Helgbio: Hur allt hänger samman

I dagens helgbio ska vi knyta ihop säcken. I en fantastisk intervju av en djupt kunnig person, James Perloff, får vi ta del av hur allt hänger samman. Många frågor får ett svar och pusselbitar faller på plats. Intervjun bekräftar det spår Fria Sidor just nu följer – att världen styrs av en liten elit som hotar hela mänskligheten. Det är underbart att det finns människor med så djupa kunskaper om hur vår värld hänger samman, som läst på i sådan omfattning att bilden kan bli så tydlig och som vi alla andra sedan enkelt kan ta del av i denna video. Den är mycket givande även för dig som redan kommit en bit på vägen. Ljudkvaliteten är något skiftande men det är inget som stör annat än i början.

Clint Culberson: Varför skriver alltid segraren historien?

James Perloff: Det är ganska självklart. Läser du om det Spansk-Amerikanska kriget får du inte veta att spanjorerna gjorde allt för att undvika det men amerikanerna fick det genom en falsk flagga, USS Maine. Läser du om första världskriget får du inte reda på att tyskarna gjorde allt för att varna oss att skicka passagerarfartyg lastade med krigsmaterial till Storbritannien och att RMS Lusitania sänktes, inte för att döda barn och oskyldiga, utan för att stoppa en illegal vapentransport.

Segraren skriver inte bara böckerna om ett krig utan kontrollerar hela berättelsen om orsakerna till det. Den makt som stod bakom andra världskriget kontrollerar fullständigt etablerade medier vilket betyder att vi i grunden inte får reda på sanningen inom något område om vi inte söker information utanför dem. I min senaste bok ”Truth is a Lonely Worrior” lade jag hela andra världskriget i ett appendix eftersom det är det område som idag är det mest svåra att få folk att förstå då det är så många myter där som nästan alla idag tror på. Det är det enda kriget vi inte får kritisera och som alla är överens om var ”det goda kriget” där vi bekämpade ondskan. Alla andra krig kan vi se på mer nyanserat men inte andra världskriget.

CC: Varför är det så svårt att tala om?

JP: Första världskriget genomfördes med nästan samma propaganda men efter kriget tilläts forskare och historiker att granska det. Ganska snabbt blottlades därför alla lögner vilket kraftigt försvagade önskan att ge sig in i nya krig. Efter första världskriget tillsattes en kommission, Graham-kommissionen, som fann att makteliten lurat amerikanska folket på 6 miljarder dollar genom att man påstått sig tillverka vapen vilka i själva verket aldrig tillverkades eller skickades till fronten. Man försökte väcka åtal men alla försök tillintetgjordes. Här hade vi således amerikanska söner som riskerade livet för 30 dollar i månaden medan andra begick bedrägeri i mångmiljardklassen. Många blev arga och konstaterade att vi aldrig får låta oss luras igen.

Etablissemanget, ”the deep state”, kom till slutsatsen att man inte kunde låta allmänheten förstå vad som skedde i andra världskriget. Charles A. Beard, chef för ”American Historical Association” skrev 1947:

”Rockefellerstiftelsen och Council on Foreign Relations (CFR) har bestämt att man inte ska tillåta samma sak att hända med andra världskriget som det första där journalisterna tilläts avslöja lögnerna. Det betyder att journalister inte får granska eller kritisera andra världskriget eftersom det kan hindra deras långsiktiga mål och ambitioner.”

CC: Hur gör man det?

JP: En viktig del är att skapa ”den stora lögnen”. Det görs genom ett ändlöst antal filmer producerade i Hollywood. Alla som var barn efter kriget minns alla filmer där man framställde kriget som det goda kriget mot den onda fienden. Det har inte upphört. Idag har vi filmer som t.ex. ”Saving Private Ryan” och ”Schindler’s Lizt”. I dessa påminns vi ständigt om att andra världskriget var ”det goda kriget”.

De skapade på detta sätt ”den stora lögnen” om det goda kriget och eftersom vi alla ständigt matas med den är det närapå omöjligt att få någon att tro på att den inte stämmer. Säger du något som inte stämmer med den officiella bilden till någon tittar de på dig som om du vore en ”galning” – alla vet väl vad som hände, vilka som var goda och vilka som var onda. För att skydda berättelsen finns t.o.m. lagstiftning i flera länder och nyligen tog man bort alla böcker från Amazon som kritiskt granskar ”förintelsen”. Även Youtube rensas nu från material som för kritiskt utmanar den inpräntade bilden.

CC: Om kriget bygger på en lögn, varför utkämpades det?

JP: Vi måste förstå att alla dessa krig är en del i en helhet. Första världskriget var ett första steg att skapa en världsregering. Glöm inte att ett utav resultaten av det var skapandet av Nationernas Förbund. Det lyckades inte bli det verktyg man önskat sig men efter andra världskriget tog man ett steg till genom Förenta Nationerna. Den var mycket starkare och gav en mer permanent överstatlighet men vi ser att inte heller nu har man den kontroll man skulle önska. Ser vi i förlängning av detta är det troligt att man också vill ha ett tredje världskrig, efter vilket man slutligen kan skapa en sann världsregering.

Ett annat syfte med andra världskriget var att etablera staten Israel. Det första steget togs redan under första världskriget då sionisterna genom Balfourdeklarationen fick USA med i kriget i utbyte mot ”ett hem för judarna i Palestina”. Det var därför Lawrence av Arabien åkte ner till området och lovade araberna att de skulle få Palestina om man kämpade på britternas sida mot Turkarna samtidigt hade man, i hemlighet, lovat bort landet till judarna.

CC: Hur länkar detta med en ny världsordning?

JP: Målet är att Jerusalem ska vara centrum för denna världsregering. Detta sade David Ben Gurion redan 1962, vilket sedan har bekräftats av många andra. Faktum är att detta förutses redan i Bibeln där det står att antikrist ska styra världen från ett återuppbyggt tempel i Jerusalem. Många kristna tror idag att det som idag sker har med judarna som guds utvalda folk att göra men detta är fel. Sionismen och dagens Israel är en skapelse av Rothschild. Balfourdeklarationen var t.o.m. skriven till Lord Walter Rothschild.

CC: Hur kommer kommunismen in i allt detta?

JP: Glöm inte att den första kommunistiska staten skapades under första världskriget. Efter andra världskriget spreds kommunismen över halva jorden. Halva Europa blev kommunistisk och stora delar av Asien. Efter tredje världskriget är det givet att man vill införa en polisstat med övervakning och särskilda läger för de med en avvikande uppfattning. De flesta skulle inte tänka på det som den kommunism som fanns under Lenin och Stalin men grundprinciperna är desamma, centralisering och oliktänkande måste bort från övriga samhället. En annan del i detta som många inte tänker på är pengarna.

CC: Vad har de haft för betydelse?

JP: 6 månader efter att man kupp-artat fått igenom Federal Reserve i USA, 1913, mördades kronprins Ferdinand i Sarajevo, vilket sedan ledde till första världskrigets utbrott. Tänk efter. Nu hade man det ultimata verktyget att trycka pengar som den amerikanska staten kunde låna med folket som säkerhet. Den egna krigsindustrin, som ägdes av samma krets som ägde bankerna, tjänade därmed pengar inte bara på utlåningen utan också på krigsindustrin. Efter andra världskriget skapades Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF), den senare med syfte att låta bankerna riskfritt låna ut pengar till de stater som drabbats av kriget. Skulle de inte kunna betala gick IMF in som garant, d.v.s. skattebetalarna. Efter ett tredje världskrig är det troligt att målet är en enda global valuta. Det är den ultimata kontrollen av alla på jorden. Sannolikt kopplas pengarna till ett ”chip” vi alla har under huden där man inte bara kan övervaka alla transaktioner du gör utan bestämma vilka transaktioner som är tillåtna eller helt enkelt stänga av det för de individer man finner olämpliga.

Den ultimata konspirationsteorin eller en skrämmande sanning nästan omöjlig att ta in, avgör själv men missa inte tillfället att ta del av denna information som ger oss så mycket.

Lyssna på hela intervjun i videon ovan.

Not: James Perloff är sanningssökare, katolik och antirasist.