Vilken maktsfär är ett hot mot världsfreden?

B-52 - Bomber för demokrati och frihet?

Under 1900-talet och framför allt efter andra världskriget har USA varit helt dominerande i världen, ekonomiskt, kulturellt och militärt. Den som studerat USA ser att sedan minst 100 år är det inte längre folket som styr. Fria Sidor tycker det är svårt idag att tala om USA som ett land, ett folk, en republik eller demokrati där folket styr. Det är i grunden sedan länge en oligarki där ett ytterst litet antal inflytelserika finansoligarker styr landet tillsammans med den judiska lobbyn. Inte sällan överlappar dessa intressen varandra. Det är därför USA och dess lydstater inom NATO och i associationsavtal är en sådan farlig sammanslutning. I verkligheten styrs USA av sionister där ingen kan bli president eller bli vald till kongressen utan att svära trohet till Israel. Fundera på detta. Ingen politiker i USA kan bli vald om de inte svär trohet till ett annat land – Israel. Länder som inte styrs utifrån vad som är bäst för det egna folket är alltid farliga. Se bara på Sverige. Våra egna politiker bryr sig mer om främlingar än om sina egna medborgare. En utveckling som aldrig är bra.

Cynthia McKinney, f.d. kongressledamot berättar att alla måste skriva under ett papper om lojalitet till Israel för att kunna få pengar och därmed bli vald till kongressen. Denna lojalitet kräver ekonomiskt och militärt stöd och stöd för Jerusalem. Är det verkligen i amerikanska folkets intressen att svära trohet mot en främmande stat?

Så här sade George S. Brown general, i amerikanska flygvapnet.

”Israelerna kommer till oss för utrustning. Vi säger att vi inte kan få med oss kongressen att stödja ett program som detta. De säger att vi inte ska oroa oss för kongressen – att de tar hand om kongressen. Detta är någon från ett annat land, men de kan göra det. De äger, förstår du, bankerna i det här landet. Alla tidningarna. Bara följ var de judiska pengarna är.” (General George S. Brown)

USA är således ingen konstitutionell republik utan helt i händerna på en liten grupp människor, där den främsta lojaliteten inte är USA, utan Israel.

USA’s militära utgifter

Låt oss titta på militärutgifterna för året 2014.

försvarsutgifter2014

Vi ser att USA och dess allierade, som är markerat i svart, står för den ojämförligt störta delen av världens samlade militärutgifter. Här finns enorma intressen som står på spel. Självklart har vi många som är beroende av sin försörjning från dessa militärutgifter. Vi har ägarna till de som säljer vapen och militära tjänster. Vi talar om belopp på 1 600 miljarder dollar för 2014. Det är 3 gånger så mycket som Sveriges samlade produktion av varor och tjänster – varje år.

Denna militära kraft kan också användas, och används, för att tvinga på andra länder, genom hot om ingripande, eller genom direkt ingripande, att följa den globala världsordningen som idag råder. Det handlar om att öppna upp länder för t.ex. amerikanska storföretag och banker, att gå med i det internationella valutasystemet, att öppna upp för migranter, att acceptera den påbjudna värdegrunden som ska implementeras i varje land på jorden – om de får som de vill.

Men, viktigast av allt, denna gigantiska militära apparat används i offensivt syfte för att säkra Israels intressen och inte främst för att försvara USA. USA’s krig i Mellanöstern sedan 2001 uppskattas ha kostat 5.000 miljarder USD. De ekonomiska och mänskliga kostnaderna i de drabbade länderna tillkommer.

Israels sak är inte vår

Dagens situation, där den största militärmakten på jorden är ett lydigt redskap för Israel gynnar inte västvärlden. Hur har det gynnat folken i USA eller i NATO-länderna att man attackerat sju länder under fem år? Vad har vunnits på attacken mot Irak, Libyen, Syrien, Sudan, Somalia, o.s.v.? Facit är 27 miljoner döda, skadade, rotlösa och hemlösa i dessa länder och miljoner i rörelse på väg till Europa.

Den sionistiska strategin

  1. Få med sig USA och västvärlden att störta regimer i arabvärlden och helst också i Persien (Iran). Kriget mot terrorismen och ”skurkstater” som stöttar terrorism är det moraliska skälet. Dessa övergrepp skapar sedan ett hat mot väst som i sin tur föder verklig terrorism.
  2. Fyll på bägaren med falska flagor i västländerna som skylls på muslimer. Folket i väst ska ständigt påminnas om vilka terroristerna är. Ta tacksamt emot terrordåd som utförs spontant av jihadister.
  3. Öppna gränserna på vid gavel för muslimer in till väst så att spänning och friktion skapas, speciellt ska fanatiska jihadister få möjlighet att komma till västländerna.

Benjamin Netanyahu har räknat ut detta bra, när han skrev boken ”Fighting Terrorism: How Democracies Can Defeat Domestic and International Terrorists”. Idén är att knyta västvärlden och Israel tillsammans mot de onda muslimerna. Den falska flaggan, 9/11, blev startskottet. Hundratals miljoner amerikaner ser idag därför muslimerna som det största hotet och Israel som USA’s viktigaste allierade i världen. Judiska lobbyn har verkligen skickligt kapat hjärnorna på västvärldens folk, inte minst amerikanarna. Skickligt av dem att först genom terror dra på sig muslimernas vrede och när de ger svar på terrorn peka ut dem som de skyldiga.

Benjamin Netanyahu har själv sagt att – den muslimska terrorn ska komma till Frankrike. Kan det vara så att judiska lobbyn vill fösa in muslimer till västländerna för att vi ska få kaos och själva få ett muslimskt problem? Ett problem vi inte hade innan 1980. Skulle muslimerna inte själva genomföra dåd, då ordnar Mossad ett på egen hand som man sedan skyller på dem. (Ledtråd: Vilken nationalitet hade de som greps i nära anslutning till 9/11 i skåpbilar fyllda med sprängmedel och som dansade på taket samtidigt som den filmade händelsen?)

Det är värt att stanna upp och fundera vem som är terrorist och om man har rätt till självförsvar? 2001 gick USA in i Afghanistan och man är där fortfarande. Bush krävde att regeringen där lämnade ut Bin-Laden men när så inte skedde invaderade man omgående landet. Idag är inte ens Bin-Laden med som misstänkt för 9/11 enligt FBI. Irak invaderades trots att landet inte hade det minsta med 9/11 att göra. Enligt uppgifter kan antalet döda bara i Afghanistan och Irak vara 2-4 miljoner och antalet skadade många gånger fler. Att väst är hatade idag av många muslimer kan vi tacka den här mannen för.

Med sådana ”vänner”……

Slutsats

Idén att västvärlden ska betala för och skicka soldater som krigar i Mellanöstern och samtidigt öppna upp och ta emot enorma mängder migranter från de länder som attackeras är fullständigt absurd. Sverige har fått fyra stora vågor. Från Balkan, där USA bombade sönder och samman, från Irak, där USA bombade sönder och samman, från Syrien, där USA stöttar ISIS och från Afghanistan där USA bombat sönder och samman. Nu senast har vi fått migranter som kommit genom Libyen, som USA bombat sönder och samman. Nu har USA ett nytt mål i kikarsiktet. Ett land som man varje dag, timme efter timme, nu demoniserar exakt så som skedde innan attacken mot Irak 2003. Landet är persiskt och heter Iran och är Israels fiende nr. 1 i regionen. Med Trump, helt kontrollerad av Benjamin Netanyahus kompis Jared Kushner, ökar nu sannolikheten för en attack mot Iran för varje dag. Det man väntar på är en skickligt genomförd falsk flagga, en händelse man kan skylla på Iran för att få folkligt stöd för sin attack. Eller är man så självsäker nu att man inte längre behöver allmänhetens stöd? Man tycks ju kunna lura oss om precis allt.

De glada godtrogna gojerna tycks gå på allt.