, Richard M. Fleming, dragit sitt strå till stacken genom att granska fem prover av vaccinet från Pfizer/BioNTech. Resultatet är skrämmande och bekräftar det andra forskare konstaterat – vaccinerna innehåller material och partiklar som absolut inte borde finnas där. Richard M. Fleming kräver därför ett omedelbart stopp av samtliga vacciner tills det är fullständigt utrett vad detta okända material gör i vaccinerna. Han har inte identifierat exakt vad det är utan kallar det skräp och antar att det är föroreningar som uppstått vid tillverkningsprocessen. Oavsett vad det är finns tillräckliga grunder för att inleda en utredning och stoppa den pågående vaccinationskampanjen.

Flera andra fynd

Dr. Richard M. Fleming har också undersökt hur vaccinet och koksaltlösning påverkar blodet.

Vid testet med koksaltlösning skedde endast en utspädning. Någon påverkan på de röda blodkropparna kunde inte observeras.

När man testade vaccinet hände något helt annat – de röda blodkropparna började omedelbart koagulera samt tappa sin syrebärande förmåga. Richard M. Fleming konstaterar att dessa fynd korrelerar med det han observerat vad gäller vaccinerna. Enligt Fleming finns en direkt koppling mellan blodets koagulering samt minskade syrebärande förmåga och många av de skador som skett till följd av vaccinerna.

Dr. Richard M. Fleming menar att samtliga fynd a) blodkoagulering b) minskad syrebärande förmåga samt c) skräp, var för sig och sammantaget, är tillräckligt alarmerande för att omedelbart stoppa vaccinationskampanjen och inleda en grundlig utredning.