Fria Sidor granskar mordet på JFK

Fria Sidor granskar mordet på JFK: Del 1

Har du någonsin funderat på varför Israel, Mossad och det judiska inflytandet aldrig får nämnas? Världen har inga som helst problem att peka ut muslimer som terrorister och brottslingar men allt som har kopplingar till judar är strikt förbjudet för oss att ens antyda. Varför? Kan det vara för att vi inte får kritisera de som sitter på den verkliga makten? Varför får vi inte kritiskt granska ”förintelsen”? Varför får vi inte lyfta fram det stora judiska inflytandet i både ”ryska” revolutionen, första- och andra världskriget? Varför får vi inte peka på det judiska maktövertagandet i USA, när judarna själva skryter om det? Vill du närma dig makten ”bakom kulisserna” och förstå vilka krafter som verkligen styr världen måste du våga, med ett helt öppet sinne, granska det judiska inflytandet. En bra fallstudie i hur detta inflytande vävs in inom samhällets olika delar, institutioner, politik, organiserad brottslighet och ekonomi är mordet på John. F Kennedy och hans bror Robert F. Kennedy. Fria Sidor ska i en serie fram till den 22 november 2018 granska morden och leda till bevis att det var en konspiration för att bli av med obekväma personer, inte ett dåd av ensamma skyttar som den officiella versionen, än i våra dagar, vill göra gällande.

Varför ska vi studera enskilda fall?

Fria Sidor ägnar stor tid åt att borra ner i enskilda fall. Skälet är att ta reda på om den officiella versionen stämmer. Detta kan endast göras om vi börjar med att gå ner på detaljnivå. Ta invandringen som exempel. De flesta av oss är godhjärtade och vill ge skydd åt flyktingar som riskerar döden. Sätter du dig inte in i frågan om invandringen mer i detalj ser du därför positivt på att Sverige tar emot flyktingar. Börjar du gräva och ställa frågor växer en helt annan bild fram. Du kanske funderar på vad som är en flykting och om man verkligen flyr för sitt liv om man först väljer bort säkra platser inom sitt eget land, sedan tiotals säkra länder på vägen till Sverige? Du inser att den relevanta frågan är om Sverige ska ta emot människor som vill ha det ekonomiskt bättre och om vi ska betala för det?

På samma sätt är det med 11 september 2001. Köper du den officiella versionen om onda terrorister som attackerade USA kanske du ser ett värde att jaga dem över hela världen. När du ser byggnad 7 falla, utan att ens ha träffats av ett plan, helt symmetriskt, åtta timmar efter att WTC 1 och 2 fallit, då blir den officiella versionen omöjlig och insikten infinner sig att byggnaden måste ha förberetts för demolering innan den 11 september. I så fall av vem och varför? När du granskat detaljerna inser du att de styrande gjort allt för att mörklägga och inte alls är intresserade av att Sanningen ska komma fram. Varför? De flesta seriösa forskare kan inte komma till någon annan slutsats att 9/11 är ett ”inside job” och behövdes för att kicka igång USA’s ”krig mot terrorismen”, en uppfinning av Benjamin Netanyahu, som pågår än idag. Då förstår vi också varför man mörklägger.

Mordet på John F. Kennedy och Robert F. Kennedy är här inget undantag. Hundratals oberoende seriösa forskare har sedan länge visat att den officiella versionen omöjlig kan stämma. Dessa mord står allt mer ut, idag, som den vattendelare som helt cementerade det judiska inflytandet i USA och som tystade varje kritik mot Israel och USA’s krig, inte sällan för deras räkning, runtom i världen. John F. Kennedy, som vi ska se, var ingen ”ängel” och kom från en familj som själv hade kopplingar till organiserad brottslighet. Det var dock hans envisa inställning att USA inte skulle ha en speciell relation med Israel som till slut blev hans fall. JFK var helt emot att Israel skulle skaffa sig kärnvapen och insisterade på regelbundna inspektioner. Han var också neutral mellan Israel och arabländernas olika intressen. Det underlättade inte heller att han utmanade både krigsindustrin och den organiserade brottsligheten, den senare ofta judisk, inte italiensk som man vill få oss att tro i Hollywoodproduktionerna, men även om andra också kan ha haft skäl att avlägsna JFK är det ändå det israeliska intresset som går som en röd tråd när vi nystar i detta.

Myten om Dallas

Det finns en myt att konservativa oljemagnater styrde Dallas. I själva verket är Dallas och hela Texas ett av de starkaste judiska fästena. Sedan 40-talet har man organiserat vapensmuggling till Israel härifrån. Året före Israels födelse 1948, var aktiviteten på topp och en central figur redan då var Jack Ruby (Jack Rubenstein) som öppet skröt om alla vapenleveranser till Israel från Texas. 1963 var JFK’s främsta intresse för Dallas att få in pengar från den pro-israeliska judiska falangen inom Demokraterna. Samtidigt var han på kollisionskurs med Israel över deras kärnvapenprogram. Han bjöds in till Dallas av ”Citizens Council”. De som hade verklig makt i Dallas var i hög grad den judiska klanen. En av dem var Julius Schepps som hade agenturen för Seagram, spritfabrikören, som ägdes av familjen Bronfman. Det visar sig att Jack Ruby varit avlönad av Bronfman.

Eftersom denna resa till Dallas officiellt inte var politisk utan på privat initiativ, hade också privata intressen kontroll över skeendena. Den som ledde ”Citizens Council” var Dallas judiska ledare Sam Bloom. Det var Sam Bloom som insisterade på att rutten skulle gå i den berömda hästskon som var en mardröm att skydda sig emot attentat och där cortègen var tvungen att sakta ner. Mot säkerhetstjänstens inrådan gjorde Sam Bloom rutten tillgänglig i olika tidningar. Det är idag klarlagt att det var upp till åtta skyttar denna dag.

Den som sattes upp som ”patsy” var Lee Harvey Oswald. Det var sedan Bloom som pressade på för att Oswald skulle möta pressen och vandra oskyddad från allmänheten. Det gav tillfälle för Jack Ruby att för evigt tysta honom. Flera oberoende källor bekräftar koppling mellan Sam Bloom och Jack Ruby. Med mordet på JFK avklarat kunde Lyndon B. Johnsson installeras som president och leveranserna av uran och vapen till Israel fortsätta som tidigare. USA’s inställning till konflikten i Mellanöstern förändrades nu också helt och tog, från nu, en ensidig pro-israelisk linje. Sedan dess har stödet till Israel bara ökat, år efter år och idag måste USA betraktas som en kontrollerad lydstat till Israel och det judiska intresset.

Vad handlar mordet om?

Låt dig inte stanna för länge vid detaljerna var skotten kom ifrån eller hur många skyttar det var. Det är mycket intressant och ett viktigt första steg men det är inte därför du ska sätta dig in i konspirationen mot JFK. Det är istället resultatet av mordet som är det intressanta. Vem gynnades? Det går, som Fria Sidor ska visa, att urskilja några tydliga vinnare, krigsindustrin är en, maffian en annan men den som gynnades mest är Israel. Det var under Lyndon B. Johnsson USA’s stöd till arabländerna helt reverserades, det var under honom som USS Liberty attackerades och det var under honom som Kosher Nostra, under Meyer Lansky, Israelfalangen inom CIA och Mossad kom att befästa ett allt starkare grepp om USA’s statsapparat och utrikespolitik. Idag arbetar den judiska lobbyn för högtryck att dra in USA i ett krig mot Syrien och Iran, den senare Israels huvudfiende i regionen. Det är ingen slump att man i USA idag nästan dagligen hör politiker hetsa mot Iran. Vi kan således spåra mycket av det som sker idag till mordet på JFK. Allt hänger samman och för varje pusselbit vi lägger ser vi allt tydligare hur vår värld är ordnad. Eftersom samma krafter styr USA idag som låg bakom mordet på JFK finns inga utsikter att från officiellt håll få någon oberoende utredning. Samtidigt utgör detta i sig bevis på att man vill dölja något, precis som man vill dölja vad som verkligen hände den 11 september 2001.

Följ med på en spännande men samtidigt otäck upptäcktsfärd om hur vår värld är beskaffad. Din förståelse av hur allt hänger samman kommer öka mångfalt. Glöm aldrig att ett av våra viktigaste försvar är att sprida kunskap.