Läkare varnar: Vaccinera inte barnen

Dr. Peter McCullough varnar föräldrar att under inga omständigheter vaccinera barnen mot Covid-19

Dr. Peter McCullough, USA, har tagit en ledande roll i motståndet mot det vansinne som pågår där och i stora delar av världen. Amerikanska FDA och CDC, media, politiker och myndigheter har svårt att komma åt en högt ansedd läkare som McCullough eftersom han angriper fienden på deras egen planhalva, använder deras terminologi och enbart hänvisar till faktagranskade vetenskapliga rapporter. Detta har inte hindrat McCullough från att använda alternativa plattformar som till exempel Infowars för att nå ut. Han anser det viktigare att rädda liv, än att oroa sig för att bli associerad med konspirationsteoretiker, ett begrepp som idag är överspelat eftersom konspirationen, Covid-19, är bevisad och ingen teori. Vill du hitta argument mot det pågående vansinnet, utan att lämna den strikt etablerade medicinska vetenskapen är Dr. Peter McCullough en bra källa. Han varnar alla föräldrar att under inga omständigheter låta sina barn vaccineras mot Covid-19.

Tidiga insatser undertryckta

Dr. Peter McCullough deltog nyligen på en stor konferens för läkare och kirurger (AAPS), där han berättade att det värsta med corona varit att myndigheterna från början bestämt sig för att inga botemedel finns mot Covid-19 – annat än vaccinerna. Detta är, enligt McCullough, fullständigt fel och har lett till för tidig död hos, kanske, hundratusentals människor bara i USA.

Skälet är uppenbart – att styra alla mot vaccinerna. Det är också därför myndigheterna gjort allt för att förtala och, i många fall, förbjuda verksamma läkemedel. Med dessa tidiga, vetenskapligt bevisade, effektiva botemedel hade det heller varken varit nödvändigt med nedstängningar, vaccinpass, överdriven social distansering eller nödgodkända vacciner.

Botemedel som fungerar

När corona började 2020 var det många läkare som behövde hjälpa sina patienter. Något vaccin fanns inte och patienterna behövde hjälp där och då, inte vänta på ett eventuellt vaccin. Det många läkare gjorde var att experimentera. Det är vad läkare måste göra eftersom deras främsta uppgift är att hjälpa patienterna. Ganska snabbt kom rapporter om att Hydroxiklorokin och Ivermectin, två redan godkända och prövade läkemedel, hade god effekt. Dessa tidiga fynd har sedan följts upp och idag finns hundratals faktagranskade vetenskapliga studier som bevisar att dessa läkemedel hjälper mot Covid-19.

Fungerande botemedel förbjudna

I februari 2020 kom det fram att president Donald Trump tagit Hydroxiklorokin, något som media rapporterade om. Där och då blev dessa, sedan länge godkända och beprövade läkemedel, förtalade och förminskade. Detta trots att hundratusentals läkare använt dessa preparat för att behandla patienter i decennier utan att se några signifikanta biverkningar.

Det är anmärkningsvärt att dessa två beprövade läkemedel som de flesta läkare utan att tveka skulle våga använda utan tanke på några allvarligare biverkningar, enhälligt av myndigheter kommit att anses, inte bara verkningslösa mot Covid-19, utan till och med farliga – något som saknar all förankring i den verklighet praktiserande läkare möter.

Det, kanske, mest skrämmande är att många läkare trots alla bevis och de 18 månader som gått sedan corona började, fortfarande vidhåller att varken Hydroxiklorokin eller Ivermectin fungerar mot Covid-19.

Läkare medskyldiga

Dr. Peter McCullough påpekar att läkare fortfarande, trots all vetenskap som idag finns, inte ger tidig och förebyggande vård och därmed är medskyldiga till många människors för tidiga död. Skälet är att läkare inte vågar gå emot sjukhusledningens och myndigheternas rekommendationer. Glädjande nog börjar en växande del av läkarna och delstaterna i USA godkänna dessa, av myndigheterna fördömda botemedlen, eftersom en allt större del av befolkningen kräver dem.

Vacciner mot gamla varianter

Dr. Peter McCullough och andra ledande läkare har stämt FDA för att de inte gjort det underlag tillgängligt för allmänheten som ledde dem till att godkänna vaccinerna.

Ett av skälen att man stämmer FDA för att få ut underlaget är att de försök som gjordes 2020 avsåg en variant av corona som idag inte längre dominerar. Ett godkännande för fortsatt användning av dessa vacciner måste således visa studier gjorda avseende de varianter av viruset som finns idag, huvudsakligen deltavarianten.

Det är fullständigt meningslöst, enligt Dr. Peter McCullough, att godkänna vacciner mot varianter som inte ens längre i någon högre grad finns i omlopp hos befolkningen, lika lite som påfyllnadsdoser har någon funktion.

Vaccinera aldrig barn

Dr. Peter McCullough säger att inget barn, under några omständigheter, ska låta sig vaccineras eftersom det är vetenskapligt bevisat att barn löper betydligt högre risk av vaccinerna än att få Covid-19. Barn men också unga vuxna får ofta milda symtom av Covid-19 som enkelt går att behandla medan vaccinerna riskerar ge mycket allvarliga biverkningar. Enligt Dr. Peter McCullough kan ingen läkare med rent samvete vaccinera barn med något man redan på förhand vet har en högre risk än sjukdomen. Hela samhället sviker dessa barn som saknar kunskap och förmåga att själva bestämma vad som är bra för dem och inte.

Vården inhuman

En annan tragisk konsekvens av myndigheternas protokoll är att de sjuka, ofta äldre, hindras från besök av sina släktingar den sista tiden i livet – detta inte ens om släktingarna har haft corona och därmed är immuna. De äldre lever sina sista dagar helt isolerade från sin nära familj – något som inte kan betraktas som annat än både grymt och inhumant.

Vaccinerade lika sjuka

Den senaste officiella statistiken från CDC i USA (12 oktober 2021) visar att 31 895 vaccinerade tagits in på sjukhus för Covid-19, varav 23% avlidit. Huvuddelen av dem är över 65 år. Inte en enda rapport finns från någon som haft Covid-19 och sedan dött av samma infektion. Annan statistik (Project Salus CMS) visar att 65% av alla över 65 år med Covid-19, är vaccinerade. Vidare, statistik från Storbritannien visar att över 80% som tagits in på sjukhus med Covid-19 och 81% av dödsfallen är fullvaccinerade. Studier visar också entydigt att vaccinerade i lika hög grad är smittsamma som ovaccinerade. Det är därför helt uppenbart att dessa vacciner inte gör eller gjort något att förhindra spridningen av SARS-CoV-2, enligt Dr. Peter McCullough.

Allmänheten fått nog

Dr. Peter McCullough har deltagit på många större sammankomster där, såväl vaccinerade som ovaccinerade, säger att de fått nog. Sedan april 2021, då rapporterna haglade om alla allvarliga biverkningar, vill allt färre i USA ta vaccinerna och påfyllnadsdoserna. Det som driver vaccinationskampanjen idag är tvång från arbetsgivarna.

Allmänheten och läkarkåren vill nu att alla kort läggs på bordet och att myndigheterna och vaccinbolagen är transparenta och sanningsenliga med sin information. Dr. Peter McCullough berättar att högt uppsatta jurister i USA försöker få ut dokument som ger klarhet i hur mycket vaccintillverkarna känt till om de biverkningar vi idag ser?

Snedvrider riskerna

Det håller inte längre att på varje möjligt sätt förstora riskerna men Covid-19 samtidigt som man förminskar riskerna med vaccinerna. Ett av många exempel är att de ovaccinerade sedan början av 2021 testas för Covid-19 med 40 – 45 cykler, medan de vaccinerade testas med 24 – 28 cykler. Detta är inte vetenskap utan ett sätt att öka antalet fall med Covid-19 hos de ovaccinerade och minska dem hos de vaccinerade.

Vaccinerade ångrar sig

Enligt Dr. Peter McCullough möter han många som tagit vaccinet på grund av myndigheternas rekommendationer och av rädsla men som nu ångrat sig. De har kommit till insikt, inte minst eftersom de sett alla biverkningar, att vaccinerna inte skyddar mot eller förhindrar sjukdom och inte heller hindrar smittspridning. Allt fler ser med sina egna ögon att myndigheternas påståenden inte stämmer.

En nyligen gjord studie visar att vaccinerna, i princip, är verkningslösa efter fyra månader och det är omöjligt att förstå varför befolkningen måste fylla på med nya doser flera gånger per år med vacciner som inte studerats för de idag förkommande varianterna.

Spikproteinet dödar

Hur kommer det påverka människor att regelbundet injiceras med spikprotein? Hur kommer det påverka kroppens organ och blodkärl? Forskningen visar att spikproteinet finns kvar i kroppen upp till 15 månader efter infektion och att mRNA i vaccinerna inte alls är så kortlivade som påstås, utan stannar kvar i kroppen lång tid, ofta flera månader eller längre tid än så.

Eftersom vaccinerna leder till en betydligt högre förekomst av antikroppar än sjukdom, talar mycket för att dessa spikproteiner gör mer skada via vaccinerna än genom sjukdom. Dr. Peter McCullough påpekar att kroppen har vävnader i näsa, svalg och munhåla som hjälper till att skydda mot sjukdom. Med vaccinerna går dessa spikproteiner i stället rakt in i kroppen utan dessa, naturliga, skyddslager.

Undviker sjukhusen

Idag är det många sjuka i USA som väljer att inte ta sig till ett sjukhus eftersom man är medveten om att den läkare man träffar inte får eller kan använda sitt eget omdöme utan slaviskt följer de officiella rekommendationerna, varav många, i bästa fall, inte leder till annat än syrgas och ibland till och med är skadliga för patienterna.

Tidiga insatser avgörande

Tidig behandling innebär ofta att man som läkare måste använda olika preparat. Det är nämligen inte säkert att ett enda fungerar. Unga som behöver vård klarar sig ofta med en kortare behandling, kanske fem dagar men äldre bör ställa in sig på att det kan behövas behandling betydlig längre tid än så – upp till en månad. Den längre behandlingstiden gäller särskilt då man sökt vård sent och haft Covod-19 under, kanske, sju till tio dagar. Desto tidigare botemedel sätts in, desto snabbare går tillfrisknandet.