Är judiska Bonnier rädda för att sanningen ska komma fram?

Judiska intressen över hela världen är livrädda för att deras lögner ska avslöjas. De lyckas hålla folket omedvetna endast så länge som de själva kontrollerar all information. Detta har varit möjligt eftersom man tidigt bestämde sig för att köpa upp all media och även har dominans inom annonsförmedling och reklambranschen. I Sverige bevakas intresset av judiska Bonnier som i en öppen maktdemonstration vill hålla sanningen borta från svenska folket genom att tysta det fria ordet.

Men vad är de så rädda för? Är det att människor genom att de får en annan bild av verkligheten sedan i nästa steg ska börja tänka själva? Så länge som man är inne i den judiska fantasivärlden som fabriceras i Hollywood och vidareförmedlas av Bonnierföretagen och som helt bygger på olika myter och vanföreställningar, förstår man inte att bilden är fullständigt falsk.

De flesta som befinner sig i denna låtsasvärld har sina hjärnor programmerade att reagera och känna exakt som dessa judiska intressen vill. När du ser en lastbil ska du tänka på smutsiga avgaser, när du ser ett flyktingbarn bakom staketet ska du tänka på ”förintelsen”, när du ser en svart ska du tänka på slaveriet och när du ser en grupp yngre afghaner ska du tänka på offer. När du tänker på vita ska du tänka på förövare. Du ska känna skuld och vilja gottgöra alla dina förfäders synder.

Är de rädda att folket ska inse att detta inte är sant? Är de rädda att folket ska inse att det aldrig funnits några gaskammare? Är de rädda för att folket ska börja ifrågasätta om det verkligen är bra att judar styr över nästan all media? Kanske är de rädda att folket ska förstå att svarta var de största slavdrivarna och att judar ägde nästan varje skepp som fraktade slavar till Amerika? Är de rädda att svarta ska förstå att man för sina slavar inte fick guld utan sprit – sprit som skeppades på resan till Afrika och skapade en kontinent med alkoholproblem? Är de rädda att vita européer ska börja sätta sig själva och sina barn främst? Är de rädda att folket ska se kriget mot terrorismen som den fejk det är och istället inse att deras söner och döttrar dör i ett krig för Israel?

Är de helt enkelt rädda att oberoende medier är den fjäril som till slut ska skapa tornados av vrede när folket inser att judiska bankirer sedan hundratals år tryckt pengar ur tomma intet och lånat ut dem mot ränta? Varje liten avvikelse från den judiska världsbilden, med dess varumärkesskyddade förintelse, riskerar att på sikt rubba bilden man till varje pris måste upprätthålla, att vita inte har rätt att ha etniska intressen – men judar har det. Är de rädda att folket ska förstå att det var israeler som dansade och filmade 9/11 och blev satta i förhör, inte muslimer? Är de oroliga att folket till slut ska få reda på att en av historiens största spionring uppdagades innan 9/11 bestående av israeliska konststudenter?

Är de rädda att folket ska börja se att ledande inflytelserika judar i grunden varit de värsta förövarna, inte offer under de senaste 200 åren? Är de rädda att varje lögn som ständigt publiceras av de judiska Bonnierförlagen i dess böcker och tidningar ska bli avslöjade för vad det är – lögner. Är de rädda att folket ska förstå att den ryska revolutionen var finansierad och genomförd av judar? Är de rädda att svenska folket ska känna sig som palestinierna – till vars land miljoner judar massinvandrade och trängde undan ursprungsbefolkningen med våld – precis såsom idag sker i Sverige?

Kanske är de rädda att en dag ställas till svars av världens folk för alla krig de stöttat och hyllat? För alla brott de gömt undan och strävan att förinta svenska folket och alla andra europeiska folk?

Allt fler börjar tröttna på maktfullkomligheten, arrogansen, den totala avsaknaden av medkänsla för andra än den egna gruppen och föraktet för yttrande- och tankefriheten. Allt fler ser igenom den nästan sjukliga etnocentriciteten där israel är själva definitionen på vad som är rasism. Allt fler börjar inse att den judiska lobbyn inte är deras räddare utan deras banemän. Allt fler slutar nu köpa deras lögnaktiga tidningar och böcker och stänger av judevisionen.

Fria Sidor kommer i varje fråga systematiskt att blottlägga alla dessa lögner som varje dag finner sin väg in i hundratals miljoner människors hjärnor. Än så länge är de flesta fortfarande i dvala, omtöcknade och avtrubbade, inne i en fantasivärld av myter och lögner. De ser världen genom den judiska linsen som varje dag hålls upp framför deras ögon.

Kanske ska Bonniers maktdemonstration att censurera det fria ordet ses i ljuset av det judiska intressets oro att folket till slut får upp ögonen och kastar bort den lins de tilldelats och genom vilken de hittills betraktat världen.

Ett folk som tänker själva kan du omöjligt lura, ännu mindre kontrollera.