Ungerns bittra minne av den kommunistiska terrorn

Del 1

Béla Kun - Aron Cohn

I slutet av första världskriget, 1918, var Europa i sönderfall. Den judiska bolsjevismen hade krossat Ryssland och vita européer hade slaktat varandra i miljontal i meningslösa skyttegravskrig. Österrike-Ungern var i kaos och valutan hade kollapsat. I Ungern försökte greve Mihaly Karolyi skapa stabilitet genom att införa Ungerska Demokratiska Republiken. Socialisterna var det största partiet men utmanades av kommunisterna som lovade att ge allt land till folket. 1919, på order av den franska översten Ferdinand Vix, styckades Ungern i två delar och Ungern beordrades att dra sig tillbaka från eget territorium. Protesterna bland nationalister var omfattande. Karolyi var pacifist och hade minskat armén kraftigt. Nu såg Béla Kun, en judisk bolsjevik med ursprungligt namn Aron Cohn, sin chans. Han lovade att med hjälp av Sovjet försvara Ungern. På så sätt lyckades han manövrera sig till makten. Den nya Sovjetiska republiken utannonserades och erkändes omgående av de Allierade. Några veckor senare beordrade Lenin att socialisterna skulle uteslutas från regeringen. Detta är en tragisk berättelse om Ungern, judar, bolsjeviker och om fagra löften som alltid sveks och en dold agenda.

Ungern blev en kommunistisk stat

Den nya kommunistiska sovjetiska staten ledd av Béla Kun var nästan helt judisk. Regeringen bestod av 21 personer varav endast en inte var jude – Sandor Garbai. Han valdes till president för att ge intrycket att en ungrare var högste ledare. Han saknade dock allt inflytande. Inte en enda av de som styrde hade arbetarbakgrund. Det var en terrorregim, inte ledda av fattiga arbetare, utan en med personer från hem med utbildningsbakgrund.

Mihaly Karolyi – fick vika sig för Béla Kun

Stöld i proletariatets namn

Det första man gjorde var att kollektivisera all jordbruksmark. Man lovade att fördela ut marken rättvist men så blev aldrig fallet, istället infördes kollektivjordbruk under full kontroll av regeringen. Nästa steg var att nationalisera all privat egendom. Juveler, konst och allt annat av värde gjordes till vad man kallade ”proletariatets egendom”. Proletariatet såg dock aldrig röken av något av allt det värde man stulit. De hamnade hos de som styrde.

Självklart kollapsade all jordbruksproduktion. Då beslöt man att skicka ut grupper på landsbygden för att ta så mycket livsmedel man kunde. Regeringsmedlemmen tillika juden Tibor Szamuely skrev:

”Slå ner alla som gör motstånd. De får inte växa i styrka ens en timme. Innan de hinner stoppa revolutionen, kväv dem i deras eget blod”.

Den judiska terrorn

I många delar av Europa kallade man regimen ”Den judiska terrorn” och ungrarna själva kallade i folkmun den röda staten judisk, av förklarliga skäl.

Entusiasmen hos judarna gick inte att ta miste på. En sionistisk tidskrift välkomnade att ett nytt Ungern nu hade skapats – proletariatets diktatur för de fattiga och utstötta. Man menade att denna revolutionära ådra hade funnits hos judarna under ytan p.g.a. årtusenden av förföljelse och att ingen förstod och uppskattade det som nu skedde så mycket som judarna som alltid förföljts.

Judarna privilegierade

Det finns bara ett litet problem med denna fina berättelse att judarna inte alls var förtryckta i Ungern innan revolutionen. Tvärtom, förmodligen var man mer tolererad här än i något annat land förutom England.

I början av 1900-talet dominerade de inom den finansiella sektorn och innehade mer än hälften av alla ledande poster inom den snabbt framväxande industri- och handelsnäringen. Även på landsbygden spelade man en viktig roll eftersom jordägarna inte befattade sig med handel och bönderna hade små möjligheter att ackumulera kapital. De var mellanhänder och lånade ut till jordbrukarna.

En av de ledande hjärnorna bakom revolutionen och juden, George Lukacs, var son till en förmögen bankir. Det går inte att länka denna rörelse till de mindre bemedlade hur du än vrider och vänder på det.

Centraliserade all makt

Vad som hände var att man genom kommunismen centraliserade alla makt till ett litet fåtal men det var också någonting mer – det första land där Judendomen fick regera helt utan spärrar. Terrorn var systematisk överallt och man förvandlade kyrkor till bordeller. Ungrarna protesterade så klart men då tog man det som förevändning att döda dem i självförsvar. Genast började man upplösa kärnfamiljen genom att kvinnorna fullt ut skulle delta i kollektivjordbruken. När folket till slut började resa sig såg man som enda utväg att stävja den genom ännu hårdare terror.

Målet – total samhällsupplösning

Exemplet Ungern visar tydligt att judarna hade som mål att utrota kristendomen, upplösa kärnfamiljen och att man såg arbetare och lägre medelklass som fiender. I den vackra retoriken lät det dock annorlunda men ungrarna lät sig inte luras av den utan började göra allt mer motstånd.

Motståndet ledes av amiral Miklós Horthy von Nagybána och Béla Kun flydde med flera andra och tog den stulna förmögenheten med sig. Folkets vrede var uppdämt och många riktade sitt agg mot judar. Horthy var själv emot dessa förföljelser men folket gick inte att stoppa. Det handlade om folkets uppror och hämnd mot kommunisterna, varav de flesta var judar, inte ett hat mot judar som kom från ingenstans.

Miklós Horthy von Nagybána – ledde motståndet mot terrorn

Judarna har själva aldrig missat tillfället att marknadsföra detta motstånd som ”den vita terrorn”. En terror som drabbade just judar helt utan egen förskyllan, är propagandan. Horthy skrev:

”Övergreppen av bolsjevikerna fyllde landet med terror. Den penetrerade in till de mest fredliga byarna. Bönderna terroriserades av grupper som gick från by till by och hängde alla som belönats med guldmedalj för sina insatser i första världskriget. Judarna, som länge bott tillsammans med oss, var de första att ställa sig på samma sida som Béla Kun.”

Béla Kuns terror fortsätter

Kun flydde till Sovjet där han fick till uppgift av Lenin att införa bolsjevismen på Krim-halvön. Mer än 60 tusen slaktades och bristen på föda gjorde att ytterligare 21 procent av befolkningen dog i svält. Röda Korset erbjöd att skicka hjälp men förfrågan avslogs av Lenin.

Lenin skickade sedan Kun till Tyskland för att starta en kommunistisk revolution där. Han anlände till Sachsen på våren 1921 för att största den sittande regeringen. Tillsammans med den judiske ledaren för kommunistpartiet i Tyskland, Hugo Eberlein, planerade man att kidnappa den egna partiledningen för att sedan skylla det på polisen. Redan på den här tiden använde man sig av falska flaggor. Man försökte uppvigla hamnarbetarna i Hamburg men utan resultat. Arbetarna var inte så lättlurade.

Mötte sitt öde i Stalin

1937 var dock Béla Kuns tur över. Stalin letade upp honom och han avrättades sedan. Han anses av många kommunister som en skamfläck i kommunismens historia men det var så här de flesta kommunistiska regimer agerade på den här tiden. Man talade om arbetare och proletärer men det var endast kodnamn för partifunktionärer och i förlängningen för judarna själva. De kunde inte bry sig mindre om arbetare eller ursprungsbefolkningen. Det brydde sig om vad som var bra för dem.

Lika då som nu

Idag är det judar som leder arbetet med att censurera all forskning som visar att deras propaganda mest är lögner. Det är judiska organisationer och företag, i Sverige Bonnier, som arbetar hårdast för censur av oliktänkande.

I Ungern blomstrade judendomen, landet höll på att gå under, i väst har den så ånyo tagit ett strupgrepp om våra länder efter andra världskriget, 1945, och vi håller nu på att gå under genom massmigration. Samma då som idag. Historien upprepar sig och inget nytt under solen med andra ord.

Österrike-Ungern kontrollerade före första världskriget 200 tusen km2. Efter första världskriget delades landet och 36% av ytan försvann samt 42% av befolkningen. Jugoslavien tog 45 tusen km2 och en halv miljon ungrare, Tjeckoslovakien 43 tusen km2 och 0,7 miljoner ungrare och Rumänien 72 tusen km2 och två miljoner ungrare.

Under ledning av amiral Miklós Horthy von Nagybána tog Ungern, igen kontroll över sitt eget öde. Arbetare och proletärer fick med denna nationalist och vän av det ungerska folket, åter igen framtidstro.

Socialistiska och kommunistiska partier förbjöds. De hade visat sig skadliga. Väst sågs med misstänksamhet och landet närmade sig Tyskland och Italien under 1930-talet. Främst var det hatet mot kommunisterna i Sovjet som var drivande, mer än sympatier för Axelmakterna. Horthy skrev fler personliga brev till Adolf Hitler där han uppmanade honom att göra slut på kommunismen genom att anfalla Sovjet. 1941 kom så attacken men 1944 hade tyskarna pressats tillbaka till ungerskt territorium och snart skulle Ungern igen drabbas av den judiska terrorn förklädd till arbetarideologi – kommunismen.

Slutsats

Ungern ville, precis som vi, kunna styra över sin egen framtid men hindrades av element som inte ville dem väl. Lösningen är att förstå, utan förståelse är vi lätta offer, och att med den kunskapen benhårt kräva att vi svenskar ska ha rätt att bestämma över vårt eget öde.

Man försöker lura oss med vackra fraser om allas lika värde, demokrati och tolerans men vi vet nu att detta inte inbegriper oss. Vi är inte lika mycket värda, vi har inte samma rätt att yttra oss och vi omfattas inte av toleransen – vi svenskar, likväl som ungrarna, är istället de som man vill förgöra. Därför måste vi nu sätta ned foten och ta kontroll över vårt eget land.

Ungern har alltid gjort det – varför kan inte vi också göra det? I Ungern är det George Soros (György Schwartz) som har förbjudits att verka i landet och i Sverige är det Bonnier (Hirschel). Inget har förstört Sverige så mycket som klanen Hirschel. Med på idén att byta ut svenska folket mot afrikaner och araber har man fått aningslösa kommunister på SVT och SR men också samtliga riksdagspartier, utom SD.

I Ungern har man förbjudit dem som agiterar för massinvandring. Varför kan inte vi också göra det? Är vi av sämre virke än ungrarna?

Fortsättning följer.