6 miljoner ”förintade” 166 gånger innan andra världskrigets slut

Fria Sidor granskar "förintelsen": Del7

Hur ska vi svenskar förhålla oss till det faktum att judarna omnämnt ”förintelsen” av 6 miljoner judar eller närbesläktade påståenden 166 gånger perioden 1900-1945, då ingen ens visste hur många som ”förintats”, varav 117, innan ens andra världskriget hade brutit ut? Fria Sidor tänker att en gång hade varit ett sammanträffande, 10 gånger en anmärkningsvärd omständighet men 166 gånger ger vid handen, allt enligt enkel sannolikhetslära, att siffran 6 miljoner måste han en högre mening för dem. Det har den bevisligen.

De 6 miljonerna enligt judiska profetior

Det råder ingen exakt bevisning var ”de 6 miljonerna” kommer ifrån men ett antal judiska författare har forskat om det. Detta har de kommit fram till.

Enligt judiska profetior måste 6 miljoner ”försvinna” innan Israel kan skapas. Det står ”Du skall återvända minus 6 miljoner”. Det är därför som Tom Segev, en judiskt historiker, förklarat att ”de 6 miljonerna” är ett försök att transformera ”förintelsen” till en statsreligion. ”De 6 miljonerna”, enligt profetiorna, måste ”försvinna” i ”brinnande ugnar”, vilket den officiella versionen nu föreskriver. Robert B. Goldmann skriver: ”. . . utan Förintelsen, skulle det inte finnas en Judisk stat”. Det grekiska ordet för förintelse översätts som ”brännoffer”. Eftersom profetian uppfylldes i Auschwitz var det sedan möjligt för staten Israel att formas. I den hebreiska Tora finns inte siffror. Det står ”du skall återvända” följt av bokstaven V. V står för siffran 6. Ben Wientraub, en religiös vetenskapsman, fick lära sig av rabbiner att bokstaven V betyder ”6 miljoner”.

Forskaren Nicholas Kollerstrom menar att siffran 6 troligen inte ens går att härleda till den hebreiska Tora, som påstås ovan, utan att den står för något annat och helt enkelt valdes som en symbol för att sedan användas i propagandasyfte. Fria Sidor vet inte mer än det som redogjorts för här ovan.

Det är inte heller viktigt. Det väsentliga är att siffran ”6 miljoner” har använts så många gånger innan andra världskriget. Det stärker bevisningen att detta inte är något annat än en myt. I grunden borde det inte vara fria oberoende forskare som ska bevisa något, utan istället den judiska lobbyn, men vi lever i en inverterad värld. Därför måste någon göra jobbet och peka på bristerna i den officiella versionen.

De 6 miljonerna 166 gånger under perioden 1900-1945

Det är ganska uppenbart att denna siffra 6 miljoner inte har något som helst med verkligheten att göra. Detta bekräftas också av att 6 miljoner nämnts, bevisligen, 166 gånger perioden 1900-1945, innan någon visste hur många som ”förintats”, varav 117 gånger innan andra världskriget brutit ut. Det förklarar också varför man så bergfast håller fast vid siffran trots att man officiellt reviderat ner antalet ”utrotade i förintelselägren” med 90%. I verkligheten fanns ingen utrotning men det vet ni redan.

1897 var den första sionistiska kongressen där 300 ledande sionister drog upp planen på ett eget land. Efter första världskriget fick man en garanti av britterna om ”ett hem för judarna i Palestina”. Efter andra världskriget fick man 1948, Israel, dock då betydligt mindre än man krigat sig till idag och med kravet att fördrivna palestinier skulle få återvända. Nedan ser du hur Palestina dränkts av massinvandring av judar och allt enligt planen som drogs upp redan 1897. Ett bra exempel på hur massinvandring helt transformerar ett land. De som tycker det är bra att bo i Israel kan skänka en tacksamhetens tanke till familjen Rothschild.

Bildresultat för palestine israel

Nürnberglögnen

Redan 1940 planterades rykten om att Adolf Hitler hade utrotat 6 miljoner judar, men i Nürnbergrättegången 1946 var det ingen som hade räknat på det eller gjort några utredningar. Den amerikanska delegationen (75% judar) sökte få konfirmerat att just 6 miljoner utrotats. Wilhelm Höttl, SS, ficks sedan att erkänna, mot att hans liv skulle räddas, att han hört Adolf Eichmann berätta detta 1944 (Höttl tog sedan tillbaka sitt erkännande).

Hans erkännande är daterat 5 november 1945. Den franska historikern Vincent Reynouard skrev:

”I Nürnberg, genomfördes aldrig någon utredning för att fastställa hur många judar som fattades”

Men efter Nürnberg kom detta sedan att bli ett lagligt, bevisat, faktum. Det är numera en siffra lika självklart sann som fysikens eviga lagar, enligt tyska domstolar, en siffra som får en hel värld att skälva och att känna skuld.

Några axplock från de 166 gångerna

År 1900 skrev Rabbi Stephen Wise i New York Times följande:

”Det finns 6 miljoner blödande, lidande argument för sionismen”

Bildresultat för 1900 stephen wise new york times there are six million bleeding

År 1905 skrev New York Times att Tsaren i Ryssland:

”förvisat 6 miljoner familjer från Ryssland” och att
”6 miljoner judar har valts ut för förföljelse och systematiskt förtryck”

New York Times 25 mars 1906

New York Times 29 januari 1905

 

American Jewish Committe 13 november 1910

Bildresultat för 1911 max nordau

Max Nordau skrev 1911 att:

”ännu har inget krig förintat 6 miljoner människoliv”

New York Times 2 december 1914

Bildresultat för 1916 Fort Wayne Journal Gazette six million

1916 skrev Tacoma Times att:

”det finns 6 miljoner judar i Europa utan vatten och föda”

1916 skrev Fort Wayne Journal Gazette att:

”6 miljoner judar svälter i Europa”

American Hebrew 31 oktober 1919

Bildresultat för American Hebrew 31 oktober 1919

New York Times 1 maj 1920

Bildresultat för 1900 stephen wise new york times

Jewish Congress 8 augusti 1936

Bildresultat för 1916 tacoma times six million

1939 skrev Chaim Weizman att:

”6 miljoner judars öde stod på spel”

Ja, du förstår säkert. Den bifogade videon visar på källorna och att man många gånger använt siffran ”6 miljoner” perioden 1897-1945.

Slutsats

6 miljoner är en siffra av stor betydelse för den judiska mytologin men inget som svenska folket behöver fästa något avseende vid. Låt de ha sina myter och om tyska folket inte vill eller kan resa sig är det beklagligt. Vi svenskar kan enklast visa solidaritet med vårt broder- och systerfolk genom att vägra bli påtvingade den judiska myten.

Eftersom (((De Allierade))) vann andra världskriget kontrollerade man Nürnberg och kunde sedan stadfästa siffran med framtvingade vittnesmål. Detta har sedan använts för att pressa Tyskland, d.v.s. alla tyskar i efterkommande generationer som inte haft något med kriget att göra, att betala ut skadestånd till ”överlevare”(ca: 4,5 miljoner). Dessutom ger Tyskland Israel rabatter på allt de köper. Beloppen är svindlande, vilket Fria Sidor ska undersöka i senare inlägg. Staten Israel är beroende av dessa bidrag. Därför måste de upprätthålla alla myter så att pengarna fortsätter flöda in. Det är arbetande skattebetalare i väst som gör staten Israel möjlig. Det är deras arbete som ges bort till Israel. Vi talar om summor mellan 500-1000 miljarder kronor i bidrag från Tyskland, USA och andra, av judarna, kontrollerade länder sedan 1945. Vidare har myten gjorts obligatorisk för alla i västvärlden och utgör idag ett grundfundament i all skolundervisning. Våra barn tvingas därmed att lära sig en bevisad lögn. Det händer alltid något med oss människor när vi tvingas tro på lögnen. Vår inre moraliska kompass skadas. Våra barn skadas för livet eftersom de lär sig tidigt att de inte får ställa frågor om allt – Frågor som är grunden till vetande.

De flesta är tyvärr, p.g.a. all hjärntvätt, så emotionellt konditionerade att de inte kan tänka klart när det kommer till ”förintelsen”. Därför drar sig många från att granska den så objektivt som är möjligt. I Tyskland och i 13 andra länder får du fängelse om du ifrågasätter bara delar av denna mytologi. Sedan är folk inte säkra på vem som bestämmer i världen! Vi är livrädda att låta kompassnålen stanna på det judiska spåret av rädsla att vara smygantisemit, ond och en hemsk nazist. Så kan myten fortleva och utökas för varje ny generation ovetande, oskuldsfulla, svenska (och tyska barn) som får lära sig att tyskarna var onda och judarna offer. I verkligheten var det, i hög grad, tvärtom. Hela vår historia är inverterad. Varför?

Skulle Israel tvingas betala tillbaka allt man fått i gåva baserat på dessa lögner och myter skulle landet gå i konkurs. De lever huvudsakligen på arbetande tyskar och amerikaner. Det är inte USA och Tyskland som skänker pengar, länder är juridiska begrepp, utan det är alltid människor av kött och blod bakom  – i detta fall amerikanska och tyska arbetare, som istället för att kunna ombesörja det bästa för sin egen familj, tvingas skicka iväg pengarna till Israel. Ingen har sagt att de inte är fiffiga, men vi svenskar väljer själva om vi ska gå på det eller inte.