JFK: Mordet som ändrade historien

Fria Sidor granskar mordet på JFK: Del 11

Mordet på JFK förändrade USA’s förhållningssätt till världen. Från Kennedys linje med ”America First” som medlare och moderator i internationella frågor till ”Israel First” och som världspolis, enväldig domare och lieman. Vi fick ett USA som vill dominera och bestämma över allt och alla, istället för ett USA som var en av många andra länder. Fria Sidor har tryckt på Israel som en av de som gynnades mest. I detta inlägg ska Fria Sidor titta på vilka som kunde tänkas vara Israel behjälpliga på amerikansk mark – en huvudmisstänkt är den judiska maffian under ledning av Meyer Lansky. Både John och Robert Kennedy hade startat en kampanj mot den organiserade brottsligheten och maffians högste ledare, den fanatiska sionisten, Meyer Lansky, stod i skottgluggen.

Israels gudfader

Hade det inte varit för den högsta maffibossen i USA, Meyer Lansky (1902-1983), är det troligt att det inte ens funnits något Israel. Israel grundades mycket tack vare stödet man fick från USA. I USA var Meyer Lansky en av dem som tryckte på mest för statens skapande. Lanskys länkar till Israel, judiska intressen i USA och Israelvänner i CIA gjorde honom närmast oberörbar. Hans konkurrenter, från andra etiska grupper, kunde få nattliga räder och sättas i fängelse, men aldrig Lansky. Istället var det han som gynnades allra mest om konkurrenterna försvagades. Den enes död är den andres bröd. Han låg förmodligen själv bakom läckt information som tidigt i hans karriär röjde undan det dåvarande toppskiktet inom den organiserade brottsligheten. Nu var Kennedy ute efter honom.

Meyer Lansky

Vem var Meyer Lansky?

Meyer Lansky var född i Ryssland till judiska föräldrar som Maier Suchowjansky. Han kom till USA nio år gammal och föräldrarna bosatte sig i slummen. Vid 27 års ålder hade han arresterats 5 gånger och var misstänkt för mord. Under 1920 blev han partner med Bugsy Siegel, också son till judiska migranter från Ryssland. De bildade ett fruktat radarpar. Deras specialitet var att skydda smuggling av sprit från kapare på östkusten. Så småningom under 1930-talet slog sig flera brottssyndikat samman och ordförande blev Lucky Luciano och den som hade hand om finanserna Meyer Lansky. Under andra världskriget samarbetade armén med maffian som bevakade olika rutter och anläggningar. Luciano hamnade i fängelse, blev benådad men tvingades lämna landet för Italien och därmed var Lansky nu en av de tre högsta maffiabossarna på östkusten.

Lucky Luciano
Bugsy Siegel

Goda kontakter inom politiken

Faktum är att Lansky redan tidigt hade synnerligen goda kontakter med politikerna i Washington. Det var ingen slump att Lucky Luciano fängslades och inte Lansky, den senare som hade hjälpt Franklin D. Roosevelt till makten genom bl.a. finansiellt stöd. Som belöning hade han fått flera lukrativa spellicenser. Roosevelt hade sänt Lansky till Kuba för att få med sig Batista att tillåta kasinos. Dessa skulle generera stora pengar varav delar skulle gå tillbaka till Batista samtidigt skulle detta ge USA-vänligt politiskt styre på Kuba.

Dewey och Lansky

Thomas E. Dewey, federal åklagare, fick hjälp av Lansky att få Luciano bakom lås och bom. Dewey blev mycket berömd för sina insatser och kandiderade efteråt att bli guvernör i New York. Lansky donerade en stor summa för kampanjen. Dewey vann valet 1942 och deras partnerskap skulle fortsätta. Tillsammans med Dewey och CIA-chefen Allen Dulles skulle Lansky vara inblandad i flera företag bl.a. Crosby Miller Corporation, Mary Carter Paint Company och Resorts International, det senare ett bolag, genom vilket, Lansky kontrollerade alla kasinos i Västindien efter att Lansky 1960 kastades ut från Kuba.

Thomas E. Dewey

Lansky och Israel

Enligt Hank Messick hade några judiska maffialedare länge stött strävan att bilda staten Israel. Robert Lacey skriver i sin biografi att Lansky redan 1948 erbjöd Israel sina tjänster. Han bidrog själv med en donation till Haganah, en judisk terrororganisation. Han låg bakom attacker på vapenleveranser till arabländerna och en leverans till Palestina kastades helt enkelt över bord. Han köpte själv och stödde israeliska obligationer, donerade till rabbinen Meir Kahane som startade i USA terroristklassade Jewish Defense League. Kahane hade goda kontakter inom CIA.

Penningtvätt och Rosenbaum

Lanskys främsta kontakt med Israel ekonomiskt kom genom penningtvätt och den i Geneve baserade skandalbanken, Banque de Credit International. Den styrdes av Tibor Rosenbaum, vice president i Judiska Världskongressen och direktör vid israeliska säkerhetstjänsten Mossad. Pengar från maffiaverksamheten bl.a. i USA skickades till Bank of World Commerce i Nassau, Bahamas vidare till banken i Geneve. Lansky och CIA var också aktiva i knarkhandeln med Sydostasien under Vietnamkriget då banken också användes. Tibor Rosenbaum använde banken att finansiera Mossad. Han var inte ensam, massor av organisationer och personer med kopplingar till den undre världen hade pengar förvaltade av banken. Dessa kontakter kom fram först 1970 då myndigheterna avtäckte bankens aktiviteter och 1974 kollapsade banken, något som drabbade Israel hårt.

Lansky under utredning

Samtidigt hade Lansky nu kommit under utredning. Han beslöt då att, som många av sina vänner, flytta till Israel. USA hade nu bevis för skattebrott och Lansky dömdes i sin frånvaro. Pressen var hård på Israel som till slut tvingades utlämna honom. Väl i USA friades han för anklagelserna först i Florida, sedan i Nevada. Det amerikanska justitiedepartementet lade ner utredningen och därmed var Lansky en helt fri man. Han dog 1983.

Slutsats

Det var således judar, inte italienare, som dominerade inom den organiserade brottsligheten. Det är också just därför de flesta av oss aldrig ens har hört talas om Meyer Lansky men alla om Al Capone eller Lucky Luciano. Det var 1957 då polisen gjorde en räd mot just den italienska maffian, som samlats för en konferens, som myten stadfästes upplyft i alla massmedier och som lever vidare än idag genom Hollywood. Undangömt och dolt för oss andra var den verklighet att det verkliga brottssyndikatet ofta hade en helt annan etnicitet än italiensk. Det går inte att blunda för att inte bara Israel hade ett horn i sidan till Kennedy utan också den organiserade brottsligheten. Det hela blir än mer anmärkningsvärt när vi inser att den också var judisk och att dess ledare var fanatisk sionist med starka kopplingar ändå upp i ledningen för de högsta judiska organisationerna. Koppla detta sedan till sionisten Lyndon Johnson och bilden börjar klarna. Med Kennedy försvann inte bara en mer finstämd amerikansk roll i världen, vi begåvades även med ett kriminellt brottssyndikat, the deep state, som styr vår värld, främst USA, än i våra dagar. Beviset för det är att vi inte ens idag tillåts få en oberoende, öppen och ärlig utredning av mordet på John F. Kennedy.