Den judiska inkvisitionen mot oliktänkande: Tre års fängelse för tankebrott

Monika Shaefer - häktad sedan 3 jan. 2018

I Sverige såväl som i många andra västländer tittar massmedia och myndigheter bort när ursprungsbefolkningen utsätts för olika former av våld som begåtts av migranter från tredje världen. Men om du kritiserar invandringen, muslimer eller judar då slår maskineriet med full kraft mot den individ som vågar göra det. Det viktiga är idag inte vad du gör, utan att du framstår som god. Offer kan aldrig bära skuld, judar och invandrare är alltid offer. Vita européer är aldrig offer, vi är bara förövare – de skyldiga. Därför förtjänar vi allt vi får och ska också ställa upp och hjälpa allt och alla, det är inte bara vår moraliska skyldighet utan också något vi måste göra för att sona vår historiska skuld. Som en grundbult för detta narrativ, i stora delar av västvärlden, ligger ”förintelsen”. Det är ingen slump att den måste skyddas med lagar. Den är en nämligen en lögn.

Uppdatering: Alfred Shaeffer dömdes i oktober 2018 till tre år och två månaders fängelse för tankebrottet ”förintelse”förnekelse. Hans syster Monica Shaeffer till tio månaders fängelse. Hon har suttit häktad sedan januari och har därför redan suttit av tiden och släpps på fri fot.

Efter kriget

Omedelbart efter andra världskriget 1945 brände de allierade knappt 40 000 titlar i historiens största bokbål. De tyskar som hade turen att inte redan ha bombats ihjäl eller svultit ihjäl i ett av de allierades alla utrotningsläger sattes i arbete att rensa upp bland allt bråte. Den som besökte Tyskland direkt efter kriget såg överallt kvinnor, barn och äldre som arbetade hårt för att bygga upp landet igen. Det var inte migranter som återuppbyggde landet, det var de tyskar som överlevt. Marshallhjälpen, som vi hör så mycket om idag, utgjorde ca: 5 procent av det som de allierade stal direkt efter kriget.

Den som i Tyskland ifrågasätter någon del av den officiella versionen riskerar hårda repressalier från de tyska myndigheterna, allra värst drabbas den som vågar sig på att ifrågasätta ”förintelsen”. Just nu finns ett antal dömda och åtalade för just detta och två av dem är Alfred och Monika Shaefer.

Judiska samfundet

Det finansiellt- och politiskt starka och inflytelserika judiska samfundet bedriver en inkvisition i varje västland mot oliktänkande. Varje år skärps lagstiftningen där de flesta idag inte ens vågar säga, jude, eftersom man är osäker om det är tillåtet eller om det leder till misstanke om antisemitism.

B'nai B'rith frimurarnas högsta organ (judiskt)
B’nai B’rith frimurarnas högsta organ (judiskt)

I Tyskland (och Sverige) kan du inte ens skoja till det med en Hitler-hälsning utan att bli åtalad, i Tyskland riskerar du tre års fängelse. För förintelseförnekelse är straffet ännu högre. Det har ingen betydelse om du är tysk medborgare eller inte. Det har heller ingen betydelse om du uttalat dig i Tyskland eller i något annat land. Sätter du din fot i Tyskland riskerar du att fängslas och sedan dömas.

Är du advokat med uppgift att försvara din klient får du akta dig för om du hänvisar till bevis, fakta och sanning har en tysk domstol fastslagit att sanningen är inget bevis. I land efter land gäller samma regler, med varierande påföljd, från Frankrike till Storbritannien.

Det absurda är redan här. Invandrares brott mörkas och ignoreras men den som pekar på judiska inflytandet som dess orsak och att ”förintelsen” är en lögn och ett verktyg har kränkt varje jude och hamnar därför i fängelse och blir av med jobbet.

Det okända fallet med Monika och Alfred Schaefer

Ett pågående rättsfall med syskonen Monika och Alfred Schaefer sätter nu ett nytt exempel på hur de judiska påtryckargrupperna når över varje landsgräns och i inskränkandet av de mänskliga rättigheter man påstår sig sätta så högt.

Monika, 59, och hennes bror, Alfred Schaefer, 63, är födda i Kanada men har tyska rötter. Deras föräldrar flyttade till Kanada 1951. Monika bor i Kanada och Alfred i Tyskland.

Förlåt mamma

Allting började med en video, 2016, där Monika bad om ursäkt till sin mamma som nu är avliden för att hon inte trodde henne när hon berättade att ”förintelsen” aldrig ägt rum. Deras relation var inte så bra som den skulle kunna varit p.g.a. av detta.

Monika berättar i videon:

“Jag trodde länge på berättelsen men när jag började granska den, föll allt samman. Jag insåg att allt var en kedja av lögner som staplats på varandra för att skapa en myt, en myt vi aldrig får ifrågasätta. Jag ville be min mamma om förlåtelse.”

Videon fick stor spridning. Efter en tid togs den bort men finns nu uppe igen men man måste klicka att man accepterar stötande material för att se den.

Videon förvandlade Monika snabbt till en av de mest kända ”förintelseförnekarna”. Hennes forskning om “förintelsen” ledde också in på 9/11 där hon tillsammans med professor Anthony Hall såg sionistiska element bakom händelsen.

Hade hon framträtt med nazistiska symboler skulle hon omgående ha avfärdats av allmänheten men alla kunde se att den fiolspelande kvinnan var godhjärtad och därmed lättare ta till sig budskapet. Det hindrade inte att hon kom att uteslutas helt ur de sociala gemenskaper hon då befann sig i.

(audio) Monika Schaefer’s last interview before ...

Flertalet judiska grupper krävde förutom stigmatisering också rättsliga åtgärder i Kanada men utan resultat. Idag finns en enda liten kanadensisk människorättsorganisation som står vid deras sida. I övrigt är hela västvärlden tyst.

Fängslad i Tyskland

Den 3 januari 2018 häktades Monika när hon besökte rättegången mot advokat Sylvia Stolz som står åtalad för att i Schweiz ha hänvisat till vissa fakta vad gäller ”förintelsen” och som tidigare också dömts för att ”för starkt” ha försvarat en ”förintelseförnekare”. Straffet, 20 månaders fängelse och fem års yrkesförbud.

Sylvia Stolz: "The Reality of Freedom of Expression"

Den judiska inflytelserika organisationen B’nai B’rith hyllade det tyska gripandet av Monika och skrev i ett pressmeddelande:

”Tyska myndigheter förtjänar beröm som ingriper mot förintelseförnekelse….vi kommer fortsätta arbeta, över landsgränser, för att säkerställa att rasism och trångsynthet inte har en fristad i Kanada”.

Det är uppenbart att judiska organisationer har omfattande spionverksamhet och för listor på alla ”hatare” och ”förintelseförnekare”. En tidning rapporterar:

”B’nai B’rith har länge haft syskonen Shaefer under uppsikt. Organisationen vill att avhumaniserande propaganda ska få rättsliga konsekvenser.”

De väntade bara på ett tillfälle att sätta dit dem.

Sex fall av uppvigling

Tyska myndigheter har åtalat Monika för sex fall av uppvigling. Straffet för vart och ett är tre år. Hon riskerar således 18 års fängelse. Rättegången påbörjades den 3 juli 2018.

Rättighetsorganisationer, politiker och massmedia i hela västvärlden är helt tysta. Inte en rad, inte ett ord, inte en notis. Man bryr sig mer om att vara påtryckargrupper till lags än att försvara yttrande- och åsiktsfriheten. FN klargjorde 2011 följande:

“En lag som straffar en åsikt om en historisk händelse är inte förenlig med rätten att uttrycka sin åsikt.” I en fotnot hänvisade man specifikt till historierevisionisten Professor Robert Faurisson som åtalats i Frankrike.

Oaktat FN och vad man tycker om organisationen har Monika inte uppmanat till våld, bara sökt sanningen och lagföringen av henne är ett potentiellt livstidsstraff bara för att ha uttryckt en åsikt om en historisk händelse.

Monikas bror, Alfred, kom till rättegången och arresterades då själv. Båda står nu åtalade. Alfred har varit ännu tydligare i sitt fördömande av det judiska inflytandet.

Rättegången

De inledande dagarna frågade domaren Alfred om 9/11 och hur han kände efter att ha kommit fram till sina slutsatser? Alfred svarade att han hade många sömnlösa nätter och kände sig kallad att uppmärksamma andra. Hans video Brainwashing 9/11 Part 1 visades för domstolen.

Domaren frågade vidare om hur han kopplade samman 9/11 med “förintelsen”? Alfred svarade att det var efter en intervju med Michael Chertoff, dåvarande chef för inrikes säkerhet i USA, som menade att förnekandet av den officiella versionen av 9/11 är jämförbart med ”förintelseförnekelse”.

Michael Chertoff

Rättegången fortsatte med att visa Monikas video. Domaren frågade varför hon gjort videon Sorry Mum I was Wrong About the Holocaust? Hon höll ett längre anförande som svar.

Domaren frågade varför Alfred i sin video inte gjorde skillnad på judar i största allmänhet och den judiska finansen? Han svarade att alla tyskar måste stå till svars för nazisterna, så varför ska det bara gälla dem och inte judarna?

En film visades där Alfred höll ett tal i Brezenheim till minne för alla miljoner tyskar som dog i de allierades koncentrationsläger, efter kriget. En bild hade tagits där Alfred gjort en Hitler-hälsning. Alfred säger att det är en romersk hälsning.

Rättegången fortsatte med en video om judarnas roll i slavhandeln, gaskamrarna, 9/11, alla falska flaggor, judarnas roll i kommunismen, kulturmarxismen och den pågående indoktrineringen av väst, där destabilisering är första målet, det slutliga målet krig.

När Alfred tillfrågades om citat hänvisade han till Menachem Begin, f.d. premiärminister i Israel. Han säger i ett tal till Knesset:

”Vår ras är den ledande. Vi är heliga gudar på denna planet. Vi är så långt från underlägsna raser som de är från insekter. Vår roll är att ta kontroll över de underlägsna raserna. Vårt värdsliga kungadöme kommer styras av våra ledare och administreras med järnhand. Massorna kommer att slicka våra fötter och tjäna oss som slavar!“ Källa: Amnon Kapeliouk, “Begin and the Beasts,” New Statesman, June 25, 1982.

A COLLECTION OF TALMUDIC QUOTES, (KALI YUGA REPORT 101104 ...

Alfred fortsatte:

“Jag var tvungen att göra dessa videos annars hade jag varit medskyldig. Jag har aldrig haft ont uppsåt. Varenda människa på Jorden kommer för eller senare att tvingas möta detta. Allt vi idag tror på kommer försvinna och alla som är tysta måste förklara varför de var tysta. Det var vår uppgift att berätta verkligheten och inte längre tro på de fantasiberättelser vi presenteras….

….vi har konditionerats som hundar…desto längre indoktrinering, utbildning, desto svårare är det att nå människor. En sjuk patient kan inte bli helt frisk utan att förstå vad som orsakar sjukdomen. Vi måste vara ärliga för att förstå.”

Avslutning

Denna artikel kommer att uppdateras när straffen bestämts vilket beräknas ske sent i juli eller tidigt i augusti 2018. Förväntat straff är 1-3 år fängelse.

Uppdatering: Alfred Shaeffer dömdes i oktober 2018 till tre år och två månaders fängelse för tankebrottet ”förintelse”förnekelse. Hans syster Monica Shaeffer till tio månaders fängelse. Hon har suttit häktad sedan januari och har därför redan suttit av tiden och släpps på fri fot.