Lär känna Fria Sidor

Sanningssökare

För dig som läser Fria Sidor för första gången eller som är trogen läsare kan det vara av intresse att lära känna Fria Sidor lite bättre. I detta inlägg ska Fria Sidor guida dig om sidan och ge dig lite mer bakgrund som kan vara bra att ha när du läser.

Bakgrund

Fria Sidor insåg att något inte stod rätt till i invandringsfrågan för ett antal år sedan. Först började ett omfattande arbete att ta reda på sakförhållanden. Insikten kom att läget var betydligt mer allvarligt än vad som gick att läsa i media och politikerna berättade om. Den enda slutsats som gick att dra var att situationen, tvärtom mot vad man vill göra gällande från officiellt håll, var synnerligen alarmerande. Efter ett närmast chockartat uppvaknade väcktes nyfikenheten vad detta kunde bero på? Ett antal frågor måste ställas och svar sökas. Det stod klart att samtliga partier, utom SD, stod bakom mångkultur och massinvandring, så också samtliga massmedier. Insikten infann sig att samma sak gäller i alla andra västländer. Bilden som växte fram var att det måste röra sig om någonting annat än bara blinda, okunniga politiker och chefredaktörer. Det är omöjligt att samtliga större etablerade politiska partier och större mediehus i hela västvärlden tycker exakt lika i denna fråga. Det svar som gavs i varje fråga som ställdes var att man ljuger och mörkar – medvetet – i samtliga västländer och om så är fallet måste en kraft som kan påverka alla dessa länder finnas.

En stor tveksamhet om den egna förmågan att tänka infann sig. Det här kan inte stämma, något i analysen måste vara fel. För ta reda på det måste svar sökas om samma lögner förekom inom andra områden – om så var fallet skulle det stärka de tidigare slutsatserna att något inte står rätt till. Fortfarande fanns ingen insikt om de större sammanhangen. Fria Sidor började därför undersöka olika frågor brett, allt ifrån koldioxiden till historiska händelser. Den stora fördelen med att lämna stupröret – invandringen – och istället forska brett är att du ser helheten. Nu började ett läggande av pussel där det stod klart att varje bit, inom många olika områden, passade in med andra bitar. Fram växte den skrämmande men tydliga bilden att man ljuger om allt i alla frågor. Det var en chockerande upplevelse.

Det jobbigaste steget, vilket var enormt omvälvande och krävande fysiskt och mentalt, var att våga granska ”förintelsen”. Skälet till att Fria Sidor tidigt i uppvaknandet började granska denna historiska händelse var att om det nu visar sig att denna inte stämmer – då talar mycket för att slutsatsen måste vara sann att man kan ljuga för oss. Det svåraste hindret att komma över är att överge tron på att våra politiker och massmedia vill oss väl och talar sanning, för då måste frågan ställas varför så är fallet och vilken agenda de följer? Eftersom ”förintelsen” är en sådan oantastbar sanning som t.o.m. ger fängelse i många länder är den samtidigt ett bevis på att lögner till den egna befolkningen är något man inte drar sig för – om det visade sig att ”förintelsen” inte var sann. Tyvärr, men samtidigt befriande, visade det sig, efter många timmars granskning att denna händelse inte bara var falsk utan hela berättelsen, i alla dess delar, från början till slut, saknar varje form av sanningshalt.

Idag anser Fria Sidor att i princip allt vi fått lära oss är falskt. Det ställer så klart oerhörda krav på en människa att orientera sig i en sådan värld. De flesta mäktar inte med det och fortsätter därför i stupröret, trots att man kanske anar att något inte står rätt till. En bra grundregel, som Fria Sidor använder, är att utgå från att information som kommer från etablerade medier, politiker och myndigheter är falsk tills motsatsen bevisats. Det är västerländska politiker och etablerade västmedier som är ”fake news”. Det råder inte minsta tvekan om den saken. Därmed inte sant att alla alternativa sidor ger oss sanningen.

I svenska folkets tjänst

Eftersom det vid denna tid inte fanns så många sidor på svenska som brett skrev om dessa saker kände Fria Sidor ett ansvar att fler skulle kunna ta del av denna information. Fria Sidor finns till för svenska folket, är på svenska och har som enda syfte att de svenskar som vill ska kunna påbörja sin egen resa att börja tänka själva. Fia Sidor kan dessutom sova gott på natten eftersom här endast finns sanningssökande som ledstjärna, inga dolda politiska eller religiösa agendor.

Ta bort autopiloten

Vi har alla mycket att göra och dagliga bestyr som kräver vår tid och uppmärksamhet. Huvuddelen av tiden måste ägnas åt arbete, familj, skötsel av hus och hem, olika aktiviteter, o.s.v. De allra flesta tvingas därför att endast flyktigt ta del av det som sker i Sverige och vår omvärld. Det gör man huvudsakligen genom att titta på TV och läsa tidningar. Eftersom där alltid presenteras en samstämmig bild finns, för de flesta, ingen anledning att misstänka att informationen inte stämmer. Varje år är det ett antal personer som av olika anledning börjar ställa frågor om allt verkligen står rätt till. Fria Sidor finns för att ge dessa personer vägledning och insikt. Huvudsyftet är att ge stöd till det egna tänkandet. Sanningssökande handlar om att tänka själv. Många som är Sanningssökare kommer dock fram till samma slutsats eftersom den bygger på fakta och verkligheten. Fria Sidor gör inte anspråk på att veta sanningen om allt men om du grundligt sätter dig in i alla fakta om t.ex. invandringen är det troligt att du kommer till samma slutsats som Fria Sidor – politiker och massmedia ljuger för oss och har ljugit för oss under lång tid. Är du sedan nyfiken och ställer frågan varför är det också här troligt att, om du baserar ditt sökande på fakta och verkligheten, att du kommer till ungefär samma slutsatser som Fria Sidor.

Få personer räcker

Samtidigt som Fria Sidor står i svenska folkets tjänst finns här en grundtanke att det räcker om ett fåtal personer kan få stöd att vakna upp. Fria Sidor är nöjd om 10 personer per år har hjälpts att komma till nya insikter. Då är syftet nått med sidan. Samtidigt finns där också tanken att, med lite tur, nå en enda betydelsefull person inom media, politik, näringsliv eller andra områden som kan börja tänka själv. En enda person kan nämligen ha sådan betydelse för ett lands utveckling att den påverkar hela den framtida utvecklingen. Om denna person existerar, eller ens läser Fria Sidor, finns inget svar på men det viktiga är att sanningen finns någonstans, oförställd, och som ger stöd åt ett uppvaknande, den dagen en sådan person finns. Fria Sidor håller sig till sanningen och även om det är roligt om många läser här så är Fria Sidor nöjd om endast ett fåtal har funnit stöd i sitt uppvaknande.

Läsaren är kund

Fria Sidor ser på dig som läser som kund. Visserligen betalar du ingenting men eftersom inläggen är lite längre och mer krävande än rena nyhetsartiklar betalar du med din tid. Din tid är värdefull och du kan välja att lägga den var du vill. Fria Sidor vinnlägger sig därför om att alltid förtjäna ditt förtroende. Detta förtroende måste förnyas varje gång du valt att lägga din tid här. Även om det inte alltid lyckas så försöker Fria Sidor därför alltid att komma med nya infallsvinklar, illustrera med beskrivande bilder och göra komplicerade samband begripliga och lättillgängliga för dig som läsare/kund. Bakom varje inlägg ligger ofta många timmar av research. Du förtjänar att få så korta artiklar som bara är möjligt, att alla källor är kontrollerade och trovärdiga, att få en svår verklighet förklarad, att förstå varför det är relevant att du ska förstå frågeställningen, att Fia Sidor förstår att du gör en personlig uppoffring som läser här och att du känner att Fria Sidor alltid gör allt för att söka sanningen, efter bästa förmåga. Fria Sidor finns till för dig som kund, det är tack vare dig Fria Sidor finns kvar och du är det viktigaste Fria Sidor har.

Tidlösa artiklar

Fria Sidor skriver tidlösa artiklar. De flesta är vana vid att det som står på en sida är något som gäller till nästa dag men i Fria Sidors fall kommer de flesta inläggen vara lika aktuella om 10 år som idag. Det gör att om du vaknar upp och börjar ställa frågor om två år kan du med fördel läsa allt som skrivits här och det är lika aktuellt då som idag. Fria Sidor kan därför återpublicera artiklar, t.ex. om 9/11, och dessa är ofta lika aktuella året därpå. Just nu sker återpublicering relativt sparsamt men med tiden kan det bli vanligare.

Menyn

Längst upp finns en menyrad. Under rubriken Fri Forskning finns, sorterat efter ämne, alla inlägg som skrivits, det är närmare 400 stycken idag, om alla möjliga ämnen. Tycker du inte Fria Sidor kommer ut tillräckligt ofta eller läser för första gången, kan du med fördel söka efter ämnen där.

Där finns också rekommendationer. Det finns videos som Fria Sidor lägger in som är tidlösa. Under ett år tar YouTube ner ca: 10% av alla videos. Det beror ofta på att kontot stängts ner eller att en enskild video förbjudits. Fria Sidor går löpande igenom denna lista och letar upp samma video om den postats igen på något annat konto.

Där finns också tidlösa böcker som är en bra början för alla som bestämt sig för att ta steget. Böckerna är inte sällan omskakande och krävande för dig som är i början av ditt uppvaknande men det finns inga genvägar. Vill du ut ur villfarelserna måste du läsa på. Tyvärr läser vi allt mindre, vilket är en av grundorsakerna att så få förstår. Utan att läsa är det omöjligt att någonsin kunna komma till insikt. Har du ambition att förstå är det läsning som gäller. Videos är bra men ger dig aldrig de riktigt djupa insikterna eller sambanden.

Här finns också rekommenderade alternativa sidor. De som är med på listan är de som Fria Sidor upplever har ett ärligt uppsåt, inte har en dold agenda och som Fria Sidor tror hjälper till i sanningssökandet. Det ska inte vara lätt att komma med på listan och därför förväntar sig Fria Sidor att ingen som kommit med heller ska åka ur den. Alla sidor förändras över tiden och sker märkbara beständiga förändringar i inriktningen kan beskrivningarna ändras. Se det som en liten varudeklaration och kanske en kvalitetsstämpel men är Fria Sidors åsikt, ingen absolut sanning. Det finns massor av bra sidor som ännu inte är med men som med tiden kan listas.

Aktuella videos

Längre ner på sidan lägger Fria Sidor in aktuella videos. Det är ofta videos som är sevärda men som kanske inte är lika aktuella om några år. Videos som är tidlösa hamnar också på listan över rekommenderade videos.

Statistik

Varje månad uppdaterar Fria Sidor statistiken över uppehållstillstånd. Då och då, kanske någon gång per år, ändras de långsiktiga prognoserna över det pågående folkmordet. Statistiken presenteras i tre staplar. Eftersom det är prognoser långt fram känns små justeringar meningslösa. Endast om vi ser någon trendmässig förändring kan dessa komma att ändras.

Vädret

Fria Sidor är till för svenskar och Sverige och därför är det på sin plats att ha med det svenska vädret. Just nu ser det mörkt ut men efter mörker kommer ljus och när det är som mörkast, brukar det snart vända till det bättre. Så blir det med all säkerhet också den här gången.

Avslutningsvis är Fria Sidor stolt över att vara en liten del i ett fantastiskt svenskt kluster av alternativa medier som sannolikt är världens bästa där alla, efter förmåga, drar sitt eget strå till stacken.

Tack för att du läser Fria Sidor!