9/11 – den islamistiska terrorismens vagga

Fria Sidor anser det viktigt att skilja på två saker: islamiseringen av Europa och orsakerna till den islamistiska terrorismen. Den förra måste bekämpas med alla till buds stående medel, oavsett orsak, den senare måste analyseras för att spåra källan så att den kan stoppas eftersom den skapar eviga flyktingströmmar. I denna artikel ska vi granska dess orsaker, när den började och vilka som drabbas.

När började de farliga islamistiska terroristerna med sina attacker och hur farliga är de? Totalt har det 2001-2015 dött 163532 personer i islamistiska attacker. 3689 av dem skedde i USA eller västvärlden, varav 9/11 utgör 2977. Tror du att 9/11 utfördes av 19 hängivna muslimer blir det 2,2% av alla dödsfall eller 245 personer i genomsnitt per år som beräknas dö i västvärlden p.g.a. islamistisk terrorism. Tror du inte på den officiella versionen blir det istället 47 personer per år. Under 2014 dog 36 personer p.g.a terrorism i alla västländer.

När började ”terrorismen” eskalera?

Låt oss först titta på en graf som visar när attackerna började. I Irak, som står för den allra största delen döda p.g.a. terrordåd, började det i samband med USA’s krig i landet. Det man säger sig vilja bekämpa har man således själv skapat.

Bildresultat för islam terror graph
Källa: Global Research

Motsvarande graf för Afghanistan ser ut som nedan. Även här ser vi att denna terrorism började med USA’s krig i landet.

Källa: Global Research

Nedan ser vi flera länder och här visas tydligt att det skett en enorm ökning sedan USA började sina försök att störta regimen i Syrien.

Bildresultat för islam terror in syria graph 2011

Det står klart att det är det ”krig mot terrorismen” som på allvar drogs igång 2001 efter 9/11 som orsakat terrorismen. Vem är det då som främst drabbas av den?

Vilka drabbas av ”terrorismen”?

Av 163532 dödsfall p.g.a. terrorism mellan 2001 och 2015 var majoriteten utförda i länder där USA startat och understött krigen. Bara Irak, Afghanistan och Syrien står tillsammans för ca: 90000 av dessa dödsfall. Räknar vi in Somalia, Yemen och Pakistan i den intressesfär som USA verkar inom kommer vi närmare 110000, eller 67%.

Risken att någon skulle drabbas av islamistisk terror i västvärlden är i jämförelse liten. Det är mindre än 100 personer per år i västvärlden i genomsnitt. Det ska jämföras med 30000 som dör varje år i trafiken i USA, i Sverige runt 300. Ungefär 300 personer per år dör av blixten i USA. Det dör ca: 5000 varje år i Sverige p.g.a. hjärtinfarkt.

Självklart ska vi ha en säkerhetstjänst som noga bevakar islamistiska terrorister. Dagens politik med öppna gränser är livsfarlig och förödande för Sverige och Europa. Poängen är att vi måste sluta låta oss vilseledas av de som vill få vårt samtycke till alla krig. Det är krigen i sig som skapat denna terrorism men det är, till en ytterst liten del, vi själva som drabbas av den annat än i form av en ständig ström av migranter.

Fria Sidor forskar inte om detta med utgångspunkten att förminska någon fara eller att legitimera islamiseringen av västvärlden. Denna utveckling måste motverkas med alla till buds stående medel. Det finns dock en enorm fara att vi baserat på känslor ser alla muslimer och muslimska länder som potentiella terrorister och Israel som vår enda utpost att försvara demokrati, i en annars ond muslimsk värld. Det skapar en civilisationernas konflikt och det är exakt detta den styrande sionistiska ordningen vill ha. Det finns ingen motsättning mellan att vi anser att muslimska länder ska ha rätt till självbestämmande, precis som vi önskar för Sverige. Det är i verkligheten precis tvärtom. Vi kan inte få rätsida på detta om vi bara ska ta in de bilder vi matas med från israeliska källor som t.ex. Memri-TV, vars enda syfte är att skapa hat mot muslimerna och därmed indirekt support för terrorstaten Israel. Därför gör Fria Sidor denna granskning som försöker genom den fakta och statistik som finns ge en mer balanserad bild av förhållandena.

Nästan alla terrorattacker drabbar muslimerna själva

Terrorist Attacks: US and Europe

 

Är muslimska länder farligare att leva i än t.ex. USA?

Låt oss då granska dessa ”farliga” muslimska länder där det bor 1077 miljoner muslimer.

De 10 länder med störst muslimsk befolkning i världen är Indonesien (204), Pakistan (178), Indien (177), Bangladesh (148), Egypten (80), Nigeria (75), Iran (74), Turkiet (74), Algeriet (35) och Marocko (32). De 10 största länderna har totalt 1077 miljoner invånare.

http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-countries-with-largest-muslim-populations-map.html

Genom att titta på antalet mord per capita får vi en grundläggande uppfattning om ett lands ”farlighet”. Mord säger inte allt men ger en indikation. Vi jämför USA med ovanstående länder. Måttet är antalet mord per 100000 invånare och år.

Nigeria 10 (snittet för alla afrikanska länder), Algeriet 1,5, Marocko 1, Egypten 3,4, Indonesien 0,5, Bangladesh 2,5, Indien 3,2, Iran 3,9, Pakistan 7,7, Turkiet 4,3 och USA 3,9.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate

Det förefaller, om vi får tro statistiken, att endast två av dessa världens största muslimska länder är mer mordbenägna än USA. Pakistan sticker ut men man är också, genom sitt läge på gränsen till Afghanistan, nära de krig som USA bedriver. I jämförelse med USA förefaller stora delar av de muslimska länderna säkrare i alla fall vad gäller risken att mördas.

Vi ser av grafen nedan att när, av USA understödda Al-Qaida och Mujahedins krig mot Sovjet var slut runt 1990 så ökade antalet terrorattacker i Pakistan några år. Sedan sjönk det tillbaka för att sedan öka igen efter 9/11.

Bildresultat för terrorism pakistan graph
Källa: sites.stedwards.edu

Hur många har dött i terrorattacker i de 10 största muslimska länderna?

Tittar vi på perioden 2001-2015 ser det ut som följer:

Indonesien 315, Algeriet 477, Marocko 47, Nigeria 9206 (Boko Harams attacker har ökat dramatiskt sedan 2012), Iran 47, Bangladesh 430, Pakistan 27886, Indien 18598, Egypten 1659, Turkiet 280.

Om vi nu räknar allt detta som islamistisk terrorism och bortser från eventuell inblandning från USA så blir det totalt 58945 (varav 55690 i Indien/Pakistan och Nigeria). 58945 under perioden 2001-2015 blir 3929 personer per år. Det ska ställas i relation till en befolkning på 1077 miljoner. Räknar vi bara muslimska länder där USA inte är inblandat i någon högre grad att underblåsa konflikt är det istället 199 personer per år som dött till följd av terrorism i de sju största länderna med en muslimsk befolkning på 647 miljoner.

De länder som USA krigar i eller stödjer uppvisar flest döda till följd av terrorattacker

Graphic: Countries with the most terrorism deaths, 2001-2015

http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf

http://www.investigativeproject.org/5241/islamist-terror-growing-in-lethality#

http://www.satp.org/satporgtp/countries/bangladesh/database/index.html

199 personer av 647 miljoner per år dör varje år i de sju största muslimska länderna till följd av dessa terrorister. I västvärlden är det under 100 per år. Är det så att vi blir manipulerade? Vad är syftet med att skrämma oss? Varför nämner man inte att dessa attacker fullständigt exploderade efter att USA startade sitt ”krig mot terrorismen”?

Denna bild matas vi med varje dag – den tar bort vår förmåga att tänka rationellt och den planteras till oss av en anledning – att få vårt godkännande att fortsätta skapa instabilitet och kaos i de länder där USA vill kriga. Vem gynnas av alla krig? Vem gynnas av att området i Mellanöstern destabiliseras? Varför dör inte fler av terrorattacker i muslimska länder där USA inte ännu kunnat gå ut i krig om det är islam som påstås orsaka terrorismen?

Bildresultat för muslim terrorist

Det finns så klart många skäl. Fria Sidor tar upp några troliga anledningar. Var och en måste själv fundera och dra egna slutsatser. Nedanstående är bara Fria Sidors nuvarande analys baserat på det vi vet om händelseförloppet sedan den 11 september.

  1. Israel behöver USA’s ständiga närvaro för att försvaga och splittra länderna i Mellanöstern som kan vara ett hot mot deras planer. Kriget mot terrorismen är då helt nödvändigt. Annars går det inte att destabilisera länderna runt Israel. Helt enligt PNAC, A Clean Break och Oded Yinon planen samt Netanyahus tankar om terrorism and the west.
  2. Den enorma krigsindustrin och de som lånar ut pengar till krigen får lägga ner sin verksamhet om världen inte har konflikter. Vi talar om enorma belopp, Donald Trump nämnde själv siffran 7 000 miljarder USD som betalats för detta ”krig mot terrorismen” sedan 2001. Enorma affärsintressen står på spel och människoliv kostar inte mycket för dem.
  3. Man vill kontrollera länderna eller destabilisera dem för att kunna förhindra nya gas- och oljeledningar som kan konkurrera med de befintliga. Här har t.ex. Israel, Turkiet och Saudiarabien intressen. Råvarorna har spelat en stor roll i denna region sedan man uppfann förbränningsmotorn och olja blev en viktig råvara.
  4. Det skapar instabilitet och flyktingströmmar som då på moraliska grunder kan påskynda folkmordet på vita europeiska länder något som samtidiga judiska intresseorganisationer i västvärlden frenetiskt arbetar för helt enligt Coudenhove-Kalergis folkmordsplan.
  5. Man vill att vi aldrig ska vara trygga i våra egna hemländer utan vända oss till staten för beskydd. En stat som vi vet har som agenda att folkmörda oss. Vi blir avlyssnade, våra mail lästa, fria webbsidor stängs ner, man har rätt att spåra våra pengar, o.s.v. När vår anonymitet försvinner, när varje steg vi tar kan övervakas, då försvinner vår frihet.
  6. Kriget mot terrorismen har gjort att USA nu har lagar som gör att de kan döda vem som helst, var som helst i världen, utan rättegång och behöver inte ens berätta vad de gjort vilket ger CIA helt fria händer. Många sanningssökare och insiders som önskat berätta det man vet har blivit mördade (vilket Fri Sidor ska skriva om senare).
  7. Man skapar sympati för Israel som ”tvingas” möta dessa ”fanatiska galna muslimer” i sin omgivning. Israel den enda demokratin i en annars ond, muslimsk, värld. (men Saudiarabien rör man inte trots avrättningar på dissidenter, kvinnor och homosexuella, inte heller Israel som är bas för handeln med sexslavar och knark i världen)
  8. Man visar på behovet av övergripande militärallianser och internationellt samarbete för att terrorismen har inga gränser, då måste vi ha internationella organisationer och militärallianser för att möta detta hot. Något som gynnar den Nya Världsordningen där allt är centraliserat till ett fåtal makthavare.

Vilka länder har visat sig haft inblandning i 9/11?

Av de 10 länder med störst muslimsk befolkning i världen så har hittills ingen koppling funnits varken från officiellt håll eller av fria forskare till Indonesien (204 muslimer), Indien (177), Bangladesh (148), Egypten (80), Nigeria (75), Iran (74), Turkiet (74), Algeriet (35) eller Marocko (32). Dessa länder har totalt 899 miljoner invånare.

Till Pakistan (178) finns en koppling till en ledare inom militären och vissa uppgifter om ritningar som skickats dit men Pakistan är allierad med USA. Irak är idag helt fritt från anklagelser av alla hederliga bedömare. Det enda som kopplade Afghanistan till 9/11 var Bin-Laden. Bin-Laden är aldrig ens uppsatt som misstänkt för 9/11 på FBI’s lista. Han var misstänkt för tidigare dåd i Afrika men var länge en CIA-agent, Tim Usman. Det muslimska land som förefaller ha mest kopplingar är USA-allierade Saudiarabien. Många kapare påstås ha kommit därifrån och därifrån fått visum till USA – ett land som står både USA och Israel synnerligen nära.

Det land som har mest koppling till 9/11 är utan tvekan Israel. Det var ju trots allt israeler som greps före, under och efter 9/11 och förhördes, inte klarade eller vägrade ta lögndetektor test och som också sågs fira och dansa när de filmade (dokumenterade) när tornen föll. De inte bara dansade, hurrade åt tornens fall, tog ”selfies”, de var också vid Shanksville den 11 september. En van från den israeliska mosad-fronten ”Urban Moving Systems” stoppades bara minuter från Shanksville den 11 september.

Här ett utdrag från FBI’s 500 sidor långa rapport om ”Urban Moving Systems”, bevisligen israeliska bombexperter.

Akta dig för falsk propaganda

9/11 behövdes och de farliga muslimerna behövs för att fortsätta detta krig. En värld utan konflikter och rädsla skulle vara mycket farligt för de som vill styra våra tankar.

När kommer nästa 9/11 och hur omfattande blir den?

När kommer nästa 9/11? Det behövs nu när allt fler börjar ifrågasätta USA’s krig? Får en sådan attack 9/11 att blekna i jämförelse? Detta är något som bekymrar Fria Sidor mycket och en av skälen till att denna sida finns. Tillräckligt många måste ha vaknat tills dess så att vi kan se igenom lögnen nästa gång. Det råder ingen som helst tvekan om att det kommer en ny statssponsrad attack – frågan är bara när, var och hur?

Israel, Donald Trump och alla judiska och sionistiska krigshetsare i USA behöver en större ”falsk flagga” nu för att slutsligen krossa Syrien och Iran.

Glöm inte att titta på Aktuella Videos längre ner på förstasidan och Rekommenderade Videos under meny Rekommenderat på toppmenyn.