Eftervalsanalys: SCB och SD

Del 1

SCB:s underskattning av SD borta 2018

Fria Sidor ska i en serie granska valresultatet 2018. Det kommer att ske en bit i taget och metodiskt. Låt oss titta på detaljerna och vänta med de definitiva slutsatserna tills hela granskningen är klar. Valet springer inte iväg, inte heller verkligheten som segrarna nu slås om att få administrera. I denna del granskas SCB, SD och de faktiska valresultaten. SCB har som framgår nedan en lång historia av att kraftigt underskatta SD. I detta val var denna underskattning som bortblåst.

Lång historik

SCB har en lång historia att mäta partisympatier. Det började redan någon gång på 70-talet och man frågar två gånger per år, maj och november, ett stort antal väljare vilket parti de sympatiserar med, skulle rösta på och deras sympatier för partiledarna.

Ändrad metod

SCB väljer ut ett stort antal, i maj 2018 8 951 väljare över 18 år, varav 4 632 svarade. Från 2015 skickas först en web-enkät ut och endast om den inte besvaras ringer SCB. Innan 2015 användes främst telefonsamtal.

SCB:s historiska oförmåga att fånga SD

SCB har verkligen en, minst sagt, urusel historik att fånga SD:s väljarsympatier. Underskattningen av SD har varit nästan pinsamt systematisk och så stor att ingen tagit resultatet på allvar. Siffrorna dög knappast ens som bas för uppjusteringar.

För att ta några exempel. 2002 fick SD 1,44% i valet men enligt SCB hade de 0,57%, 2006 fick SD 2,93 men enligt SCB hade de 0,97% i genomsnitt under mandatperioden och 2010 fick SD 5,7% men enligt SCB hade de 3,32 i genomsnitt perioden 2006 till 2010.

SCB och SD:s valresultat

Mäter vi underskattningen för samtliga åtta mätningar under en mandatperiod var den -61% 2002, -67% 2006, -42% 2010 och -45% 2014. Tittar vi på de sista fyra mätningarna innan valet blev det något bättre, -61% (2002), -72% (2006), -33% (2010) och -36% (2014). Det stora systematiska mätfelet är dock kvar. 2018 är dessa mätfel försumbara, -5% respektive -1%.

SCB:s underskattning av SD borta 2018

Mäter vi i procentenheter blir det, kanske ännu tydligare. 2010 fick SD 5,7% men enligt snittet (se bild nedan) för SD enligt SCB fick de 3,32%, det är 2,38 procentenheter lägre. 2014 var det ännu värre. SD fick 12,86% men SCB visade ett snitt på 7,06% vilket är 5,8 procentenheter lägre. Underskattningen blev något mindre om de fyra sista mätningarna innan valet användes men förändrade inte bilden dramatiskt.

2018 det magiska året

Så kom då detta underliga val den nionde september 2018. Ja, det är underligt eftersom ingenting i detta val är som det varit tidigare eller som kunnat förväntas. Stopp säger vän av ordning. SCB visade faktiskt SD väldigt bra 2018. De åtta mätningar som gjorts under mandatperioden underskattar SD endast med -5% och de sista fyra mätningarna innan valet enbart med -1%, det är närmast en sensationell förbättring mot tidigare notoriska systematiska underskattningar.

SCB:s historiska underskattning av SD

Som framgår av grafen har SCB tidigare enbart höjt SD efter valresultatet. Det betyder att man viktar om baserat på facit. SD:s valresultat 2010 var 5,7% och snittet av SCB:s mätningar perioden 2010 till 2014 var 7,06%. Den sista mätningen i maj 2014, innan valet, gav SD 8,1%. SD fick 12,86%. Det betyder att med samma mätmetod kunde vi förvänta oss att SCB skulle redovisa ett snitt för alla mätningar på 7,06/5,7=24 procent högre än valresultatet, d.v.s. 12,86% ggr 1,24 = 15,94%. Baserat på tidigare underskattning skulle sedan SD:s faktiska valresultat vara 15,94/0,6=26%.

Det vi istället ser är att från SCB:s sista mätning i maj 2014 som visade 8,1% höjs det redovisade stödet först till 12,4% direkt efter valet men upp till 19,9% i december 2015 efter att web-enkäten börjar att användas. Snittet för mätningarna under mandatperioden 16,65% är endast marginellt högre än de 15,94% vi hade förväntat oss med tidigare metodik men lägre än det web-enkäterna visade i snitt de sista fyra mätningarna innan valet, vilket var mycket nära det faktiska valresultatet på 17,6%.

Förklaringar

Det kan finnas två förklaringar till det vi ser. Den ena är att stigmatiseringen vad gäller SD är borta varför allt fler vågar ange att de sympatiserar med dem, den andra är att metodiken med web-enkäter och uppföljningssamtal har gjort precisionen bättre. I båda fallen försvinner underskattningen.

SCB:s metod har således närmat sig t.ex. YouGov med det undantaget att man inte har en fast panel på 90 000 personer utan skickar ut till runt nio tusen slumpvis i Sverige, varav ca: hälften svarar.

Den tidigare underskattningen förvann hos SCB nästan helt i samma val som SD:s egen ökningstakt sjönk från 100% till 36%, vilket gör att SCB är med i matchen igen efter 16 års frånvaro.