Helgbio: Kritikkulturen på video

Kevin MacDonalds bok Kritikkulturen är ett standardverk som alla med ambition att förstå vår värld bör ha i sitt bibliotek. Det är en enastående väldokumenterad bok som handlar om den judiska gruppevolutionära strategin. Dess framgång har varit total och har dominerat västländerna hela 1900-talet, fram till vår egen samtid. För dig som har lättare att ta till dig information visuellt kan denna videoserie vara ett första alternativ. För dig som redan har boken är detta en trevlig uppfräschning av minnet. Det som står i boken är något vi alltid behöver bära med oss när vi tolkar skeenden i vår värld. Serien är i sju delar och varje del 10-15 minuter.

Stäng av idiotvisionen och titta på denna videoserie ikväll istället.