Helgbio: Intaget av C-vitamin behöver mångdubblas enligt forskare