Europas död på Medelhavet

Enligt Förenta Nationernas propagandafilm är migration till västländerna inte bara någonting oundvikligt utan också nödvändigt och önskvärt. 244 miljoner migranter väntar på att röra sig enligt propagandavideon. Europa med sitt höga välstånd, generösa välfärd och utvecklade civilisation får naturligtvis bära huvuddelen av detta. Förenta Nationernas video är som ett eko av f.d. vice president i USA Joe Biden som i ett framförande välkomnar att vita snart är en minoritet i USA och att det är någonting bra, en viktig del i det som gör USA starkt. Han ser framför sig denna eviga och aldrig upphörande migration in till USA och välkomnar den. Enligt EU’s egen ideologiska grundare, Greve Richard Coudenhove-Kalergi, till vars minne EU varje år delar ut pris, bör Europa på sikt befolkas av en euroasiatisk-negroid blandras. Barbara Spectre, på det av svenska skattebetalare finansierade institutet Paideia, menar att Europa måste bli en mångkultur för att överleva. F.d. presidenten i Frankrike, Nicolas Sarkozy, säger att det är en skyldighet för européer att ras-blanda, sker det inte frivilligt måste staten tvinga fram det. Vår egen Fredrik Reinfeldt har sagt att ”ursvenskt är bara barbariet och att allt gott kommer utifrån”. Listan kan göras oändlig på alla dessa högt uppsatta ledare som alla driver samma linje – de vita europeiska folken i USA och Europa måste flytta på sig, ge plats åt, dela territorium och resurser med migranter från övriga världen. Vi kan således konstatera att det som nu sker är medvetet och planlagt från högsta ort.

Säkra länder i Asien och Afrika

Var och en måste inse att i stort sett ingen som tar sig till Europa från Afrika eller Asien gör det som flyktingar. Beviset på detta är att det finns säkra platser inom konfliktfyllda länder, annars skulle ju alla som inte flytt idag varit döda. Så är inte fallet. Majoriteten finns kvar men många har fått fly inom landet. Skulle det nu inte finnas en säker plats inom landet har de som bor i Asien och Afrika två hela kontinenter att fly till. De som kommer över Medelhavet i båtar har hela Afrika att fly till. Det finns många länder där som inte befinner sig i krig. Samma sak i Mellanöstern. Det handlar således i de allra flesta fall inte om flyktingar utan om migranter. Att våra makthavare påstår något annat beror helt och hållet på att de följer agendan att byta ut befolkningen i USA och Europa. Ett medvetet planerat folkmord som borde vara åtalbart.

Krig skapar migration

Det som har gynnat denna agendas genomförande är USA’s alla krig. Sverige fick sin första våg vid Balkankriget, där USA och NATO, bombade. Vi fick ytterligare vågor efter Irakkriget. USA har varit inblandade i Somalia och Sudan. De har krigat i Libyen vilket nu ger ytterligare migranter och man skapade kaoset i Syrien. I grunden borde USA ta hand om samtliga migranter från det kaos man själv skapat. Det gör man inte utan istället träder europeiska politiker fram och pekar på det lidande som finns i dessa länder och att Europa måste ”ställa upp”. Istället för att kräva att USA upphör med sitt krigande och att de tar ansvar för migranterna, riktar man ingen som helst kritik mot krigen och öppnar mer än villigt gränserna på vid gavel för våg efter våg som önskar ta sig hit. Återigen beror det på att den övergripande planen redan från början varit att överskölja Europas homogena befolkning med migranter från främmande länder. Ras-blandning och mångkultur är en nödvändig styrka för Europa, enligt dem. (se ingress)

Utan gränser – inget land

Donald Trump uttryckte det bra i sin valkampanj att utan gränser finns inget land. Från varje cell till organisation måste det finnas gränser annars upphör enheten att fungera. Alla kan inte få komma in i bostadsrättsföreningen på Södermalm där alla godhetsknarkare bor. Alla kan inte få tillgång till Wolodarski’s bostad i Bromma eller Bonniers lyxhus på Djurgården. Ett företag kan inte låta vem som helst komma in i lokalerna (förmodligen har de en reception även på DN) och ett fotbollslag måste välja vilka som ska spela för laget. Det är så självklart att det inte borde behöva påpekas att utan gränser mot omvärlden så upphör både USA, Europa och Sverige att existera annat än som en geografisk yta på kartan. Vi borde därför vara ytterst försiktiga med vilka vi släpper in i vårt land.

Hur illa är det?

Det kanske inte är så roligt att tänka på men nödvändigt. FN talar i sin video om att 244 miljoner migranter står redo att röra på sig. Det är dock bara början. I en mycket läsvärd artikel på unz.com visas den förväntade befolkningsexplosionen i Afrika. Enligt medelprognosen beräknas Afrikas befolkning söder om Sahara öka från 1 miljard 2015 till 4 miljarder 2100.

Migrationen till Europa är idag en miljardindustri. 10 miljoner migranter som betalar 10.000 kronor var är t.ex. 100 miljarder, hundratusen miljoner. Det är så mycket pengar inblandat att det råder fullständig säkerhet att om Europa inte säkrar sina gränser kommer en mycket stor del av denna populationsökning leta sig till Europa. Det vi sett hittills är bara en bris mot vad som nu väntar oss om dagens politiker inte snabbt byts ut till de som förstår att Europa måste säkra sina gränser.

Folket skapar landet – inte tvärtom

Det tycks som att vi p.g.a. den ständiga propagandan lever i en låtsasvärld som bara existerar i våra huvuden. Som bortblåst tycks idag vara alla de konflikter som funnits mellan t.ex. Sverige, Danmark och Norge där varje land till slut fick sin självständighet. Varför utkämpade vi alls dessa strider om vi alla ändå bara skulle ersättas med afrikaner och araber? Var det inte för våra egna barn och framtida generationer våra förfäder offrade sig? Det var bara drygt 100 år sedan Norge fick sin självständighet men inte heller det landet tycks idag ha ett tydligt begrepp varför och för vem denna självständighet var viktig. Sverige utkämpade ett antal krig med Danmark om Skåne men nu har vi gett bort stora delar av regionen till främlingar. Med facit i hand dog de unga soldaterna till ingen nytta.

Skulle Sverige, som ett tankeexperiment, byta ut hela befolkningen, över en natt, mot afrikaner skulle Sverige inom kort vara som ett land i Afrika. Skillnaden mot detta tankeexperiment och dagens situation är att nu tar det bara lite längre tid. Slutresultatet blir dock detsamma. Det finns dock inte en enda högre makthavare i världen som föreslår att Afrika behöver mångkultur eller bli mer vitt. Tvärtom, alla ser mellan fingrarna på det folkmord på vita som f.n. pågår i Sydafrika. Endast vita länder måste berikas och ersätta sin befolkning enligt dagens makthavare och enligt dem för vårt eget bästa.

Vi är inte felfria och f.n. är européerna splittrade. Det beror främst på att vi ständigt matas med förljugen propaganda och styrs av folkmordspolitiker som är rädda för media och vad makten bakom kulisserna ska tycka. I själva verket skulle vi redan idag leva i verkliga paradis om vi bara hade jobbat på och inte låtit oss vilseledas av de med en annan agenda än den som är bra för oss. De ständiga kaosskapade krafterna måste bort (jmf Hamburg) och vi måste få ro att igen bygga det fantastiska land vi så gärna vill lämna efter till kommande generationer svenskar. En bra början är att våra makthavare igen börjar tala Sanning.

Tack och lov har Red Ice justerat videon av FN så att den mer rättvisande beskriver verkligheten. En video för européer av européer är alltid bättre för oss än den propaganda makteliten genom sina proxyorganisationer vill få oss att tro på.