100 år sedan andra världskrigets slut

Klockan 11:00 den elfte dagen och månaden (november) år 1918 markerar första världskrigets slut. Hundra år senare hyllar ledare från hela världen freden och förbannar krigets fasor men den officiella versionen till krigets uppkomst, orsak och efterspel döljs för den breda allmänheten. Vapenvilan löpte ut efter 36 dagar och ett fredsavtal inträdde först året efter i samband med konferensen i Versailles 28 juni 1919. Den leddes av Baron Edmund de Rothschild och störst inflytande hade den judiska delegationen som bestod av 117 delegater. Många länder som tillhör det brittiska samväldet hedrar dagen med två tysta minuter klockan 11:00. Egna nationella helgdagar är det i Kanada, Belgien och Frankrike. I USA har man helgdag för alla veteraner och i Tyskland högtidlighåller man minnet av de stupade normalt på söndagen närmast den 16 november.

En av de viktigaste sakerna man försöker dölja för oss är att första världskriget var iscensatt och orkestrerat. Det finns många konkreta bevis för att så är fallet. Ta bara en sådan märklig omständighet som att bilen som Österrikes kronprins Ferdinand färdades i hade registreringsnumret A III 118. (läs (A)rmistice II I1 18) eller att fredsfördraget i Versailles slöts den 28 juni vilket är exakt samma datum som kronprins Ferdinand och hans gemål Sophie mördades i Sarajevo. För den oinvigde kan detta förefalla som en slump men desto mer du studerar desto fler ledtrådar ser du att de krafter som ligger bakom dessa hemska händelser använder sig av för att diskret signalera sina planer.

'A II II 18': Franz Ferdinand's prophetic number plate ...

Den politiska klassen i Europa var redan vid denna tid styrd av de ljusskygga sällskap som styr bakom kulisserna. De här människorna offrar aldrig eller riskerar någonting eftersom de själva eller deras egna barn aldrig deltar på marken där kriget utspelar sig och man finansierar båda sidor av de krigförande makterna. Något man kan göra eftersom ett villkor för att få ett lån är att den sida som vinner måste garantera den förlorande sidans skulder. Det fungerar då enklast om samma banker finansierar båda sidor.

Den officiella versionen vill göra gällande att nationalismen var den stora boven i dramat och att en serie olyckliga omständigheter ledde fram till kriget. Lärdomen blir då att göra oss av med nationerna och att centralisera makten till en punkt i världen. Samma argument hör vi alltid vad gäller det andra världskriget. Det var nationalismen som orsakade kriget – därför måste nationalism och alla dess uttryck bort.

I själv verket var det helt andra orsaker till att kriget startade. Till att börja med dödades kronprins Ferdinand och hans fru Sophie av en grupp som hade kopplingar till brittiska säkerhetstjänsten och frimurarna. Det framgick av bl.a. rättegången mot gärningsmännen. Helt uppenbart hade man också, långt innan kriget bröt ut på sin agenda att få till stånd ett krig för att stoppa Tysklands framväxt som en industriell konkurrent till det brittiska väldet (läs City of London), något som Sir Edward Grey (medlem i Milner Group) sade redan 1907. Rothschild finansierade alla sidor av kriget, antingen själva eller genom agenter och någon direkt anledning att förkorta kriget fanns därför inte. Familjen Rothschilds urmoder Gutle Schnaper sade strax före sin död redan 1849 att:

”Om mina söner inte vill ha krig, då skulle de inte vara några”.

Ett citat som säger mycket av vad det handlade om och vem som styrde redan på den tiden.

Tyskland erbjöd sig vid många tillfällen att avsluta kriget och återgå till tidigare gränser men istället förlängdes kriget genom att sionisterna erbjöds att judarna skulle få ett hem i Palestina, varvid amerikanska folket tvingades och hetsades att gå in i det (se Balfourdeklarationen). Miljoner dog helt i onödan eftersom en vapenvila kunde ha inträtt redan 1916 men sionisten Rothschild och hans klan ville inte det. De ville istället ha ett hem åt judarna i Palestina. De miljoner ytterligare som dog och sårades är inget de bryr sig det minsta om, varken då eller nu.

Amerikans krigspropaganda Källa:Wikipedia

Den egentliga slutsatsen är inte att nationalism är farlig utan att vi låter oss styras av dessa hemliga frimurarsällskap med starka kopplingar till judiskt inflytande. Politikerna i nästan varje land i västvärlden styrs inte av folkviljan utan av de som kan bestämma om de (politikerna) ska komma till makten eller inte. För det krävs en vänligt inställd massmedia, stöd av de hemliga sällskapen och pengar. Det är helt uppenbart att dessa hemliga sällskap inte vill vita européer väl, eftersom man sedan början av 1900-talet förvandlat världens kulturellt och vetenskapligt ledande nationer till en soptunna för skräpkultur, lögner, pseudovetenskap och helt öppna gränser för invandring från tredje världen i ett planerat folkutbyte.

Viktig bok som alla bör läsa

Krig rättfärdigas alltid med vackra ord. Antingen är det ett ädelt ideal som måste försvaras eller en ondskefull fiende, ofta används båda i propagandan. Det första världskriget var det som skulle sätta stopp för alla framtida krig, tyskarna var de ondskefulla som spetsade barn på bajonetter. I det andra världskriget skulle demokratin skyddas och återigen tyskar som var fienden. Sanningen är att inte ett enda krig sedan 1900-talets början har varit för att skydda några väsentliga ideal eller för att besegra någon ondskefull fiende, varken i USA eller Europa. De har antingen startats för att gynna sionisterna, de förmögna eller för att krossa befintliga kulturella, personella och religiösa strukturer som byggts upp i Europa under årtusenden. Vi är helt enkelt grundlurade. Man lurade oss då och man lurar oss idag.

Ett av de viktigaste verktygen för att upprätthålla myterna hos allmänheten är den krigspropaganda som sköljer över oss varje dag i tidningar, tidskrifter, böcker, TV och film. Till att börja med, på 50-talet, beskrev propagandan hjältar som tog sig in bakom fiendelinjen och saboterade för de ondskefulla tyskarna. Tyskarna framställdes ofta bara som lättlurade idioter. Sedan 80-talet och framåt har det handlat om utrotningsläger och att framställa tyskar som känslokalla robotar förmögna till de mest bestialiska brott. Det är helt central för berättelsen om det goda samhället av idag att myten om det goda och onda består. Utan Schindlers List – ingen massinvandring.

Schindlers List – hyllad och prisbelönad fiction av Thomas Keneally

Rothschild och klanen kontrollerade inte bara bankerna i alla krigförande ländern utan också tre viktiga nyhetsbyråer – Wolff (est. 1849) i Tyskland, Reuters (est. 1851) i England och Havas (est. 1835) i Frankrike. Den tyska nyhetsbyrån användes för att hetsa tyska folket till krig. Den 12 december 1916 konstaterade Tyskland att inte en enda soldat satt sin fot på tysk mark och man skickade ett förslag till fred, utan krav på krigsskadestånd och med återgång till ursprungliga gränser.

Sionisterna var dock inte intresserade av fred. Istället arbetade de febrilt i USA med sin delegation för att få med USA i kriget eftersom britterna lovat dem ett hem i Palestina. Arthur James Balfour skrev i sin berömda Balfourdeklaration till Lord Rothschild:

”Hans majestät ser positivt på etablerandet av ett nationellt hem för judarna i Palestina…och kommer att göra sitt bästa för att åstadkomma detta mål….jag skulle vara tacksam om du kunde göra denna deklaration känd för den sionistiska delegationen.”

Balfourdeklarationen Källa:Wikipedia

Balfourdeklarationen gjordes aldrig känd för det brittiska parlamentet och publicerades först två år efter kriget, 1920. Sannolikt var detta för att inte de soldater som dog skulle fatta att de offrade sina liv för ultraförmögna judar, inte för något högre ideal. Lord Islington menade att deklarationen stod i direkt strid med britternas löften till palestinierna och att den skulle skapa ett sår ingen skulle kunna veta hur stort det skulle kunna bli.

Trots att vapenvilan 1916 slutits mellan två parter där ingen förlorat blev fredsfördraget i Versailles 1919 inget fördrag mellan två respektfulla och jämbördiga parter. Istället drabbades Tyskland av sådan orättvisa och orättfärdighet (en splittrad tysk nation på sex olika länder, krigsskadestånd, o.s.v.) att ett nytt framtida krig mer eller mindre var oundvikligt. Det judiska inflytandet på konferensen var så starkt att krigskorrespondenten E. J. Dillion på brittiska Daily Telegraph skrev:

”Det kan tyckas anmärkningsvärt för några läsare men faktum är att ett stort antal delegater på konferensen trodde att de verkliga makthavarna i de anglosaxiska länderna var judar.”

Det första världskriget är också känt för den oerhörda slakt som skedde i skyttegravarna. Med uppfinningen av kulsprutan var det en synnerligen dålig idé att lämna skyttegraven och springa mot fienden. Så skedde dock i stor skala och miljoner dog och skadades när de beordrades att lämna diket och blotta sig för kulsprutan på de öppna fälten. Det mest kända skyttegravskriget är slaget vid Somme (floden) som pågick från 1 juli till 18 november 1916 och där mer än en miljon dödades eller sårades.

En man som var medveten om det judiska inflytandets orsak till Tysklands förödmjukande kapitulation var Adolf Hitler som anmälde sig som frivillig i första världskriget och erhöll flera tapperhetsmedaljer och utmärkelser för sitt mod och vilja till uppoffring.

Källa:Wikipedia