Den hemliga berättelsen om hur USA användes för att skapa Israel

En granskning av den israeliska lobbyn och dess påverkan på USA och världen - del 3

1912 utnämndes den judiska amerikanska advokaten och sionisten Louis Brandeis till USA’s högsta domstol. Hans roll för att skapa Israel går inte att underskatta. Han arbetade tillsammans med Felix Frankfurter, också han jude och sionist, som skulle utnämnas till högsta domstolen två decennier senare. De skulle komma att jobba energiskt och främst i hemliga sällskap, dolda från insyn och allmänheten, för att nå sitt mål – den judiska staten Israel.

Amerikanska studenter får idag lära sig hur otroligt god Louis Brandeis var och om hans integritet och höga moral. Vid tiden för hans utnämnande var det dock många som inte alls skulle skriva under på denna beskrivning. I själva verket mötte hans utnämnande häftigt motstånd, men det har, som vanligt, försvunnit från historieböckerna. Enligt historikern Bruce Allen Murphy hade Brandeis tillsammans med Frankfurter arbetat med skrupelfria metoder, i det fördolda, för sionismens sak.

Tillsammans skulle de över en period om 25 år se till att de placerade ut personer på många olika nyckelpositioner för att få igenom sin agenda. Här ser vi ett stort problem som är aktuellt också i nutid. Dessa personer hade valts för att representera amerikanska folket men de arbetade inte för USA’s bästa. De var helt fokuserade på skapandet av staten Israel. Sitter du i högsta domstolen ska du bara tänka på vad som är bra för USA. Arbetar du för en främmande makt ska du registrera dig, enligt amerikansk lag, som en utländsk agent. Alla ska veta om att du har ett annat intresse än det amerikanska. Så sker också för alla andra än för judarna. De behöver inte göra det, vilket har fått ödesdigra konsekvenser för hela världen.

Det har alltid varit ”modus operandi” för många tillhörande den här gruppen att jobba i det fördolda. Det finns väl dokumenterat sedan medeltiden och detta är i själva verket den metod de föredrar. Skälet är att de har en agenda som inte gynnar ursprungsbefolkningen, utan dem själva. Skulle det komma i dagens ljus, förnekar de vad de håller på med. Brandeis nämnde bara sina förehavanden för en enda person, sionisten och domaren Julian Mack. Principen att arbeta i det fördolda är inte bara olaglig utan moraliskt felaktig. Man luras och bedrar medvetet för sina egna syften. I synnerhet om man innehar så höga ämbeten är det väl närmast att betrakta som landsförräderi. Louis Brandeis hade ingen hög integritet, han arbetade för massinvandring av judar till Palestina, för etnisk rensning och för det våld som med nödvändighet följer när man ska tränga undan en befolkning mot dess vilja.

De, som av folket anförtrotts höga positioner, ska arbeta för folkets bästa, inte främmande intressen. Punkt. Tyvärr, upprepar sig historien ständig. Vi ser idag, också i Sverige, att våra politiker, tjänstemän och t.om. rättsväsendet inte alls har svenska folkets bästa i åtanke. Genom att studera olika pusselbitar av historien får vi nycklar att förstå vår samtid. Det är därför Fria Sidor envisas med att redovisa dessa fakta och bevis för dig.

Brandeis var medlem i ett hemligt sällskap (oj det finns många sådana) som i hemlighet arbetade för sionismen. Den israeliska professorn Dr. Sarah Schmidt, var den som först berättade detta. En annan som bekräftar detta är redaktören på judiska New York Times, Peter Grose. Han skrev:

”Brandeis tillhörde ett hemligt sällskap som kallades Parushim, det hebreiska ordet för Fariséerna och för ”separerad”, som hade sina rötter på Harvard och Menorah Sällskapet. Den bilden vi får av detta hemliga sällskap, Parushim, är den av en gerillaverksamhet helt fokuserad på att påverka skeendena på ett tyst, anonymt sätt.”

Var domare i HD men jobbade i hemliga sällskap för sitt särintresse – sionismen

Bildresultat för louis brandeis
Louis Brandeis

Till detta sällskap rekryterade man unga män, inte sällan från Harvard, som sedan placerades på höga och viktiga positioner i samhället. Man hade svurit på att hålla detta sällskap hemligt och kunde på så sätt skapa en armé inom USA som i hemlighet arbetade för ett eget syfte, dolt för allmänheten. Den som först skapade detta hemliga sällskap var professor Horace M. Kallen. Kallen anses allmänt vara fader till det som kallas ”kulturell pluralism”. Han stod president Woodrow Wilson nära.

Tyckte det var bra med kulturell pluralism i USA men önskade en judisk stat i ett redan bebott land, Palestina

Bildresultat för horace kallen

Ingen fick bli medlem innan man visat lojalitet och en vilja att följa order och en medlem har förklarat:

”En organisation med de mål vi har måste förbli anonym och arbeta i det fördolda, genom utbildning och infiltration snarare än genom högljudd agitation och konfrontation. Skulle vår verksamhet komma ut i ljuset skulle det vara ett självmord för de mål vi har.”

Peter Grose skriver:

”Redan i november 1915, hade medlemmar i Parushim kontakter med britterna och hade antytt till dem att de skulle kunna få fördelar om britterna skrev en formel deklaration om ett judiskt hem i Palestina.”

Louis Brandeis vad en nära vän till Woodrow Wilson och använde vänskapen för att föra fram den sionistiska tanken. När sedan presidet Wilson utsåg Brandeis till högsta domstolen var han tvungen att frånträda alla intresseorganisationer, för att kunna behålla sin opartiskhet. Vi vet idag att han fortsatte vara aktiv i detta hemliga sällskap under sin tid på högsta domstolen. Han fick ständiga rapporter om vad som där sades och gav egna instruktioner. 1918 utsågs han till hederspresident i ZOA, Zionist Organisation of America. Brandeis kunde fortsätta ha inflytande i högsta domstolen efter sin avgång genom Felix Frankfurter.

Tog över stafettpinnen från Louis Brandeis

Bildresultat för Felix Frankfurter
Felix Frankfurter

Antalet sionister ökade kraftig trots att där också fanns judiska organisationer som ansåg verksamheten oamerikansk och rasistisk.

Svenska folket är ett godtroget folk, vilket kan leda oss i fördärvet. Vi måste lära oss genom att se på hur man agerat tidigare. Det är därför vår historia är en sådan guldgruva för oss. Det är en öppen manual hur man gjort tidigare och från detta kan vi förstå hur man också gör idag. Vi behöver inte leta upp varje person med en dold agenda. Vi behöver bara inse att det finns också idag och säga nej till allt som inte gynnar etniska svenskar. Etniska svenskar har ett eget legitimt intresse. Alla som inte skriver under på att etniska svenskar har ett legitimt intresse ska omedelbart bort från varje maktposition. Alla fina teorier om varför vi behöver utplånas ska ses i ljuset av de dolda agendorna och varje laddat ord som används mot oss för att få oss att känna oss som dåliga människor om vi vill försvara vår egen etnicitet, ska ses som en öppen krigsförklaring mot etniska svenskar och närstående folk.

Serien bygger på den fantastiska boken ”Against Our Better Judgment” av Alison Weir

1434768115r
Alison Weir – om sanningen fick bestämma

Glöm inte att titta på Aktuella Videos längre ner på förstasidan och Rekommenderade Videos under meny Rekommenderat på toppmenyn.