Fria Sidor granskar 7/7 – den omöjliga resan

Fria Sidor granskar 7/7 bomberna i Londons tunnelbana 2005: Del 1

Det kan vara så att du är medveten om att den officiella versionen av attacken den 11 september 2001 inte stämmer. Du är i gott sällskap. Ordföranden för den kommission som efter stor press till slut tillsattes, Thomas Kean, har själv sagt ett den från början var avsedd att misslyckas. Fria Sidor rekommenderar dig, om du inte redan gjort det, att gå igenom den serie som finns om händelsen som redan publicerats här. (finns under meny Fri Forskning). Vad du kanske inte känner till är att det skedde ytterligare en liknande händelse i Londons tunnelbana den 7 juli 2005. Fria Sidor ska i en serie fram till 7 juli visa det material som finns som tydligt berättar för oss att inte heller här kan den officiella versionen stämma. Vi behöver inte bevisa exakt hur det gått till, det är myndigheternas sak, vi behöver bara visa att den officiella versionen inte stämmer. Stämmer inte detaljerna, varför ska vi då tro på helheten man försöker sälja till oss? I nästan alla dessa terrorattacker skjuter man ihjäl förövarna. Då är det minsta vi kan kräva att man lägger fram vattentäta bevis. Dessa attacker, som skedde för några år sedan, är viktiga att studera då mer information hunnit komma fram om dem med tiden än de attacker som idag tycks ske nästan dagligen. Dagens inlägg berättas också om mellan 17:20 och ca: 30:00 i titelvideon som behandlar 7/7 i sin helhet.

Ingen utredning

Enligt FN’s riktlinjer som antogs 2005 står följande:

”Varje folk har rätt att få veta sanningen om historiska brott och de omständigheter som ledde fram till dem. Rätten till sanningen fungerar som skydd mot att de upprepas i framtiden.”

”Stater måste vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra en oberoende och effektiv rättsordning för att säkerställa rätten att få veta…här kan sanningskommissioner tjäna för att sanningen säkerställs och att inga bevis försvinner”.

Europeiska domstolar har vid flera tillfällen gett uttryck för att det kan vara ett brott mot mänskliga rättigheter att inte utreda brott snabbt, noga, opartiskt, oberoende och transparent. Sådana utredningar måste, enligt domstolen, ske med ett öppet sinne i relation till de bevis som presenteras även de som talar emot en redan fast övertygelse.

Den 1 maj 2007 skickade anhöriga och överlevare till attacken 7/7 2005 ett brev till den brittiska inrikesministern för att få till stånd en ”oberoende och opartisk offentlig utredning” men denna önskan avslogs. Motivet som angetts är att det skulle bli för dyrt, ta för lång tid och ändå inte ge någon ny information. Man hänvisar till två tillfällen, 2006 då man höll öppna förhör och 2008 då man höll en rättegång men ingen av dessa håller måttet för att möta varken FN’s eller europeiska domstolars angivna krav på oberoende och opartiskhet, än mindre offrens och de påstådda förövarnas anhöriga.

Den officiella versionen

11 maj 2006 presenterade regeringen en officiell version av händelseförloppet. Fyra fanatiska muslimer, fyllda av hat mot västvärlden, Mohammed Siddique Khan, Shehzad Tanweer, Germaine Lindsay och Hasib Hussain ska, med hjälp av bomber i sina ryggsäckar, ha sprängt människor till döds på tunnelbanan och på en buss. De omkom själva i självmordsdåden.

En enda bild släppt till allmänheten

Vi har bara fått se en enda bild på de fyra terroristerna när de var på tågen och tunnelbanan. Bilden är, som vanligt, så otydlig att den inte gör det möjligt att identifiera dem. Bilden har ett datum 7/7 och tiden är 07:21:54. Varför får vi inte se fler bilder? Det måste finnas 100-tals CCTV-kameror utmed den påstådda färdvägen. Allmänheten har m.a.o. inte fått några bevis på att det verkligen var dessa fyra som utförde gärningen. Vi måste helt lita på myndigheterna. De anhöriga har aldrig fått pröva bevisen i en opartisk rättegång.

Den enda bilden på terroristerna som vi fått se.

Vad säger bevisen?

Låt oss börja med att granska tågens avgångstider. De är nämligen centrala för att den officiella versionen ska stämma. Myndigheterna påstår att det finns en bild från en CCTV-kamera från Luton, där de fyra terroristerna går in, som är stämplad och visar både datum och tid: 7 juli kl 07:21:54. De fyra syns sedan också på en CCTV-bild, vi inte fått se, klockan 08:26 på tunnelbanestationen King’s Cross. Enligt den officiella versionen lämnar ett tåg Luton mot King’s Cross (Thames Line) klockan 07:40. Tre av terroristerna tar sedan från King’s Cross varsitt tåg, nr. 204 lämnar (Circle Line) King’s Cross för färd österut klockan 08:35. tåg 206 lämnar (Circle Line) King’s Cross för färd västerut klockan 08:42 och tåg 311 lämnar (Picadilly Line) King’s Cross för färd västerut klockan 08:48. Den fjärde terroristen spränger sig själv på en buss, nr. 30, klockan 09:47 på Tavistock Square.

Problemen hopar sig

De oberoende forskarna Nicholas Kollerström och James Stewart tycker att något inte stämmer. De beslutar sig för att begära ut trafikdata. De beger sig också till tågstationerna och åker samma sträckor på samma tid och veckodag som terroristerna.

Det man fick fram var förödande för den officiella versionen men har fått liten uppmärksamhet och tystats ner. Trafikdata visade nämligen att det tåg de påstådda terroristerna tagit, 07:40 från Luton till King’s Cross, var inställt. Ja du läste rätt.

Tabellen visar aktuell trafikdata som begärts ut. Tåget från Luton till King’s Cross.

Planerad avgång Faktisk avgång Planerad ankomst Faktisk ankomst
07:24 07:25  08:00  08:23
07:30 07:42  08:04  08:39
07:40 Inställd Inställd Inställd
07:48 07:56 08:20 08:42

De omöjliga CCTV-bilderna

Det betyder att man inte kunde ha tagit tåget som gick 07:40, såsom först påstods. Det gick ett tåg igen 07:48 men enligt de trafikdata dessa oberoende forskare fått fram var det tåget försenat. Det avgick först 07:56. De betyder att tåget nådde tunnelbanestationen King’s Cross först 08:42. Då kan inte bilden från CCTV-kameran i King’s Cross som visar tiden 08:26 vara äkta. Vad ännu värre är – då kan inte terroristerna ha hunnit på tågen ovan som gick, 08:35 och 08:42. Endast ett av tågen, det som avgick 08:48 skulle då ha kunnat hinnas med. Vi behöver här stanna upp lite. Om terroristerna siktade på 08:40, vilket är myndigheternas ursprungliga version, men det var inställt, då måste de ha tagit ett senare tåg. Detta omöjliggör, självklart, hela berättelsen, varför vi måste undersöka andra möjligheter.

Kan de då ha tagit ett tåg som avgick tidigare? Det var schemalagt ett tåg klockan 07:30, men det avgick först 07:42 och nådde fram till King’s Cross först 08:39, 13 minuter efter den påstådda CCTV-bilden tagen 08:26 och efter att ett av tågen, det som gick 08:35 från King’s Cross, avgått. Så vi måste utesluta också det tåget.

Myndigheterna erkänner

Myndigheterna befann sig nu i ett pressat läge. Hur skulle man kunna förklara att terroristerna varken kunde ha tagit det tåg som var inställt, det som avgick närmast efteråt eller det som avgick närmast före den officiella versionen. Man behövde lång tid på sig att fundera. Det tog nästan ett helt år innan myndigheterna återkopplade. Man var naturligtvis tvungen att erkänna att man haft fel om tågens avgångstid och noga tänka igenom sitt svar och påstod nu, istället, att terroristerna tagit det tåg som avgick 07:25. Detta tåg ankom nämligen till King’s Cross 08:23. Tyvärr, för myndigheterna, infinner sig då ett annat problem.

Hinner inte till tågen

Den nya versionen med tåget 07:25 fungerar endast om terroristerna på 3 minuter kunde ta sig från där de först fotograferades, utanför tågstationens Lutons ingång, klockan 07:22 till tåget på 3 minuter. Är det möjligt? Det enkla svaret är nej.

För det första kunde inte terroristerna känna till alla inställda tåg och förseningar. De skulle enligt den officiella versionen ha tagit tåget som gick 07:40. Det mest sannolika är att de då hade tagit tåget efter, 07:48. Glöm inte att myndigheterna själva fick ihop det hela från början genom att de gick in 07:22 för att sedan ta tåget 07:40, d.v.s. inte det tåg som gick 07:30. Myndigheterna själva fann det m.a.o. orimligt att de skulle hinna fram på 8 minuter. De skulle heller, under inga omständigheter, ha velat dra uppmärksamheten till sig genom att springa då det, enligt tabellen, går ett tåg var 10:e minut. Några vittnen som berättat om springande muslimer med ryggsäckar finns inte heller.

Enligt de oberoende forskarna, som gått sträckan snabbt, både i rusningstid och då det var lugnare tar det, under alla omständigheter, minst fem minuter. I morgonens rusningstrafik betydligt längre. Då kan de omöjligt ha fotats klockan 07:22, 3 minuter innan tåget avgick klockan 07:25.

Myndigheterna började nu ändra ytterligare i den officiella versionen. Men flyttade nu bilden tagen klockan 08:26 på King’s Cross och flyttade den till Thamse Line istället så att berättelsen skulle hålla ihop bättre. Problemet med att flytta den påstådda CCTV-bilden till en annan station är att då måste terroristerna haft längre tid på sig från Thames Line för att hinna gå på de andra tågen på King’s Cross. Myndigheterna skriver att ”de fyra personerna fångade på CCTV på plattformen gick mot Londons tunnelbanesystem”. Problemet är att denna passage 2005 ledde till tre andra linjer, North Line, Picadilly Line och Victoria Line. Det betyder, trots detta schackrande med bevis, fram och tillbaka, att de ändå inte hade hunnit fram till King’s Cross i tid.

Slutsats

Som du märker är det alltid i detaljerna vi finner svaren. Granskar vi den officiella versionen stämmer den inte. Den kan inte stämma, ens när myndigheterna har ändrat den. Det tåget man först påstod att terroristerna tog var inställt. Det efter hade inte tagit dem i tid på de tåg som sedan sprängdes och det tåg som gick omedelbart före klockan 07:40, det som var inställt, avgick inte 07:30, var 35 minuter försenat och skulle inte heller det ha gjort att de skulle kunnat spränga sig själva, i vart fall inte på de tåg som sprängdes 7/7. När man så, för att få ihop berättelsen, var tvungen att ta ett tåg ännu tidigare, stämmer det inte med bilden, tagen 07:21:54, eftersom det omöjligt går att förflytta sig den angivna sträckan på 3 minuter. Tänk vad ett inställt tåg kan ställa till med.

Redan i detta första inlägg ser du att något inte stämmer. En försvarsadvokat i vilket brottmål som helst hade omedelbart fått sin klient friad. Ingen domstol kan döma någon för terrordåd på tåg man inte ens han fram till eller baserat på bildbevis som talar för en friande dom, inte fällande. Så vad blir slutsatsen?

Antingen stämmer tågtiderna men då kan inte bilderna stämma. Stämmer inte bilderna då måste myndigheterna ha fabricerat dem. Eller så stämmer bilderna men då kan terroristerna omöjligt ha hunnit med tågen. Han de inte med tågen, vem var det då som sprängde dem? Vi vet bara en sak att de fyra terroristerna behändigt nog dödades så de kan inte berätta vad som verkligen hände.

Tack för att du läser Fria Sidor och hoppas du tycker det är spännande och läser nästa inlägg om 7/7.