Mordet på Olof Palme: Händelsen

Del 1

Palmemordet

Fria Sidor ska i fyra delar granska mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 klockan 23:21. Redan nu måste konstateras att den kanske viktigaste slutsatsen av denna granskning är just att regeringarna, oavsett färg, döljer för folket vad som hänt. Därmed vet vi säkert att den officiella versionen inte stämmer. I del ett behandlas Händelseförloppet och Vittnesmålen. I del två Syndabockarna. I del tre Spåren. I del fyra försöker sig Fria Sidor på en Sammanfattning och se vilka slutsatser vi kan dra om vad vi vet. Denna granskning grundar sig på Ole Dammegards kartläggning i boken – Coup d’etat – i Slow Motion och DSM 6 – Palmemordets Hemliga Scenario. Fyra delar är en synnerligen summarisk genomgång av det omfattande material som där redovisas. Båda böckerna rekommenderas därför varmt för den som vill sätta sig in djupare i händelsen.

Tiden innan mordnatten

Flera vittnen däribland Henry Nyberg, Sveriges Riksdag, Mare R, Jarl Nylund m.fl. ser män med Walkie-talkies i området runt Olof Palmes bostad veckan innan mordet. Ett vittne hör den 27 februari två män tala om ett mord som ska ske på Tunnelgatan.

Palmes aktiviteter den 28 februari

Palme börjar dagen 09:00 med att spela tennis med Harry Schein, besöker Ströms herrekipering och beger sig sedan till Rosenbad där han ger sina säkerhetsvakter ledigt för helgen. Han har möte med Iraks ambassadör Mohammed Al-Sharaf om svenska vapenleveranser till Iran, med fondchefer efter att ha höjt aktieskatten 5,5% dagen innan och med tidningen Statsanställd. Palme tittar ut från sitt fönster under intervjun och säger

”ingen vet vad som finns därute”

Dagen fortsätter med ett möte med Norges ambassadör Oscar Värnö, troligen angående ett internationellt fredsprojekt, besök av en kvinna från ILO och Palme avslutar arbetsdagen med ett samtal till Kjell-Olof Feldt.

Klockan 18:25 går Olof Palme ensam hem från Rosenbad till hemmet i Gamla Stan, något han ofta gör. Hemma talar han med sonen Mårten och kommer överens att gå på bio tillsammans. Runt 19:20 talar Olof Palme med sin påstådda älskarinna Emma Rothschild på telefon. Hon har en lägenhet på Västerlånggatan i närheten av Palmes bostad. Makarna Palme lämnar hemmet 20:35 för promenad till tunnelbana Gamla Stan. Strax före 21:00 möter makarna Palme sonen Mårten Palme och flickvännen Ingrid Klering utanför biograf Grand på Sveavägen. Bioföreställningen börjar 21:15 och Olof Palme hälsar på Björn Rosengren som sitter i raden bakom. Klockan 23:10 lämnar sällskapet Palme biografen Grand. De stannar till utanför och Mårten Palme ser en man en bit bort stirra in i ett mörkt skyltfönster. Paret beslutar sig för att skiljas och Olof med fru promenerar söderut på Sveavägen medan Mårten och flickvännen går norrut mot bostaden på Vanadisvägen.

Klockan 23:17 krossar makarna Palme gatan till andra sidan Sveavägen. Strax efter vid Dekorima, korsningen Sveavägen/Tunnelgatan tar en man Olof Palme på axeln och skjuter ett skott. Han skjuter sedan, enligt Lisbet, ytterligare ett mot henne som missar.

Vittnena

Klockan 13:10 gör flera män med Walkie-talkies ogenerat funktionstester i Boutique Sari, nära mordplatsen. 15:45 rapporterar vittnen om arbete med kommunikationsutrustning i en lägenhet på Sveavägen. 17:55 observerar ett vittne två underliga män på Västerlånggatan nära Palmes hem. 19:30 ser vittnet, Leif Kahlbom, en man med Walkie-talkie på Västerlånggatan. 20:15 ser ett vittne från Värmland en man med Walkie-talkie nära Sveavägen. 20:25 ser ett vittne två män med Walkie-talkies nära Palmes hem. 20:30 ser ett vittne en man med Walkie-talkie vid Tunnelgatan bredvid Sveavägen. 20:36 ser ett vittne, makarna Palme strax efter att de lämnat sin bostad och observerar en man strax bakom. 20:35 ser vittnet, Ulla Strömbeck-Larsson, en man komma ut bakom ett staket i Gamla Stan med Walkie-talkie.

20:39 ser ett vittne, makarna Palme under Munkbron och en man som följer efter samtidigt ser ett annat vittne en man med Walkie-talkie vid Sveavägen. Spärrvakten vid tunnelbana Gamla Stan ser makarna Palme och observerar en man 20 sek efter. Tunnelbaneföraren observerar paret Palme och två män som följer efter dem. 21:20 observerar vittnet, Karin G., en man med Walkie-talkie på Sveavägen. 22:00 ser en familj en man med Walkie-talkie vid Tunnelgatan från sitt fönster.

Klockan 22:33 ser flera vittnen två män stå och vänta utanför Grand. 22:38 ser ett vittne en man med Walkie-talkie vid Norra Latin. 22:50 ser vittnet, Leif Eriksson, en man vandra fram och tillbaka utanför Grand. 23:05 ser vittnet, Margareta, en man stå utanför Grand och titta in. 23:10 ser vittnet, Sunniva Thelestam, en polisbil full med aktiv kommunikationsutrustning från sin lägenhet på Drottninggatan 88. 23:10 ser vittnet Matti en man med Walkie-talkie vid Olofsgatan. 23:11 ser vittnena, Catarina N och Anette K., en man med Walkie-talkie vid Sergels Torg. 23:12 ser vittnet, Tommy, tre till sex polisbilar i ilfart på väg till city utan blåljus eller siren. 23:15 ser vittnen tre personer med Walkie-talkie på Apelbergsgatan. 23:15 ser vittnet, Matti, en bil med teknisk kommunikationsutrustning och tre polisbilar i närheten. 23:15 ser vittnet, Kristian, två män med Walkie-talkie på David Bagares Gata. 23:16 ser en taxichaufför en man med Walkie-talkie vid Hötorget.

Klockan 23:18 ser två finska kvinnor, Katja och Pirjo, en bekant i hörnet Dekorima, Sveavägen, och frågar vad klocka är på finska. Han tar då upp en Walkie-talkie och säger ”jag är upptäckt” får sedan svaret ”jag bryr mig inte …gör vad du ska”. Samtidigt tar Helena Lädhe och Inge Morelius ut pengar vid en bankomat och ser en man som står väntande vid Dekorima, korsningen Sveavägen/Tunnelgatan. 23:19 möter vittnet, Nicolai Fauzzi, makarna Palme på Sveavägen strax före Dekorima och en man 20 m bakom.

Inge Morelius ser Lisbet ta ett par steg snett höger före Palme, en man kliva fram som vrider Palme åt vänster, avfyrar två skott i snabb följd (1-1,5 sekunder) mot Palme som faller och då stannar Lisbet upp, vänder sig om och skriker, går sedan fram emot honom och knäböjer. Lars Jeppsson ser en man falla och strax efter en kvinna komma fram och böja sig ner. Anna Hage ser en man falla och en kvinna som står upp. Leif Ljungkvist ser en kvinna stå upp för att sedan gå fram och ner över kroppen. Jan Åke Svensson ser tre personer gå tillsammans, en falla ihop och en som försvann raskt österut på Tunnelgatan. Charlotte Holmgren ser en man falla ihop, en kvinna som står upp för att sedan gå fram och böja sig ner. Anders Björkman promenerar strax bakom (3 meter) Olof Palme och ser en person till vänster och Lisbet till höger. Björkman hör två smällar och ser mannen i mitten falla ner och kvinnan till vänster skrika något, för att sedan vända sig mot den som ramlade och böja sig ner.

Efter mordet

Fyra män i en bil, Jan-Åke Svensson, Kenneth Ersson, Göran Israelsson och Stefan Glantz, ser en man ligga på trottoaren och skyndar dit för första hjälpen. Vittnet, Karin Johansson, ser gärningsmannen springa iväg och Anna Hage beger sig till mannen på trottoaren för första hjälpen men motas bort av Lisbet. Lars Jeppsson går på Luntmakargatan, hör ett skott och ser en man falla, han gömmer sig bakom en barack och hör sedan snabba steg på andra sidan. En rad personer försöker nå larmcentralen om mordet. Det är svårt att komma fram. Delar av larmcentralen ligger nere timmen efter mordet.

Den information som når fram rapporteras sedan inte ut till alla bilar förrän långt senare. Ingen koordinerad eftersökning sker. Inga vägspärrar sätts upp varken vid Stockholms Tullar eller på de större utfartsvägarna. Inget rikslarm skickas ut. Vittnen observerar män kasta sig in i en bil vid Snickarbacken för att sedan rivstarta. Vittnen ser två bilar stanna vid E4/E18 Ulriksdal och flera män kliva ur, byta kläder och bilar. Juristkommissionen med anledning av mordet på Olof Palme skrev:

”I relation till alla tillgängliga enheter användes bara ett fåtal i jakten på gärningsmannen. Av dokumentationen att döma skickades lika många enheter på uppdrag med låg prioritet under den första timmen. Även efter det var endast begränsade resurser avsatta för eftersökandet. Personal hölls i beredskap under natten men utan specifika arbetsuppgifter”.

Slutsats

Det finns inga konkreta bevis eller tydliga tecken på att Olof Palme agerade annorlunda just denna dag. Han hade avsagt sig säkerhetsvakterna under helgen något som inte heller var ovanligt. Många oberoende vittnen rapporterar om olika polisbilar och piketpolisbilar som rört sig i området runt Sveavägen. Det förefaller ha varit en ovanligt aktiv kväll med tanke på att det var sportlov och en februarinatt. Flera vittnen har rapporterat om bilar och lägenheter med kommunikationsutrustning. Väldigt många oberoende vittnen har rapporterat om män med Walkie-talkies på olika platser och dessutom observerat att makarna Palme varit skuggade.

I nästa del ska Fria Sidor granska Syndabockarna.