Älskade sanningen – hatad av den judiska lobbyn

En av de främsta sanningssökarna i världen, Robert Faurisson (1929-2018), har lämnat oss. Vad som fick honom att hatas av den judiska lobbyn var hans krav att de skulle visa ett enda foto från en enda gaskammare – något de inte lyckats uppbringa, sedan han ställde frågan, för nästan 40 år sedan (1979). De har inte lyckats få fram ett enda dokument, en enda ritning, en enda order eller ett enda bildbevis på någonting som skulle kunna lika en gaskammare. För denna fråga var han en av de mest hatade männen på jorden av den judiska lobbyn – en lobby som mer är att likna vid en maffia som utpressar företag, politiker och privatpersoner men samtidigt belönar medlöparna generöst. Robert Faurisson var en av de första så kallade revisionisterna. En revisionist är helt enkelt en nyfiken människa som undersöker historiska händelser för att ta reda på sanningen. För denna inre önskan fick han betala dyrt. 1989 attackerades han och slogs blodig av en grupp som kallade sig “Judiska minnens söner”. Faktum är att judar har försökt döda Robert Faurisson sedan han först började ifrågasätta den etablerade versionen av ”förintelsen”.

Hans sista framträdande gjordes strax före hans död för en helt privat sammanslutning. Allt filmades av en annan sanningssökare, Vincent Reynouard, som är i exil (på flykt) från Frankrike där han riskerar ett långt fängelsestraff då också han förnekat den officiella versionen av ”förintelsen”.

Faktum är att judarna helt enkelt inte kan tillåta att sanningen kommer fram eftersom det skulle omkullkasta hela deras existensberättigande som utvalda, skyddsvärda offer och blottlägga för den breda allmänheten judarnas centrala roll i den, över hela världen, så avskydda kommunismen.

För att hindra sanningen från att komma fram har den judiska lobbyn tryckt på och tvingat t.ex. Tyskland och Frankrike att införa drakoniska lagar som straffar den som pekar på det uppenbara. Där sätts, ofta, äldre kvinnor och män i fängelse, för sina åsikter. Tusentals tankebrottslingar sitter idag i fängelse bara i Europa och mångdubbelt fler har åtalats och undersökts, enbart p.g.a. att de vågat ha en egen uppfattning.

Du kan ha en avvikande uppfattning om alla andra historiska händelser, utan att något händer dig annat än att du möjligtvis hånas för din uppfattning men vad gäller just ”förintelsen” gäller ofta helt andra lagar.

Robert Faurisson var på besök till sin födelseort Shepperton i England där han deltog i en mindre konferens och höll ett uppskattat tal. I vanlig ordning hindrades mötet av vänsteraktivister som avbröt mötet genom att utlösa brandlarmet. Det var i sitt hem i Vichy, efter konferensen, som Faurissons hjärta gav upp.

Robert Faurisson och Lady Michèle Renouf (arrangör av konferensen)

Det är lätt att föreställa sig den press det måste vara att rakryggad stå upp mot en enad judisk lobby som till varje pris måste upprätthålla förintelselögnen och samtidigt få ytterst litet stöd från övriga samhället som, inte sällan av rädsla men också av okunskap väljer att ställa sig på förövarnas sida mot dem som kämpar för sanningen.

Den judiska lobbyn gläds säkert en sådan dag, Robert Faurisson var den inofficiella nestorn bland världens revisionister. Särskilt stor roll spelade han, enligt historikern Michael Hoffman, som bisittare till advokaten Doug Christie i sitt framgångsrika försvar vid rättegångarna mot Ernst Zündel i Kanada på 1980-talet. I rättegången tvingades judiska experter vittna om att det inte finns några bevis för gaskammare. Hoffman kallade Faurisson för mannen som alltid stod inför rätta.

Belöningen Robert Faurisson fick för att som en av få stå upp för sanningen var att bli slagen av judiska ligister och ett förstört ansikte som krävde plastikoperation, att bli avskedad från sitt jobb som professor i Lyon och att ständigt riskera fängelsestraff och dryga böter.

Robert Faurisson – attackerade av Judiska minnens söner

Den judiska lobbyn behandlade Robert Faurisson exakt som de behandlar hela världen – tror du inte på deras lögner och vågar säga det öppet kommer du bekämpas till ditt sista andetag. Förföljelsen sker genom egna kontrollerade medier, påtryckningar på lagstiftare och samtal till arbetsgivare. Det är därför uppenbart för var och en som satt sig in i frågan att världen inte kan bli fri så länge förintelselögnen får bestå. Så länge den omhuldas och erkänns vet vi med säkerhet att den judiska lobbyn har fortsatt kontroll och att man kan piska oss med lögnen så fort vi inte lyder deras påbud.

Robert Faurisson är ett föredöme eftersom han alltid insisterade på att forskningen skulle ske objektivt och utan hämndbegär mot de notoriska lögnare som förstörde hans liv. Han stod helt enkelt ut med allt hat den judiska lobbyn spydde över honom och behöll sin värdighet till slutet. Detta är ett beteende helt främmande för den judiska lobbyn, där istället precis alla metoder är tillåtna bara kritiker tystas. Deras hänsynslösa metoder är det som också röjer dem och ger revisionisterna rätt. Hade de inget att dölja skulle de mer än helhjärtat välkomna varje form av granskning men sanningen är att lögnen tål inte att utsättas för ljus, den lever och frodas i mörkret. Därför ska allmänheten inget få veta.

Testa gärna vad du kan och ”förintelsen” på utmärkta sidan forintelsen.nu.