Hemligheten bakom kommunismen

Fria Sidor granskar Kommunismen: Del 2

En viktig fråga att ställa är vilka berättelser som lyfts fram i det offentliga rummet. Svaret talar om för oss vilka som idag har makten. Är det inte märkligt att ”nazisternas” påstådda brott är det vi ständigt matas med men trots att Ryssland är dagens föremål för 2-minutershatet, allt enligt boken 1984, hör vi nästan aldrig något om kommunismens brott. Det ger oss en ledtråd att här kan finnas något vi bör forska om. Varför är det så tyst om kommunismens brott?

Aleksandr Solzjenitsyn

Svaret ges av Nobelpristagaren Alekandr Solzjenitsyn. Han förklarar att Bolsjevikerna som tog över Ryssland inte var ryssar. Faktum är att de hatade ryssar och de hatade kristna. Det var inte alls någon ”rysk” revolution utan en erövring av en främmande etnisk grupp som sedan kom att tortera och slakta miljoner ryssar. Det brott som begicks är sannolikt det vidrigaste i mänsklighetens historia. Skälet till att vi så sällan hör talas om terrorn beror, enligt Aleksandr Solzjenitsyn, på att det är samma grupp som utförde slakten som idag kontrollerar västmedia.

Aleksandr Solzjenitsyn – Nobelpristagare vars böcker ingen vill ge ut

En rakt igenom judisk historia

Även om etniska ryssar också deltog i revolutionen planerades, leddes och genomfördes den huvudsakligen av judar, många vilka inte ens talade ryska utan Jiddisch med varandra. Ett bevis på att det är så är att en av de första lagar som infördes efter revolutionen var dödsstraff för antisemitism. Den som hade s.k. antisemitisk litteratur kunde räkna med att avrättas.

Den verkliga ironin i detta är att judiska historiker inte alls har något problem att berätta om den ledande judiska rollen. När vi gör det kallas vi antisemiter, eftersom man hävdar att vårt syfte är ondskefullt, men de kan själva berätta om den, för de är goda. I den populära sionistiska nättidningen ynetnews.com kan vi läsa följande i en artikel skriven av en välkänd judisk författare, Sever Plocker, år 2006:

”Vi får inte glömma att några av de värsta massmorden i modern tid utförts av judar. Vi vet inte med säkerhet hur många Tjekan (säkerhetspolisen) dödade men det är säkert minst 20 miljoner. Genrich Jagoda var den värsta judiska mördaren på 1900-talet. Han implementerade minutiöst Stalins order om kollektivisering och är ansvarig för minst 10 miljoner människors död. Hans judiska underordnade etablerade och skötte Gulag.”

Men hur många i västvärlden, eller världen, skulle svara att de har hört talas om Genrich Jagoda (Genrikh Yagoda) trots att han mördade dubbelt så många som tyskarna påstås ha gjort? Förmodligen inte många. Samtidigt har alla i världen hört talas om Hitler. Hur många i världen har hört talas om den verkliga Förintelsen – Holodomor som skedde i dagens Ukraina? Ett av de vidrigaste brott mänskligheten skådat där man tog all mat från befolkningen så de svalt ihjäl och t.o.m. tvingade människor att jaga andras barn för att få något att äta?

99% av jordens befolkning har aldrig hört talas om Holodomor men alla känner till att Hitler gasade 6 miljoner judar. Devisen verkar vara ”Glöm aldrig Förintelsen men kom aldrig ihåg förintelsen.”

Etniskt hat i både kommunismen och sionismen

Faktum är att sionismen och kommunismen har en gemensam rot i Moses Hess. Han var både fanatisk sionist och kommunist. Sionismen skulle sedan utöva etnisk rensning i Palestina och kommunismen i Ryssland och Ukraina. Medan sionisterna rensade Palestina på dess ursprungsbefolkning för att bereda plats för judarnas invasion gjorde man exakt tvärtom i Ukraina, man dödade genom svält ursprungsbefolkningen för att sedan bereda plats för andra nationaliteter inom Sovjetunionen att bosätta sig där.

Eftersom judarna begriper att etnisk homogenitet är nödvändig för en stark och sammanhållen stat, Israel, förstår man också att etnisk heterogenitet, på motsvarande sätt splittrar upp en nation och gör den svag. När judarna bor i Israel, förespråkar de en judisk stat men när de bor i ett västland istället mångkultur då man inte själv vill sticka ut som avvikande från en i övrigt homogen befolkning. Det är helt enkelt bra för dem att ha dubbelmoral. Börjar t.ex. svenska folket känna lojalitet mot sitt eget folk, finns alltid risken att vi inte längre ser Bonnierföretagen, t.ex. TV4 – som ”en del av Sverige”, utan som det största hotet. Det vill man till varje pris undvika. Strategin är då att göra Sverige mångkulturellt och helst ska vårt land fyllas med hundratals olika etniciteter och kulturella yttringar – mångfalden! Men detta gäller, som sagt, inte i Israel som ska vara judiskt.

De Sovjetiska arkiven

Efter Sovjetunionens fall har, åtminstone delar, av arkiven gjorts tillgängliga för allmänheten. En ledare för Bolsjevikerna i Ukraina sade följande enligt dessa arkiv:

”Svälten i Ukraina tillkom för att minska antalet ukrainare, ersätta de döda med människor från andra delar av Sovjetunionen och på detta sätt ta död på varje tanke hos det ukrainska folket om ett självständigt Ukraina.”

Israel hedrar massmördarna

Ilya Ehrenburg

Israel och ”förintelse”centret Yad Vashem, i Tel Aviv, hedrar minnet av den judiske propagandachefen för Röda Armén och Bolsjeviken Ilya Ehrenburg. Han är mest känd för sin hatpropaganda mot tyskar och uppmaningen till de sovjetiska soldaterna att våldta och sedan mörda varje kvinna de såg när de invaderade tyskt territorium. Han skrev:

”Tyskar är inte mänskliga varelser..från nu gäller att vi ska döda minst en tysk varje dag..det finns inget mer förnöjsamt för oss än högar med tyska lik…räkna inte dagar, räkna inte avstånd, räkna antalet tyskar du kan döda..döda tyskar det är vad dina far- och morföräldrar vill, det är dina barns bön, döda!”

Han såg till att det släpptes miljoner och åter miljoner flygblad över den Röda Armén som hetsade soldaterna att våldta, tortera och döda och genom att avhumanisera tyskarna gjorde han det lätt för soldaterna att inte känna samvetskval.

Ilya Ehrenburg ordnade förflyttning av sitt privata arkiv från Sovjet till Yad Vashem i Tel Aviv. Han var således inte lojal mot Sovjet utan hans hjärta slog för judarna i Israel – han var en av dem. Han var inte Ryss utan Israel! Detta förklarar också varför Josef Stalin blev allt mer misstänksam mot judarna. Särskilt efter det att Israel bildats 1948, något som Stalin stödde, blev det allt mer tydligt att de judiska Bolsjevikernas lojalitet ofta inte var mot Ryssland utan mot en främmande stat, Israel. Han dödades sedan för sitt allt mer öppna avståndstagande mot den uppenbara illojaliteten mot Ryssland hos dessa judiska Bolsjeviker. Josef Stalin var själv en tyrann men han var också paranoid och rädd eftersom han insåg att han var omgiven av illojala Bolsjeviker.

Att Israel och Yad Vashem hedrar en massmördare visar på deras mer eller mindre institutionaliserade dubbelmoral. Massmord som gynnat dem är bra men om någon söker göra sig fri från deras kvävande inflytande fabriceras lögner på lögner som vi alla matas med dagligen i av dem kontrollerad media. Sanningen är irrelevant, det enda som räknas är vad du tror är sant och att de får fortsätta med sin propaganda, den som gynnar dem.

Rabbin Ovadia Yosef

På samma sätt som man hedrar Ilya Ehrenburg som hetsade till massmord i Tyskland hedrar man rabbin Ovadia Yosef. Brittiska BBC citerar honom:

”Det är förbjudet att vara barmhärtig mot palestinierna. Du måste skicka missiler mot dem och utrota dem. De är onda och fördömda..Herren ska kasta bort arabernas säd och utplåna dem, förstöra dem och förinta (vanish) dem från denna jord.”

Denna rabbi har också sagt att:

”Det enda syftet med icke-judar på jorden är att tjäna judar”.

Han hyllades av hundratusentals israeler vid sin bortgång. Ska vi svenskar också hylla honom?

Total tystnad i media

Har du inte redan läst på kände du antagligen inte till något av ovanstående eftersom du aldrig får läsa om det i judiskt kontrollerad media. I den judiska nättidningen DN.se finns 5170 poster om ”förintelsen” men endast 18 poster om Holodomor, 6980 poster om Hitler men Genrich Jagoda/Genrikh Yagoda omnämns inte en enda gång. Det är den verklighet de vill att du ska ta till dig. Accepterar du det?

Obesvarade frågor

Fria Sidor ägnar sig åt att forska och granska, ta reda på vad som hänt. Vad gäller kommunismen finns mycket det inte är meningen att du ska få reda på. Därför får dina barn inte lära sig något om detta och du får inte heller läsa om det i media. Du får heller aldrig höra talas om de duktiga forskare som har ägnat sina liv åt att finna Sanningen. Du finner deras verk i länkarna nedan.

Det finns få saker som är så viktiga för oss att förstå som kommunismens illdåd. Kanske är det nyckeln till vårt uppvaknande? Vi ser då tydligt hur vinklad dagens information är och vi inser att vi är grundlurade. Insikten kanske leder till att vi aldrig mer ens vill läsa något som DN och dess chefredaktör Wolodarski spyr ut över svenska folket varje dag?

Bonnierföretagen DN och Expressen gör verkligen skäl för epitetet ”fake news”. De är en skam för Sverige. De för inte bara fram, bevisligen, falska nyheter och en falsk historiebeskrivning, de döljer alla andra folkmord för dig än den påstådda ”förintelsen”. Bonnierföretagen är verkligen inte ”en del av Sverige” utan en del av Israel.

Tack för att du tagit dig tid att läsa och tack för ditt mod. Ditt uppvaknande är viktigt både för din egen skull och för svenska folket.

Not: Sanningen kan vara smärtsam och grym men rikta alltid din frustration uppåt mot makten, inte mot enskilda individer och dina medmänniskor. I Sverige idag är det främst Bonnierföretagen som är ett hot men även kulturmarxistiska SVT, av Wallenberg kontrollerade och globalistiska Svenskt Näringsliv, Fackföreningsrörelsen med sina rötter i den judiska Marxismen och politiker, i synnerhet S, M, MP, L, V och C som bör vara föremål för din frustration, alla har uttryckligen gjort klart att de inte erkänner svenska folkets rätt till sitt eget land.