Fria Sidor granskar 7/7: Ytterligare en falsk flagga

Fria Sidor granskar 7/7: Del 6

Idag är det 7 juli. Det är viktigt att vi aldrig slutar påminna om dessa falska flaggor som de västerländska säkerhetstjänsterna i samarbete med Mossad utsätter sina egna medborgare för. Man gör allt för att dölja sina brott. Den främsta metoden är att du ska känna dig som en dum ”konspirationsteoretiker” om du anser att den officiella versionen omöjligt kan stämma. De som granskar framställs i allt högre grad som galna farliga extremister, vars forskning, du gör klokast i att inte bry dig om, enligt dem. Deras taktik har fungerat förvånansvärt bra. Den måste också fungera för om folket i gemen börjar förstå ändras hela världsbilden. Istället för bilden av godhjärtade politiker som valts av folket och som vill folkets väl kanske bilden istället blir att politikerna styrs av mäktiga särintressen som använder folkets samlade ekonomiska skattekraft för sina egna syften. Mordet på John F. Kennedy har aldrig klarats upp, inte heller 11 september 2001. Bomberna i London den 7 juli 2005 är ytterligare en falsk flagga. I detta inlägg ska vi sammanfatta och knyta ihop säcken.

Forska själv

Fria Sidor har i serien om 7/7 bara skrapat på ytan och nämnt det mest uppenbara. Det är först när du själv börjar forska och ställa frågor som den fula verkligheten på allvar börja sjunka in. Egentligen är det helt fantastiskt hur långt oberoende forskare har kommit i sina granskningar. Mordet på JFK är idag mer eller mindre klarlagt genom årtionden av arbete från dessa Sanningssökare.

I grunden har Sanningssökande två olika syften. Det första är att Sanningen i sig själv alltid är viktig för vi vill inte leva i en värld av lögner. Det andra, och viktigaste, är att vi kan med hjälp av den förändra vår världsbild och därmed vilka slutsatser vi kan dra av hur vår värld är beskaffad. De som forskat länge diskuterar hur många skyttar det var som sköt Kennedy, om det var plan eller missiler som flög in i tvillingtornen, o.s.v. Det är en intressant och viktig debatt men för vår del räcker det med att vi förstår att den officiella versionen inte kan stämma. Vi kan dra mycket långtgående slutsatser bara av det.

Världen styrs av samma makt som genomförde brotten

Då vi inte får reda på Sanningen om JFK, 9/11 eller 7/7 betyder det att våra egna politiker vill dölja något för oss. Annars skulle de ju gå med på både en och två oberoende utredningar. I Sverige har vi Estonia och Palme-mordet som vi inte får reda på Sanningen om. Eftersom dagens politiker täcker upp för dessa brott måste vi dra slutsatsen att samma krafter styr dem som utförde brotten. Detta gör JFK extra intressant eftersom det skedde för mer än 50 år sedan. Vi kan således, baserat på logiskt tänkande, veta att samma krafter som styrde USA då, också gör det idag. Nästa fråga blir då vilka dessa är? Det varierar från land till land och Fria Sidor ber att få återkomma i frågan men den första frågan att ställa är alltid – vem gynnas av det som sker? Det är den viktigaste frågan i alla brottsutredningar.

Vem gynnades av 7/7?

Det råder ingen som helst tvekan att den som gynnades av 7/7 var Israel. Med 9/11 kickade man igång det som Benjamin Netanyahu kallat ”kriget mot terrorismen”, med 7/7 tystade man det motstånd som började växa fram mot Storbritanniens deltagande i Irak. Saddam är nu borta och man störtade Gaddafi på köpet. När USA misslyckades med att störta Bashar Al-Assad genom att påstå att hade utsatt sin egen befolkning för kemiska vapen, dök ISIS upp som från ingenstans. Vi förstår nu att 9/11, 7/7 och ISIS har samma funktion – att få vårt stöd till fortsatt västlig militär närvaro i Mellanöstern, till stöd för Israels ambitioner. Dessa onda krafter ger sig aldrig – Bashar Al-Assad ska bort men det slutgiltiga, ultimata målet, är Iran. Ett av få länder som idag inte böjer sig helt för Israel och sionisterna. Att Israel gynnas mest hindrar dock inte att det finns andra som också gynnas, t.ex. det militärindustriella komplexet eller att området har strategisk betydelse för olika olje- och gasintressen. Denna bläckfisk har många armar men inget sker som inte är i Israels intressen.

Hur kan 7/7 ha gått till?

De fyra påstådda självmordsbombarna levde i grunden rätt så ordnade liv. Siddique Kahn, 31 år, arbetade med barn, mot droger och med konfliktlösning. Han var gift och hade en 14 månader gammal dotter. Hans fru, Hasina Patel, var känd för att motsätta sig islamistisk extremism och stödde kvinnliga rättigheter. Inte heller Kahn hade fundamentalistiska åsikter. De väntade ytterligare ett barn och den 5 juli var Hasina i svåra smärtor. Kahn försvann dock spårlöst samma dag och hon fick missfall den 7 juli.

Shahzad Tanweer, 22 år, arbetade tillsammans med Kahn med barnen och var aktiv kricketspelare. Vännerna beskriver honom som en person som aldrig brusade upp, klädde sig västerländskt och dagligen ägnade sig åt kricket. Germain Lindsay, 20 år, var också gift, hade en 18 månader gammal son och var en månad ifrån att få sitt andra barn. Han var en hängiven muslim men hade inte uppvisat några extremistiska tendenser. Hasib Hussain, 19 år, hade ansökt om att börja på Universitet där han skulle läsa ekonomi. Han tog körkortlektioner.

Bilden som växer fram är att man kommit överens med dessa fyra att delta som ”terrorister” i en terrorövning. Det är högst troligt att man berättat för dem om deras roller i övningen, vid flera tillfällen haft repetitioner, vilka bilder vi fått se, och troligen erbjudit en god betalning för deras deltagande.

Just denna dag, 7 juli, skulle det hållas omfattande terrorövningar. De skulle ske på exakt de stationer och vid exakt den tidpunkt som bomberna sprängdes. Kahns fru väntade barn och mycket tyder på att han önskade dra sig ur för att vara med vid förlossningen som han såg fram emot. Han kan ha meddelat sin hanterare detta för han försvann, helt spårlöst, redan två dagar innan attackerna. Han kunde helt enkelt inte tillåtas dra sig ur så sent i processen. Han visste för mycket och kunde sedan ha berättat att de hade lockats att delta i en terrorövning.

Nu gick inte allt som planerat denna dag utan det var kraftiga förseningar i tågnätet. Självmordsbombarna han inte fram i tid. Vittnen har inte sett några självmordsbombare och allt tyder på att kraften kom under tågen, troligen från förplanterade anordningar. Tågen sprängdes således på den tid man planerat. Allt var redan planerat och synkroniserat, långt innan 7/7.  Nu hade man dock dessa självmordsbombare på ”fri fot”, något som helt skulle omkullkasta den officiella versionen. När detta blev känt påbörjades en jakt efter dem, sannolikt över hela London, där de till slut eliminerades. En berättelse om självmordsbombare som spränger tåg de inte själva befinner sig på skulle, även om de flesta idag går på det mesta, förmodligen inte kunna överleva allmänhetens granskning. Därför måste de bort till varje pris.

Vi vet inte exakt vad som händer men allt talar för att de, av okänd anledning, tog sig till Canary Wharf, där det finns omfattande, tidiga, rapporter om att tre terrorister skjutits till döds utanför HSBC Tower. Rapporterna som först gavs om tre skjutna terrorister, från flertalet olika källor, tystades omgående ned men eftersom inget vittne, utom ett, sett några självmordsbombare på tågen eller bussen, kanske det trots allt är så att de heller aldrig fanns några där. Kahn, vars fru var i värkar, eliminerades troligen redan den 5 juli. De andra tre, 19-22 år gamla, lurades troligen att delta, missade tågen, men deras öde var redan bestämt när de gick med på att delta i denna terrorövning. De måste försvinna på de tåg och den buss som sprängdes, oavsett om de var där eller inte.

Idag finns säkerligen fundamentalistiska islamister som drivs av ett hat mot västvärlden. Kanske skulle vi själva fyllas av hat om USA hade bombat sönder Sverige utan anledning. Vi har därför skäl, idag, att ta hoten på allvar. Äkta terrordåd förekommer säkert men de fyra påstådda självmordsbombarna den 7 juli 2005 tillhör inte denna skara.

Tack för att du läser Fria Sidor!