Världen på randen till WWIII

Fria Sidor ska i detta inlägg granska situationen i Syrien, varför vi har den, vad den innebär och hur Sverige bäst borde förhålla sig till den och dagens geopolitiska läge. Det blir en salig blandning av fakta, historia men även en hel del tyckande. Utgångspunkterna är två; dels att korrekt förstå dagens situation, dels att komma fram till hur Sverige bäst ska agera. Ambitionen är att göra detta på kortast möjliga sätt. Det blir ett inlägg med både historik, samtid och en hel del hjärta. Det behövs för världen nu känns otäck. Donald Trump har just tweetat att Ryssland nu ska göra sig redo för missilerna.

Små saker utlöser

Alla större krig börjar alltid med en mindre konflikt. I första världskriget var det några skott i Sarajevo, i andra världskriget konflikten i Polen och i det, som många anser pågående WWIII, var det 9/11. Detta är dock alltid bara en mycket liten del i ett betydligt större skeende som föregått händelserna.

Stora skeenden bakom

I första världskriget var det en önskan att stoppa Tysklands ökade inflytande på bekostnad av det brittiska väldet under Rothschild med bas i City of London. Tyskland växte fram, efter enandet 1871, som en mäktig och produktiv industrination, med egna ambitioner till havs och med en ambition att knyta samma Europa och Asien genom landbaserad järnväg. Då skedde all handel till havs och den kontrollerades till 100% av Rothschilds City of London. Ett krig var nödvändig för att behålla kontrollen.

Uppvaknande till judisk makt

Efter första världskriget var det många som insåg att det var judiskt inflytande bakom allt. Man såg att det var dessa internationella sionistiska ultraförmögna, fanatiska, judar som låg bakom både USA:s medverkan i första världskriget, kuppen i Ryssland och bakom det judiska hemlandet i Palestina. Man såg att det var denna lilla klick som stod bakom utlåning till alla krig, det militärindustriella komplexet men också de som sponsrade alla kommunistiska revolutioner runtom i världen för att störta den rådande ordningen.

En resning skedde i många länder, i Spanien med Franco, i Italien med Mussolini och i Tyskland med Hitler. Flera andra länder såg också tydligt vem fienden var. Därför var man från dessa judiska inflytelserika kretsar tvungen att fullständigt krossa denna strävan för evigt. Ett fullständigt ursinnig hatkrig följde, framför allt riktat mot tyska folket, som skulle förgöras, för deras fula önskan att råda över sitt eget öde och den lögnaktiga förintelsemyten skapades för att evigt påminna oss om det farliga att tänka självständiga tankar.

Sovjetunionens många roller

Vad gäller Sovjet finns det några olika spår men vi kan sannolikt bena ut en hel del genom att titta på situationen idag. Det är bevisat och klarlagt att det var judiskt inflytande och kapital som låg bakom kuppen i Ryssland 1917, plundringen av statens och kyrkans förmögenheter och sedan massmordet på miljoner oskyldiga människor. Stalins roll är något mer oklar men helt klart är i alla fall att han var nyttig att krossa det nationella uppvaknandet som skedde i hela Europa under 1930-talet.

Sovjet var sedan det första land som erkände staten Israel så fram till 1948 tjänade man således judiska intressen. Mycket tyder på att man efter detta år sedan kom att tjäna som en ond och farlig fiende genom vilken det ultraförmögna kunde förmå, inte minst USA:s befolkning, att skuldsätta sig och lägga enorma summor på olika militära projekt, försvarssystem i yttre rymden och att åka till månen. Utan en farlig yttre fiende hade detta inte varit möjligt. Det som pekar på detta är att internationellt kapital stöttade Sovjet både finansiellt och tekniskt fram till 1990.

Boris Jeltsin

När Sovjetunionen kollapsade, troligen p.g.a. det urusla ekonomiska systemet runt 1990, var det dags för nästa steg. Det är troligt att mycket av svaren finns i vad som hände under Boris Jeltsin. Fria Sidor har här en kunskapslucka men vet så mycket att hans far var anti-sovjet och hans mor, sömmerska. Redan detta faktum kan berätta något för oss. Han kom till makten med hjälp av de inflytelserika, ofta judiska, oligarker som under Sovjettiden byggt upp sitt inflytande runtom i Sovjet, både politiskt och ekonomiskt. Han vände sig omgående till internationellt kapital, IMF och världsbanken som föreslog en omedelbar privatisering.

För att få igenom sina förslag ändrades konstitutionen så att mer makt flyttades över i den ryske presidentens händer. Hela landet satte sig nu i skuld och fattigdomen bredde ut sig, den ryka rubeln störtdök. Alla råvarutillgångar och enorma statliga företag som delades ut till folket genom s.k. vouchers, således snabbt för att kunna ha råd att få mat för dagen. Köpare var de förmögna oligarkerna, understödda av internationellt kapital som nu fick mycket för sina dollar. Halva Rysslands samlade förmögenhet låg till slut i händerna på ett tiotal, judiska, oligarker. Ett helt land hade privatiserats, för en spottstyver.

Vladimir Putin

Så skulle det nog ha förblivit men ödet ville annorlunda. Den svårt alkoholiserade Jeltsin, blev allt mer opålitlig, hotades med riksrätt och sparkade fyra gånger hela sitt regeringskabinett. Han utsåg sedan den lågmälda, f.d. KGB-agenten, Vladimir Putin, till sin efterträdare, något han kunde göra med den nya utökade presidentmakten. Det tog inte lång tid innan Putin krävde samarbete från oligarkerna som i panik försökte överföra sina tillgångar bl.a. till Rothschild i City of London. Det rättsliga efterspelet pågår fortfarande. Sedan dess är Ryssland hatat i västmedia och i de judiska internationella finanskretsarna.

Med ett försvagat Ryssland, som låg på knä, med egna interna problem låg vägen öppen för de judiska oligarkerna i USA och Storbritannien att agera fritt i världspolitiken. Kina var ännu ett obetydligt land ekonomiskt/militärt och man flyttande fram sina positioner på alla sätt. Forna öststatsländer kom att kasta sig i händerna på NATO, vars militära närvaro i världen expanderade kraftigt.

Sionistisk aggression tilltar

Tiden var nu mogen att genomföra Yinon-planen, Project for a New American Century (PNAC) och andra sionistiska planer att en gång för alla slå ut det motstånd som fanns mot den judiska terrorstaten Israels aggressiva framfart i området. Redan tidigt hade planer dragits upp att man skulle störta sju regimer i regionen, något som inte bara finns dokumenterat utan också bekräftades av bl.a. NATO-generalen Wesley Clark. Som en skänk från ovan kom så 9/11 2001. Nästan samma dag pekades BinLadin, f.d. CIA-agent då under namet Tim Osman, ut som skyldig. Muslimerna, i störta allmänhet, fick nu ta över Sovjets roll som världens största hot. Veckor efter började förberedelsen för att attackera Afghanistan, sedan följde Irak 2003, Libyen 2011, Syrien 2013, o.s.v. Sverige har direkt och indirekt deltagit på NATO:s sida i flera av dessa konflikter, om inte alla?

2011 var Ryssland fortfarande för svagt för att protestera. Just då styrdes landet också av Dmitrij Medvedev, som lade ner sin röst vilket banade vägen för NATO-bombningarna av Libyen. 2013 var det så dags igen. Denna gång hetsade man mot Syrien som påstods ha använt kemiska vapen. Denna gång intervenerade dock Ryssland. Man krävde en oberoende utredning. Det hela resulterade sedan i att Syrien gick med på att, under bl.a. ryskt överinseende, skrota samtliga kemiska vapen.

Det israelisk-amerikanska inflytandet minskade också samtidigt i Irak. USA fick se sina utsedda knektar tappa inflytande inte minst på bekostnad av det shiamuslimska främst i mellersta och södra Irak. Plötsligt stärktes nu de personella, militära och ekonomiska banden mellan Syrien, Irak och Iran. Detta var en motgång för Israel som genast lanserade Al-Qaida 2.0, ISIS.

ISIS det nya Al-Qaida

ISIS, som man påstår vill upprätta ett islamistiskt kalifat, kunde dels skapa kaos i Syrien och Irak, dels ockupera mark för att hindra kontakten mellan Syrien, Irak och Iran, dels ge en legitim förevändning att låta USA befinna sig i området, helt oinbjudna, för att påstått bekämpa ISIS. Det har sedan bevisats att både USA, Israel och Turkiet gett sitt direkta och indirekta stöd till just ISIS. En del videos på halshuggningar av män i overaller, filmade i studios, måste ses i ljuset av detta. Inte sällan visade de sig först släppas av en israelvänlig intresseorganisation i London.

Donald Trump – The Real Rocket Man

Donald Trump gick till val på att USA skulle dra sig ur dessa konflikter långt bort. Sannolikt var det redan från början bara ett spel för galleriet. Idag gäller inte detta längre. Fria Sidor ber sina läsare om ursäkt för en initial naivitet som också grundade sig i en förhoppning.

Trump är troligen idag världen farligaste man som får Nordkoreas Kim Jong Un att framstå som en vindpust i jämförelse. Redan 2017 kunde vi se vartåt det barkade. I en helt uppenbart fabricerad falsk flagga, rapporterad av de korrupta Vita Hjälmarna (hyllade av vänstern i Sverige) påstås Bashar Al-Assad nu, igen, ha använt kemiska vapen mot sin egen befolkning. Donald Trump, The Real Rocket Man, skickade mitt under en middag med den kinesiske presidenten Xi Jinping, 59 missiler mot Syrien. Trumps egen dotters reaktion ska här ha spelat en stor betydelse enligt honom själv.

De sionistiska rysshatet

En hel värld ser så klart vad som pågår men i USA och stora delar av Europa kontrolleras berättelsen alltjämt av sionistiska krafter. Lögnerna har fortfarande ett grepp om den breda allmänheten. Ryssland hatas av det judiska inflytandet alltmer i framför allt USA och Storbritannien. För att hindra varje försök till närmande mellan Trump och Putin måste man till varje pris hålla liv i ryss-hetsen och skrämma Trump att inte ta, ens ett litet steg, till samtal och dialog. Det är i ljuset av detta vi måste se den falska kemiska attacken på en f.d. rysk dubbelspion och hans dotter i Salisbury tidigare i år. Det håller liv i ryss-hatet, det hetsar mot Ryssland och därmed hoppas man att det ska försvaga Rysslands hjälp till Syrien. Till detta har också kopplats ett batteri av olika sanktioner.

Underrättelser om förestående attack

Vladimir Putin fick genom sina underrättelser klart för sig att Israel inte ger sig. Man flyttar fram sina positioner och i USA har man nu ett rent krigskabinett helt och hållet rensat från sunt förnuft och moderation. Det är sionistiska fanatiska krigshetsare som Trump nu omger sig med hela dagarna och för ca: en månad sedan stod det klart att man förberedde en ny falsk flagga. Putin, för att stämma i bäcken, såg sig nödsakad att för hela världen visa upp att Ryssland kan och kommer att försvara sig om USA skulle göra verklighet av alla hoten. Det var inte för att imponera, utan för att avskräcka.

I april 2018 kom den så, den falska flaggan och Assad påstås nu, igen, för tredje gången, ha gasat sig egen befolkning – också denna gång rapporterat av de, i Sveriges vänsterkretsar, så hyllade Vita Hjälmarna. Detta i ett läge då Syrien är på väg att slå ut de kvarvarande terroristerna. Något t.o.m. ett barn kan räkna ut inte är något han skulle göra.

Kurderna samma funktion som ISIS

Kvar idag i Syrien finns snart endast USA och dessa skyddslingar kurderna som nu har fått ta över rollen från ISIS som förevändning för den amerikanska närvaron i Syrien, något som Turkiet, av naturliga skäl, inte ser med blida ögon på. Vad Syrien själva anser i frågan har sedan länge varit irrelevant både för USA och NATO-landet Turkiet. Endast Ryssland är inbjudna till landet och alla annan närvaro sker i strid med internationell rätt, men vad bryr sig det sionistiska inflytandet om det?

Trump målat in sig i ett hörn

Trump har nu målat in sig i ett hörn. Han har, nyligen, kallat Assad för ett djur och idag, 11 april 2018, tweetat ut att USA (eg. bättre Usrael) snart kommer skicka sina missiler och att Ryssland ska vara beredda. Den gemensamma övningen mellan Israel och USA i mars framstår nu i ett nytt ljus och uttalandet från en amerikansk general att amerikaner bör vara beredda att dö för Israel.

FN resolutionerna

Den 10 april 2018 debatterades och röstades om vidare åtgärder i FN:s säkerhetsråd. USA:s förslag lägger utredningen i händerna på en mekanism under FN, där generalsekreteraren, António Guterres, får stort inflytande. Syftet är att under ett år utreda frågan men att också utpeka den skyldige och med bindande konsekvenser som följd. Ryssland har, på goda grunder, hävdat att de som man ser kommer hålla i utredningen inte är opartiska utan i för hög grad kommer att ta politiska hänsyn. Man menar också att det därför inte heller går att koppla bindande konsekvenser till den. Ryssland och Bolivia röstade emot, Kina avstod och tolv andra länder, däribland Sverige (suck), röstade för USA:s resolution.

Rysslands resolution syftade till att ge mandat åt en oberoende internationell utredning under OPCW, Organisationen för förbud mot kemiska vapen, den har sitt säte i Haag, är oberoende från FN men samarbetar och fick Nobels fredpris 2013. Syrien har välkomnat en sådan utredning från OPCW. Förslaget bygger i hög grad på ett tidigare framtaget av Sverige. 6 röstade för den ryska resolutionen, Bolivia, Kina, Ekvatorial Guinea, Etiopien, Kazachstan och Ryssland, 7 emot, Frankrike, Nederländerna, Peru, Polen, Sverige, Storbritannien och USA. 2 avstod, Elfenbenskusten och Kuwait.

Fingret på avtryckaren

Nu när läget är så låst hotar ett mycket allvarligt läge. USA med Donald Trump, The Real Rocket Man, har fingret på avtryckaren och den sionistiska maffian gnuggar händerna, både i kulisserna och öppet. Ska man nu äntligen få den där stora konflikten som kan få Syrien, Iran och kanske Ryssland på fall? Ryssland har sagt att alla missiler som avfyras mot Syrien kommer att skjutas ner. Varje attack mot ryska baser och personal kommer att besvaras.

Donald Trump – The Real Rocket Man

Sveriges fredsbevarande röst förlorad

Lilla Sveriges roll som en modererande röst har nu gått helt förlorad genom stödet till USA. Det hade varit klädsamt om man avstått. Men vad kan vi förvänta oss när Sverige t.o.m. utvisar en rysk diplomat efter en uppenbart löjeväckande icke-utredning som beskyller Ryssland för den kemiska attacken i Salisbury. Den äkta traditionella vänstern i Sverige måste känna en djup frustration över Sveriges fullständigt patetiska underdånighet mot den sionistiska överhögheten. Så känner också den äkta traditionella högern i Sverige. Dessa står varandra mycket närmre i denna fråga än de själva vill erkänna.

Sverige styrs idag av de Rödgröna. Det är då givet att de, inklusive det s.k. Vänsterpartiet står bakom detta. Jonas Sjöstedt (V) och Jan Björklund (L) är ju överens om det ryska hotet. Alliansen är, om möjligt, ännu värre. SD hade fram till nyligen en återhållsam, balanserad och låt oss säga, traditionell svensk hållning. Avhoppet av Mikael Jansson från SD vittnar om att man har närmat sig Alliansen i sin iver att bli rumsrena och få komma in i stugvärmen. Hur många Sverigevänner och neutralitetskämpar känner sig idag grundlurade av SD och sjupartiet?

Vad kan vi svenskar göra?

Den som anser att dagens utveckling är helt sjuk och riskerar att föra Sverige rakt in i NATO och göra oss till en legitim måltavla för det ryska försvaret måste leta utanför de åtta riksdagspartierna inför valet 2018. Den nuvarande åttaklövern sätter Sverige som måltavla i en eventuell framtida konflikt och till skillnad från USA ligger vi granne med björnen i öst. Sionisterna i USA och Israel klarar sig alltid men svenska folket gör nog bäst i att hålla sig till sin hävdvunna linje att ha goda relationer både väster och öster ut. Faktum är att hela Europa skulle fungera som en fredens ö mellan de sionistiska krigshetsarna på andra sidan Atlanten, Nordsjön och det ockuperade landet i Levanten. Det skulle vår värld må bra av, om det nu inte redan är för sent?