Fria Sidor uppmanar – förbered dig!

I detta inlägg uppmanar Fria Sidor att du förbereder dig för en sannolikt nära förestående kris. En kris som är planerad och framdriven av psykopaterna som styr vår värld. Vi vet att psykopater styr vår värld efter det vi sett med corona och det uppenbara valfusket i USA. Stora delar av världens nervsystem är idag därför under psykopaternas kontroll. Det är inget vi kan ta lättvindigt.

Corona bevis för global kontroll

Hur omfattande är psykopaternas inflytande?

Corona har visat att inflytandet är totalt. Fria Sidor har granskat massmedierna i ett stort antal länder och alla etablerade medier följer exakt samma manus. Endast två länder, Tanzania och Burkina Faso, valde en egen linje. Nu är dess ledare döda och nya har installerats som följer agendan.

Frågan om det finns olika intressesfärer i världen är därmed avgjord – det finns inte utan är en av alla illusioner. Det finns ingen annan möjlighet än att varje land på jorden idag är under psykopaternas kontroll – det är enbart graderna och kulörerna som skiljer. Läget är med andra ord ytterst allvarligt för mänskligheten.

Enkelt men svårt att se

Vi ser inte denna globala makt eftersom vi alla levt med den hela våra liv. England togs över redan på 1600-talet. Basen blev City of London som lade en hel värld under sig – det brittiska kolonialväldet. Man övergav inte makten över dessa kolonier under 1900-talet, utan bytte kontrollmetod – en öppen mot en mer dold.

De länder som inte togs över som kolonier besegrades i krig, iscensatta kupper eller genom ideologier. Vi har den franska revolutionen 1789 och den ryska 1917. Båda kupper för att få bort det existerande styret. Vi har de två opiumkrigen i Kina på 1800-talet, där en tusenårig dynasti förlorade makten.

Vi har de två världskrigen där Tyskland, Japan, Italien och Turkiet förlorade sitt inflytande. Vi har utbredningen av kommunismen, vars syfte, likt corona var att centralisera, slå ut medelklassen, de etablerade nätverken samt få bort dissidenter och tänkande människor.

Agendan drivs vidare under 2000-talet där redan ett flertal länder som Libyen, Irak, Afghanistan, Syrien med flera varit föremål för attacker.

Så länge ett land följer den påbjudna agendan händer inte mycket. En hjärntvättad befolkning märker inte vad som sker så länge de simmar med strömmen. När någon går emot skyr psykopaterna inga medel.

Vi ser det också, inte minst, i förstörelsen av allt naturligt och vackert, mannen och kvinnan med barnen i en familj som grundstenen i byggandet av vår gemensamma framtid, den vidriga och ständiga propagandan av lögner, föraktet mot frihet och tänkande, självständiga och därmed oberoende människor.

Attacken mot allt vi känner som något gott, pågår timme in och timme ut – oupphörligt och på alla plan. Det går att känna i benmärgen hur ond psykopaternas agenda är.

Vaccinet är målet – viruset medlet

Återigen använder man sig av receptet – problem, reaktion, lösning.

Psykopaterna skapar först problemet (ett virus), folket blir rädda (reaktion) och då presenteras lösningen (vacciner). I själva verket var psykopaternas mål hela tiden vaccinet. De visste att de måste få oss rädda för att ta det och därför skapade de viruset – ett virus som sitter i våra hjärnor – ett hjärnkontrollvirus.

Psykopaterna har lyckats få en stor del av jordens befolkning att injicera sig med något de eller våra egna myndigheter inte har en aning om vad det är eller det verkliga syftet med. Det stora flertalet, intet ont anande, är rädda för ett osynligt påstått farligt virus och går därför med på att villigt injiceras. Psykopaterna skulle aldrig drömma om att ta ett experimentellt vaccin. De tar koksaltlösning, på sin höljd. Inte heller, vilket många alternativa medier påpekat, bryr man sig om social isolering eller upphör med sina resor.

De som har tagit vaccinet har gjort det och nu inväntar vi konsekvenserna. Någon ångerrätt finns inte. Vi kan bara hoppas att det många forskare varnat för aldrig blir verklighet. Tyvärr, tyder det mesta på att forskarna får rätt. Aldrig tidigare har så många dödsfall och biverkningar rapporterats utan att ett läkemedel eller vaccin stoppats omedelbart. Det stärker bilden av att psykopaterna är fast beslutna att dölja konsekvenserna av vaccinerna. De har bestämt sig och kommer inte backa.

Cyber Polygon – ett cybervirus

Claus Schwab, World Economic Forum, och många fler har sedan 2020 vid upprepade tillfällen talat som cyberattacker. Enligt Schwab kan en sådan få corona att framstå som en barnlek. Vi har sett under våren 2021 att förekomsten av dessa cyberattacker har ökat. Det sker störningar i IT-system överallt. De flesta kommer aldrig till vår kännedom.

Vi vet att allt som händer är planerat och föregås ofta av en övning. Den 9 juli 2021 kommer en ny övning genomföras – Cyber Polygon. Det är en sammanslutning av värdens organisationer och företag för att öva en cyberattack. Detta sker samtidigt som vi ser att man lanserar ett muterat coronavirus – kallat Delta. Det är ”viruset” man först kallade den indiska varianten. Den variant som uppstod i de provinser i Indien där man genomförde massvaccinering.

Förbered dig för krisen

Detta inlägg vill fästa din uppmärksamhet på att vi troligen snart står inför en synnerligen tuff tid. När den varma sommarvinden smeker dina kinder kan allt kännas skönt. Låt dig inte förledas – vi befinner oss sannolikt i lugnet före stormen. Det är alltid farligt att gå ut och förutspå vad som ska hända – händer inget framstår man lätt som en galen konspirationsteoretiker.

I detta fall är en varning dock befogad. Det är för mycket som pekar på att något större är på gång. Det är nämligen otänkbart att psykopaterna skulle genomföra corona, med allt vad det innebär, för att sedan ge upp allt och lätta på trycket – nu när man har en hel värld i fast grepp. Vi kan därför förvänta oss nya ”virusvarianter”, nya nedstängningar, krav på tvångsvaccinering och ett skoningslöst drev på dissidenter redan till hösten 2021.

Samtidigt som detta sker finns det stor risk att övningen Cyber Polygon blir verklighet. Det innebär att stora delar av IT-infrastrukturen slås ut och eventuellt också elnätet. Det kan bli svårt att göra betalningar och det är inte ens säkert att du kan få vatten ur kranen eftersom allt idag är beroende av elektricitet.

Irans sida Press.tv och några andra beslagtogs nyligen av USA, vilket kan tyda på att USA förbereder ett krig. Man vill hindra möjligheten för Iran att nå ut med information. Vi ska inte utesluta att man vill få i gång ett större krig, kanske där både Kina och Ryssland på sikt dras in.

Slutsats

Sammantaget har allt ovanstående potential att bli en farlig cocktail som tillsammans innebär stora störningar i alla befintliga system från energi till livsmedel och kommunikation. Fria Sidor uppmanar dig därför att tänka igenom hur du ska klara dig under en turbulent tid. Hur hanterar du en situation utan el, vatten och minusgrader? Hur kommer du i kontakt med din familj utan mobiltelefon och Internet? Har du en viss mängd kontanter hemma?

Ägna de kommande veckorna åt att läsa på och förbereda dig. Förhoppningsvis visar sig denna varning obefogad men av vad vi sett hittills det psykopaterna är beredda att göra, ställ dig frågan – är det värt att chansa och inte förbereda sig? Även om inget sker just i år ligger det ändå, sannolikt, inte mer än något år bort. Förstå att som Claus Schwab påpekar, vi aldrig igen kommer tillbaka till det som var.

Samtidigt njut av sommaren, tappa inte hoppet, värna din integritet, tänk själv och bibehåll din värdighet vad som än händer.

Med förhoppning om en god höst och en felaktig varning!