Fria Sidor granskar 7/7: Brottsplatsen och vittnena

Fria Sidor granskar 7/7: Del 5

Ett av de viktigaste bevisen för att 7/7 är en falsk flagga är tågen och vittnena på dem. Offren fick sina ben bortsprängda, inte armar. Det fanns flera stora hål i flera olika vagnar och där metallen pekar uppåt, allt enligt vittnesutsagor. Offer som räddats upp ur hålen, där de ramlat ner, varnas sedan för att falla ner i andra hål. De som var i vagnarna hörde också flera explosioner. Direkt efter explosionerna tog polisen kontroll över olycksplatserna. Man har sedan början mörkat utredningen, kommit med flera olika versioner och tonat ner vittnesutsagor som helt strider mot den officiella versionen. Det aktuella avsnittet i titelvideon är 57:00 – 1:12.

Aldgate

Den officiella versionen gör gällande att en tågvagn sprängdes av en ryggsäck som stod i ett hörn. En närmare analys av vagnen visar istället skadade enligt en fördelning som inte tyder på att sprängningen kom från en sida.

Tre vittnesmål från denna vagn är helt samstämmiga och de berättar för oss att åverkan kom underifrån. Inget vittne säger sig heller ha sett någon självmordsbombare med ryggsäck.

Nr 5 är Tanweer men nr 3 och nr 8 klarar sig utan allvarligare skador.

Emma Brown, nr 22, stod och höll i en stång. Hon berättade att hon kastades bort från stången, en ventil under hennes fötter exploderade och att lågor sköt upp från hålet som bildats. Bruce Lait, nr 18, tillsammans med som danspartner, Crystal Main, nr 20, berättade att sprängningen kom underifrån. De såg inte heller någon självmordsbombare. Lizzie Kenworthy, en polis, kom till olycksplatsen. Hon berättar att människors fötter hade sprängts bort. Hon berättar att där fanns ett stort hål i golvet och att golvet ”klyvts”, som en ravin. Terence Hiscock, nr 27, berättar att golvet såg ut att bara ha försvunnit.

Dessa vittnen satt i mitten av tåget, de berättar om explosioner som kom, inte från ett hörn, utan underifrån och om hål i golvet, där de nedre kroppsdelarna skadats av något underifrån. William Walsh, nr 3, satt bredvid den påstådda ryggsäcken men han skadades inte. Greg Shannon, nr 8, likaså. Han stod upp bredvid den påstådda ryggsäcken men klarade sig helt. Martine Wright, nr 2, blev av med båda benen. Andrew Brown, nr 4, förlorade ett ben. Thelma Stober, nr 23, blev blind på ena ögat men ”fel” öga – det som var vänt bort från den påstådda ryggsäcken.

Elektrisk chock

Vittnen har beskrivit en elektrisk chock inte en sprängning. Andrew Brown, Cynthia Chetty, Catherine Daniels, Bruce Lait, Crystal och Dr Gerardine Quaghebeur säger alla att deras kroppar elektrifierades.

Edgware Road

Endast ett vittne, Daniel Biddle, säger sig ha sett den påstådda självmordsbombaren, Khan. Han påstår sig ha sett en handrörelse mot ryggsäcken som han säger satt på ryggen. Polisen hävdar dock att ryggsäcken måste ha stått på golvet. Biddles vittnesmål har konstant ändrat sig och kom först 2 månader efter händelsen och Biddle sett på videos som pekade ut självmordsbombarna.

Vagnen lyfts upp från spåren

I The Guardian rapporterades om vittnesberättelser hur man hört en explosion under vagnen och att den sedan lyft hela vagnen ur spår, innan hela vagnen mörklades. Reportern var tidigt på plats men artikeln togs bort från nätet, eftersom den krockar med den officiella versionen. Dock hade den redan hunnits sparats ner av flera läsare.

Tre hål

Hela tre hål hade vagnen men inget av dessa hål går att förena med en enda ryggsäck. Tre personer ramlade ner i dessa hål och föll mot spåret. Professor John Tulloch vittnar om en stor krater exakt bredvid där han satt. Vittnena, tågets förare Ray Whitehurst, Daniel Bensen, David Mattews och John McDonald har sett hål på olika platser, inte ett.

King’s Cross

Även här var skadorna på de lägre kroppsdelarna, främst ben och fötter. Inget vittne har sett den påstådda självmordsbombaren men polisen fann både pass, körkort och mobilförsäkring helt intakta på platsen. Dessa hittades dock inte där självmordsbombaren påstås ha stått utan på rakt motsatt sida av tågvagnen, där även flaskorna med sprängmedlen sägs ha återfunnits.

Mr Obi, som stod precis bredvid den påstådda självmordsbombaren, Lindsay, överlevde, som flera andra som också stod precis bredvid honom, även om de aldrig såg honom. Ett problem uppstår nu eftersom Lindsay dog, samtidig som han påstås ha ställt sin ryggsäck, med pass och allt i motsatt hörn, detta samtidigt som de som stod bredvid honom överlevde.

Tavistock Square

Som vid explosionerna i tunnelbanan får vi inte heller här några CCTV-bilder. De finns i alla bussar men just denna dag fungerade de inte. Stagecoach, bussbolaget, vägrade gå med på detta och menade att alla bussar hade fungerande CCTV, en hårddisk och att det inte gick att stänga av den. En anonym anställd, med insikt i CCTV berättar att bussen var ny och att allt fungerade som det skulle men att just strax innan det kommit en servicetekniker från ett bolag som aldrig annars brukade komma och hade ägnat 20 timmar åt att kontrollera kamerorna.

Sapana Khimani, nr 57, och Mia Scott, nr 56, satt båda direkt bredvid den påstådda självmordsbombaren, Hussain, han dog men de båda kvinnorna klarade sig utan allvarligare skador. De har heller inget minne av att ha sett Hussain trots att de tydligt minns andra personer som satt i deras närhet. Inget vittne såg självmordsbombaren.

Slutsats

Det kanske mest förödande beviset på denna falska flagga är olycksplatserna och vittnesmålen. Vid en explosion från en ryggsäck förväntar vi oss att de som befann sig runt den ska dö eller skadas, så var inte fallet. Vi förväntar oss också att sprängkraften ska ha ryggsäcken som centrum och att skadorna ska ske på hela kroppen, inte bara ben och fötter, så är inte heller fallet. Vi förväntar oss vidare ett enda hål, inte flera hål. Sprängkraften från ryggsäcken ska böja plåten runt hålet nedåt, inte uppåt, som vittnena berättar. Varför har bara ett enda vittne sett någon av självmordsbombarna? Varför ändrar detta vittna sin berättelse och avger sitt vittnesmål först två månader efter incidenten? Varför lyftes vagnen från spåret och bomben fanns i vagnen? Varför beskriver vittnena flera ”smällar” och känner sig elektrifierade? Varför har man förstört bevismaterialet? Varför finns inga CCTV-bilder?