Corona – botemedlen som inte tillåts

Enligt tiotusentals läkare, forskare och professorer finns det redan bevisade och väl fungerande behandlingar mot corona. De som tas upp i detta inlägg är hydroxiklorokin, ivermectin samt allmänt stärkande av immunförsvaret och då i synnerhet med vitamin D. Dessa fungerande metoder har dock antingen förbjudits eller förhindrats i många länder. Istället har politiker och myndigheter förespråkat andra dyra läkemedel som inte fungerar samt satsar, sammantaget, kanske tusentals miljarder på helt oprövade och inte tidigare testade vacciner. Enligt professor Christian Perronne, som intervjuas i titelvideon, är det helt uppenbart att läkemedelsverk, främst i västländerna, samt WHO styrs av läkemedelsindustrin och därmed ekonomiska intressen. De fungerande behandlingarna kostar nästan ingenting och genererar därmed inga inkomster till läkemedelsbolagen. Därför har man gjort allt som står i dess makt att förtala och förhindra, bevisade, effektiva metoder som räddar liv.

En intervju med professor Christian Perronne

Professor Christian Perronne är specialist i infektionssjukdomar, medlem av medicinska fakulteten i Paris, chefsläkare, välrenommerad forskare, president av forskningsrådet för infektionssjukdomar, f.d. vice ordförande vid centret för tuberkulos, praktiserande läkare under corona och författare till en bästsäljande bok i Frankrike. Han har således både praktiska och teoretiska meriter att uttala sig vad gäller corona. Nedan följer en kortare sammanfattning av intervjuserien. 

Vilken behandling skulle du ge en patient med symptom på corona?

Jag skulle sätta in hydroxiklorokin + azithromycin + zink i ett tidigt skede. Det botar helt eller lindrar kraftigt coronas fortsatta sjukdomsförlopp.

Vilka bevis finns för att det fungerar?

Redan vid Sars-Cov1 gjordes studier som visade positiva resultat med hydroxiklorokin. Det fanns därför anledning att tro att det skulle fungera. När utbrottet kom i Kina 2020 gjordes, igen, studier varav de bästa tidigt visade att det fungerade. Några studier, som inte är lika bra, gjordes när den första vågen redan var kraftigt avtagande och gav då det felaktiga resultatet att det inte är effektivt.

Exempelvis gjordes en studie på patienter som var i sin tredje vecka då sjukdomen redan är avtagande och spontant självläker. Denna studie visade ingen större skillnad mellan kontrollgrupperna men tog samtidigt inte upp en rad metodiska problem som fanns och är bara en av många undermåliga studier som gjorts i ämnet. Mycket förvånande publicerades just denna studie i British Journal of Medicine. Jag kan inte förstå att en väl ansedd publikation väljer en så dålig studie för publicering.

Det finns, å andra sidan, bra studier från Kina. I en studie tog man patienter med bevisade symptom och jämförde med en kontrollgrupp. Här visar sig hydroxiklorokin istället vara högst verkningsfullt. Under våren 2020 kom sedan en första mindre studie av professor Didier Raoult i Frankrike som visade tydligt positiva resultat. Det var få personer i denna studie men en mycket stor del av patienterna hade en signifikant förbättring.

Kritiken mot denna studie började omedelbart. Det var allt från att antalet var för få, patienterna för unga till att det inte fanns en placebogrupp. Detta är anmärkningsvärt eftersom om vi har ett sedan länge redan godkänt preparat som uppvisar tydligt positiva resultat, det inte behövs några placebogrupper eller långsiktiga randomiserade studier.

Placebogrupper behövs endast när effekten är svår att avgöra. I detta falla var resultaten så tydliga att placebo inte behövs. När vi dessutom befinner oss mitt i en allvarlig pandemi och ett botemedel finns är denna invändning ännu märkligare. Det är högst oetiskt att vägra eller hindra patienter att ta ett redan godkänt preparat och istället låta dem dö med hänvisning till att det inte finns en placebogrupp eller långsiktiga studier. Denna kritik var och är skandalös.

Vilka egna erfarenheter har du av att behandla coronapatienter?

I början använde jag mig av Remdesivir och liknande preparat men det fungerade inte alls. När jag fick reda på professor Raoults studie började jag använda hydroxiklorokin + azithromycin – då förändrades allt. Många patienter som var döende och skulle skickas till intensivvård blev snabbt mycket bättre. De flesta förbättrades inom två dygn. För patienter som kom in sent till sjukhuset var behandlingen inte lika effektiv. Många söker vård för sent och då hjälper inte behandlingen. Den måste sättas in tidigt.

I Frankrike (såväl som i Sverige) förbjöd myndigheterna användandet av hydroxiklorokin. Man förbjöd en livräddande behandling men godkände det, i stort, verkningslösa Remdesivir. Det är en politisk skandal. Hur kan man med berått mod förbjuda en behandling med ett sedan decennier godkänt preparat som kan rädda liv? Detta är inte bara grymt mot de döende, utan också mot oss läkare som svurit en ed att efter bästa förmåga och erfarenhet göra allt för att hjälpa våra patienter.

Tidiga insatser helt avgörande

I början av utbrottet gav myndigheterna rådet att stanna hemma och endast söka vård om det var kritiskt läge. Denna rekommendation gick ut, inte bara i Frankrike, utan också i många andra länder. Enligt professor Perronne är en tidig behandling med hydroxiklorokin avgörande. Genom dessa rekommendationer och att förbjuda hydroxiklorokin har politiker och myndigheter bidragit till många, helt onödiga, dödsfall. Corona kan dessutom ge långvariga symptom som också kan undvikas med rätt behandling.

Varför agerar myndigheterna så här?

Det är helt uppenbart i Frankrike, vilket eventuellt gäller också andra länder, att de som innehar höga poster inom myndigheter och läkemedelsverk har starka kopplingar till läkemedelsindustrin. Jag tror det är därför som dessa rekommendationer inte var ärliga och att man så snabbt som möjligt önskade få bort hydroxiklorokin som behandling. Den är inte bara effektiv utan billig. Preparatet har dessutom redan använts under lång tid och av hundratals miljoner människor samt med redan kända biverkningar. Politiker kan idag inget alls om medicin utan är helt hänvisade till dessa experter som ofta har tydliga kopplingar till läkemedelsindustrin.

Stärka immunförsvaret

I många länder, t.ex. USA, har man en annan tradition av att ge olika supplement för att stärka immunförsvaret. Ganska tidigt under corona fanns forskare som visade att människor med låga doser av vitamin D drabbades värre. Läkare har kunnat enas om en cocktail av olika supplement där C- och D-vitamin, zink och Quercetin ingår.

Varför finns det inga myndigheter som tar upp frågan om stärkt immunförsvar?

Jag tror att eftersom dessa supplement inte genererar intäkter till läkemedelsindustrin, man vill på varje möjligt sätt få bort dem som en del av lösningen. Jag har själv erfarenhet av vitamin D vad gäller tuberkulos. Jag såg tydligt att vitamin D påskyndade tillfrisknandet. Detta har också bekräftats genom kliniska studier i Afrika. Studier vad gäller autoimmuna sjukdomar visar på liknande resultat. För egen del har jag nu lagt till zink vid behandling med hydroxiklorokin eftersom studier gjorda i New York av Dr Zelenko, visat att det hjälpte. Han började använda hydroxiklorokin med zink t.o.m. innan professor Rauolt påbörjade sina studier och med mycket positiva resultat.

Känner du till att läkare också förordar ivermectin?

Jag känner till det men har själv inte använt det för corona. Jag är väl förtrogen med preparatet som har använts länge och använder det själv för behandling av andra sjukdomar. Det är ett, sedan länge, beprövat preparat med redan kända bieffekter. Jag kan mycket väl tänka mig att det i alla fall inte har stora negativa biverkningar.

Hur kommer det sig att WHO har agerat så oförutsägbart och varit inriktat på ett vaccin?

Jag har själv arbetat på WHO flera år och kunde med egna ögon se att organisationen helt styrdes av läkemedelindustrins intressen. Här ingår som bekant också Bill Gates som är en ivrig förespråkare att vaccinera hela jordens befolkning.

Vi behöver inget vaccin alls eftersom det redan finns fungerande behandlingsmetoder. Varför ska vi vaccinera alla när endast ett fåtal drabbas och där det redan finns botemedel? Varför ska vi utsätta så många för ett vaccin som inte är fullt ut testat för dess biverkningar när vi redan vet vad som fungerar? Idag är ett vaccin helt onödigt. Det behövs inte.

Tusentals läkare förespråkar ivermectin

En annan behandling som visat sig fungera är ivermectin. En grupp läkare som kallar sig Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) kallade till presskonferens den 7 december 2020 för att vädja till amerikanska läkemedelsverket att titta på deras studier och resultat. Dr Pierre Cory vittnade inför senaten och fick tårar i ögonen när han konstaterar att de amerikanska myndigheterna idag låter människor dö istället för att använda sig av en fungerande behandlingsmetod.

FLCCC har samlad kompetens inom området och representerar tillsammans några av de mest citerade forskarna i USA. De menar att en tidig eller förebyggande behandling med ivermectin, ett sedan länge beprövat preparat, är mycket effektivt för att dämpa sjukdomsförloppet. Preparatet har funnits i decennier och används mot parasiter men har visat sig också ha antivirala och antiinflammatoriska egenskaper.

FLCCC bildades tidigt under corona för att gå igenom världens samlade studier för att finna ett botemedel. De har nu tydliga bevis på att ivermectin fungerar. Ivermectin är också ett mycket billigt preparat. I stort alla patienter som behandlades tidigt eller förebyggande blev antingen helt återställda eller betydligt bättre. Ivermectin har, enligt gruppen, potential att helt ta bort spridningen av corona.

Amerikanska myndigheter har inte utfärdat någon rekommendation att använda ivermectin.