Folkutbytet – juni 2016

Det är viktigt att ständigt upplysa om det pågående folkutbytet. Det är lätt att gå bort sig i olika begrepp om antalet asylsökande, in- och utvandring och uppehållstillstånd. Fria Sidor kommer att utförligt förklara detta. Upprepa detta. Månad efter månad eftersom det är det mest centrala att uppmärksamma.

Det går att mäta detta med invandring på många olika sätt. De som vill tona ner folkutbytet, eller snarare dölja det för oss, väljer ofta statistik från SCB. Den bygger på folkbokföringen och redovisar de som skrivit ut sig ur svensk folkbokföring och de som skrivit in sig. Fria Sidor anser att denna statistik är intressant men den underskattar folkombytet. Skälet är att de svenskar som flyttar utomlands, för arbete eller pension och studier fortfarande är svenskar. Varför ska vi dra av från massinvandringen de 25 000 svenskar som varje år väljer att skriva sig utomlands?

Som vanligt är det syftet med statistiken som avgör vad man vill visa. Eftersom det för makten inte spelar någon roll om det bor svenskar i Sverige eller norrmän, så blir det ett bra mått för dem. För oss som ser folkombytet som det centrala påskyndar utvandring av svenskar folkombytet och de bör således läggas till, inte dras ifrån, när vi ska bedöma hur snabbt folkombytet går.

Fria Sidor anser att det mest rättvisande måttet är uppehållstillstånd. Det underskattar visserligen de som kommer hit och släpar efter flera år men innehåller många fler komponenter än t.ex. antalet asylsökanden. Förhoppningsvis blir bilden klar efter ett antal inlägg. Detta är ett ämne som kommer att förklaras många gånger.

Det är under alla omständigheter ett mått som inte överskattar folkombytet. Det är viktigt eftersom Fria Sidor aldrig kommer att överdriva utan snarare underskatta de enorma förändringar som den västerländska civilisationen nu släpats in i.

Migrationsverket kommer varje månad ut med statistik om antalet uppehållstillstånd. Den börjar 1980 och uppgifterna som presenteras i denna artikel bygger helt på denna officiella statistik.

Nedan visas ett diagram som visar uppehållstillståndens utveckling. Som vi ser var det bara några få tusental 1980 men det har ökat. Siffrorna är ackumulerade värden och vi ser att från att ha varit ytterst få så är vi nu uppe i två miljoner uppehållstillstånd 1980-2015. Detta är en bra approximation med vilken takt svenska folket byts ut. I diagrammet kan vi också se att asylsökanden endast utgör 25% av alla som beviljats uppehållstillstånd. Huvuddelen är anhöriga till de som en gång sökte asyl. Vi har således ett självspelande piano. Skulle asylinvandringen nu stoppa helt skulle anhöriginvandringen ändå fortsätta i ungefär samma takt. Den grå ytan är kategorin övrigt. Där ryms framför allt arbetstillstånd och studerande. Många i denna kategori åker ofta hem igen men samtidigt vet vi att det också är en väg in till Sverige. Eftersom det också finns många i Sverige som aldrig ens registrerar sig så blir dessa siffror en bra approximation.

Graf1

Nästa graf visar ökningstakten. Vi ser det absoluta antalet som kommer varje år. Det viktiga här är att det ständigt ökar. Det är ca: 10 ggr fler som kommer varje år 2015 i jämförelse med 1980. Alla som arbetar med modeller och statistik vet att det är riktningen som är det viktiga. Om du har en bil som är på väg att åka över ett stup så spelar det mindre roll när bilen når stupet, det väsentliga är att riktningen måste korrigeras. Diagrammet visar tydligt att det bara ökar och ökar och ökar. Denna riktning kommer på sikt leda till att svenska folket byts ut.

Graf2

Låt oss nu titta på 2016. Vi har ju hört att antalet asylsökanden minskat kraftigt. Det stämmer och det är bra men Sverige fick hösten 2015 lika många asylsökanden som normalt kommer på 5 år. Så även om vi f.n. tar emot färre än förra året så har vi 5 år att beta av och det betyder, helt säkert, att antalet beviljade uppehållstillstånd också 2016 och 2017 kommer att öka, precis så som det gjort över tiden. Den årliga ökningen har varit ca: 6%. På senare år har det ökat ännu mer och 2016 ser det ut att öka med 8%. Det ser du på kurvorna nedan som pekar uppåt. Så bilen är definitivt på väg mot stupet och om du trodde att faran var över så kan du glömma det. Hösten 2015 gjorde att Sverige har att göra med detta i många år framöver och sedan är det dags för nästa omgång.

Har du inte redan förstått att det som pågår är en medveten strategi att ersätta svenska folket så är det dags nu. Tiden är knapp och både svensk kultur och svenska folket är värt att bevara för Sverige är inte bara ett tomt skall som kan fyllas med vad som helst, vilket våra makthavare gärna vill tuta i oss.

Graf3

Glöm inte att titta på Fria Sidors grafer på förstasidan. De uppdateras varje månad för att spegla aktuella siffror och visar f.n. att svenska folket kommer att vara i minoritet runt 2050. Surfa runt lite på Fria Sidor så listar du snart ut vilka som är bakom förstörelsen.