Varför har USA havererat och hur ser framtiden ut?

Inget land påverkar oss lika mycket som USA. USA grundades inte som demokrati utan som konstitutionell republik. Det är helt uppenbart, för den som satt sig in i dess bildande, att det redan från början fanns stora spänningar inbyggda i systemet. De finns fem viktiga områden värda att belysa. Pengarna, delstaternas självständighet, den rasliga sammansättningen, media och utrikespolitiken. Fria Sidor ska titta på vad som hänt, konsekvenserna, hur det var möjligt, om det går att göra något åt det och hur det berör oss.

Pengarna

City of London arbetade ständigt, genom sina hemliga nätverk, för att pengarna i USA skulle baseras på guld och ges ut av dem. De hade naturligtvis mycket att tjäna på att USA befolkades och växte. En växande och produktiv befolkning behöver ständigt mer pengar och om City of London var de som försåg dem med dessa skulle detta innebära enorma vinster och makt för denna lilla bankoligarki.

USA:s historia har, i hög grad, präglats av en kamp om vem som skulle ge ut pengarna. City of London fick ändra taktik eftersom folket förstod det vansinniga i att London skulle förse den nya framväxande nordamerikanska kontinenten med pengar. På pappret drog man sig tillbaka men istället såg man till att man i hemlighet, genom agenter, fick stort ägande i de amerikanska bankerna. Det viktiga var trots allt att det var bankerna som skulle ge ut pengarna, inte staten och att man i bakgrunden var de största ägarna av dem.

Efter 200 år av strid förlorade amerikanska patrioter slutligen 1913 då man införde Federal Reserve Act. Lagen permanentade penningregimen där privata banker, genom skuld, förser samhället med pengar.

Delstaternas självständighet

Exakt samma sak gäller delstaternas självständighet. Tanken var från början att självständigheten skulle vara stor men man har sedan starten, varje år, tagit små steg att gå mot ett centralstyrt USA. Det är inte så att ett motstånd saknats men man har genom att köpa politiker, stödja vissa valkampanjer och motarbeta andra samt regelrätta avrättningar sakta men säkert nått målet – ett helt centraliserat system där pengar, lag och makt är koncentrerat till Washington D.C.

Rassammansättning

Länge fanns i USA en lagstiftning som skyddade den rasliga sammansättningen. Invandringen skulle vara kontrollerad och ske i proportion till befolkningen. I praktiken innebar det att invandring främst skedde från europeiska länder. De som styr bakom kulisserna önskade öppna upp landet dels för judiska invandrare, dels för att man såg att det var vita européer som utgjorde det starkaste motståndet mot centralisering av makt, pengamakten och krig. Återigen drev man igenom sin agenda men det gynnade knappast de amerikaner som bodde där.

Media

Inget land i världen har en lika omfattande propagandaapparat som USA. All massmedia och underhållning kontrolleras av judiskt inflytande. Propagandan når in i varje hem, dels genom TV-nyheter, underhållningsprogram och uppmuntran att titta på sport.

Utrikespolitik

USA hade länge en utrikespolitik att man inte skulle lägga sig i andra länders angelägenheter. Fokus var på ett starkt försvar. Detta ändrade sig också, mot mångas vilja och idag har USA förvandlats till det land som är mest aggressivt på hela jorden. USA:s utrikespolitik är idag till för Israel. Alla kongressledamöter måste skriva på ett papper där man garanterar att arbeta för Israels intressen. Knappast något som gynnar den amerikanska befolkningen.

Konsekvenserna

USA är idag ett av världens mest skuldsatta länder i relation till BNP. En viktig förklaring är alla krig man genomför. Man drog på sig skuld i både första- och andra världskriget. Man fortsatte sedan under det kalla kriget, både rusta sig militärt och låna ut pengar och teknologi till Sovjetunionen. Sedan 1991 har man hittat en ny fiende, muslimerna och kriget mot ”terrorismen”. Även här finansierar man och understödjer dem man säger sig bekämpa. Beräkningar har visat att dessa krig, idag för Israel, har kostat i runda slängar 5000 miljarder dollar.

USA:s delstater kan i hög grad jämföras med vad som hänt svenska kommuner. På pappret finns självständighet men i praktiken inte. Bryssel är på väg att få samma roll som Washington D.C. En enskild väljares röst i USA betyder således mycket lite. Ett resultat är att bara 50% röstar i t.ex. presidentvalet. USA, liksom EU, måste därför sägas lida av ett demokratiskt underskott.

USA har gått från att, i början av 1900-talet, vara huvudsakligen europeiskt till att idag istället utgöra ca: 65% av befolkningen. Vi ser dagligen propaganda för rasblandning i media och inom politiken för att man ytterligare ska svämma över landet med migranter.

Kanske viktigast av allt ser vi ett öppet och uttalat hat mot vita människor.

Hur var det möjligt?

En viktig grundton är självklart kontroll och ägande av banksystemet. Genom det kan ett fåtal bestämma vem som ska få låna pengar, vilken politiker som ska stödjas, vilka företag och privatpersoner som ska gynnas. Man har kunnat, vilket är bevisat och absolut ingen konspirationsteori, koordinerat ökat och kontraherat penningmängden. Eftersom man ligger först i informationskedjan kan man också positionerna sig långt innan för vad som ska hända.

Genom en koordinerad kontraktion av likviditet kunde man orsaka en kollaps på aktiemarknaden för att sedan köpa upp företag billigt och sedan återigen öppna kranarna. Samma sak, så klart, hände även på fastighetsmarknaden. I krig ökar man villig penningmängden för att gynna krigsindustrin. Idag är finansmarknaderna mer globala och därför inte lika lätta att manipulera men under en stor del av USA:s historia ser vi att man gynnat sig själv på detta sätt. Det är heller ingen slump att det ofta är judiska företag inom framväxande sociala medier som får tillgång till finansiering och hyllas i massmedia.

Genom tillgång till pengar kunde man köpa upp medieföretag. Inför första världskriget hände också något mycket viktigt – man satte CIA-agenter på alla större medieföretag som pumpade ut krigspropaganda. USA:s befolkning var emot deltagande i första världskriget men efter all propaganda vände sakta opinionen. Detta förstärktes ytterligare under andra världskriget och sedan under kalla kriget. Man inte bara äger media utan har också egna agenter på strategiska positioner för att hjälpa till att få ut agendan. Idag ingår här också sociala medier.

Det finns säkert många grupper i USA som arbetar inom etniska nätverk men inget har så stort inflytande som det judiska. Här finns en rad förklaringar. Dels följer man skrifter där man ser sig själva som ett herrefolk och där man inte bara har rättighet, utan också skyldighet att betrakta andra som lägre stående. Vi har svårt att ta in detta men det är ett faktum. Det andra är att man i de mest extrema delarna av denna grupp, en mindre del, låt oss säga kabbalisterna och talmudisterna, har rötterna i läror där man faktiskt får ljuga, stjäla, mörda, o.s.v. Alla metoder är tillåtna. Vi har också här enormt svårt att ta in detta. De flesta vill helt enkelt inte tro på det, trots att bevisen är många. Kopplar vi sedan detta till en strävan att hålla ihop gruppen och den olyckliga omständigheten att man kom att få kontroll över bankväsendet är det kanske lättare att förstå varför USA blivit som det blivit. Ytterst få kan dock tala om det utan att omgående få epitetet förintelseförnekare. Detta är idag judarnas effektivaste vapen att hålla oss underkuvade.

Är detta då bara galna konspirationsteorier? Det är ju det man vill påstå. Ett sätt att ta reda på det är att titta på verkligheten. USA:s politik idag är antivit, idag är det kanske t.o.m. riktigare att säga att den drivs av ett hat mot vita. Skulle vita frivilligt gå med på detta? Medieföretagen och Hollywood ägs idag och kontrolleras till 90% av judar. USA:s utrikespolitik gynnar Israel. Man har inte haft det minsta problem att genom terror köra ut palestinierna och inte heller att mörda och lemlästa miljoner irakier. USA inför nu lagar som förbjuder kritik mot Israel. Alla elituniversitet har infiltrerats av judar. Alla judiska organisationer arbetar för att göra USA brunare. När israels ministrar kommer på besök hyllas de av kongressen i stående ovationer. Man ljuger för oss rakt ut i nästan alla frågor och jagar dem som har mage att påpeka lögnerna. En hel värld ska tvingas att visa vördnad inför förintelselögnen, t.o.m. vår egen statminister var nyligen på besök till det av Sovjet uppförda gaskammarna i Auschwitz. Ovanstående borde vara bevis nog för det enorma inflytandet.

Genom att man infiltrerat och tagit kontroll över massmedia, universiteten och politikerna bestämmer man också världsbilden. Det finns i USA inget företag som vågar gå emot alla nya propagandakampanjer. Gör man det attackeras man från alla håll. Det finns ingen akademiker som vågar gå sin egen väg. Karriärvägarna stängs och universitetsledningen ser till att du inte längre får anmälningar till kurserna. Böcker dras bort från försäljningsplattformar och dissidenter nekas bankkonton.

En annan, ofta förbisedd, utveckling är att man medvetet skeppat ut produktion till Kina. Detta har minskat inflytandet hos den breda medelklass som tidigare utgjorde kärnan i USA. Den stadiga trenden mot storjordbruk och industritänkandet inom livsmedelsproduktionen har också gjort att den viktiga jordbrukargruppen, för vilka kopplingen till ort och land är viktig, minskat.

Går det att göra någonting åt det?

USA är på många sätt i ett mycket sämre läge än Sverige. Där har det judiska inflytandet infiltrerat samhällets alla områden och det är svårt att se hur man ska kunna bryta det. Den vita befolkningen har visserligen ökat under hela 1900-talet, det bor fler vita i USA än någonsin, men som relativ andel har vita minskat, till idag kanske 65% från 90% i början av 1900-talet.

Speciellt problematiskt är det att så många kristna är sionister. Så brukade inte vara fallet men man har genom infiltrering och stöttande av vissa kristna församlingar, vissa biblar, o.s.v. styrt om tron så att en stor andel av de kristna också är fanatiska sionister. Det gör att många kristna idag får samma budskap av sin pastor som man får i massmedia. Predikanten återger den judiska propagandan under predikan vilket cementerar hjärntvätten. Tron bygger inte på självständigt tänkande, utan blind åtlydnad, men vad Jesus förkunnade är det judarna som bestämmer idag. Judiskt inflytande kontrollerar kristna sionister, ofta vita, men också vita s.k. antirasister och olika minoriteter. Man kontrollerar således båda sidor av den vita befolkningen som är i djup splittring.

Fria Sidor anser mot bakgrund av detta att befolkningen i USA, vita som svarta, är i en synnerligen vår situation. USA är helt i händerna på det judiska inflytandet och det betyder att man kommer fortsätta med sin aggressiva utrikespolitik, falska flaggor som syftar till en slutlig och total övervakning av befolkningen och, oavsett president och kongress, i allt högre grad trappa upp hatet mot vita och fortsätta med import av människor från tredje världen. Svarta bryr man sig inte om, annat än i retoriken. De får gärna döda varandra på gatorna, de är fina kunder för CIA:s knark och en stor del sätter man helt enkelt i fängelse, 1% av USA:s befolkning sitter i förvar varav många svarta, vilket också minskar folkets protester mot den förda politiken.

Hur länge kan det fortgå?

För det första, vad gäller alla krig, är det inget som amerikanska folket känner av i sin vardag. Det har visserligen dött och lemlästats miljoner i Mellanöstern men de flesta amerikaner vet säkert inte ens vad Iraks huvudstad heter eller ligger. De tror förmodligen att de gör någonting gott och vill säkert kriga för Mellanösterns enda ”demokrati” – Israel. Propagandan är total. Folket är totalt grundlurade. Någon kursändring kommer troligen därför inte ske genom folkets protester.

Det som kan sätta hinder är ett allt starkare Ryssland och Kina. Det är därför troligt att vi nu står inför en period där USA ständigt försöker sig på nya attacker och kupper med ibland, framgång, ibland motgång, beroende på hur de andra stormakterna agerar. USA har ett stort handikapp, man befinner sig på andra sidan Atlanten. USA:s grepp om Europa, via NATO, är därför centralt. Samtidigt är det svårt att se att Europas befolkning skull gå med på att gå ut i några större krig. Det saknas troligen ett folkligt stöd för några större krigsäventyr. Så många fanatiska sionister finns det inte heller.

USA har visserligen baser och hangarfartyg, drönare, elektroniska vapen, o.s.v. men en storskalig användning av dessa leder snabbt till en större konflikt och riskerar t.om. ett tredje världskrig. Vi får aldrig underskatta den judiska fanatismen och galenskapen i USA, så allt kan hända, men ett tredje världskrig skulle leda till stora ekonomiska skador och något man troligen vill undvika.

Många i USA hatar säkert massinvandringen men de kan inte göra så mycket åt den. De flesta flyttar till vita områden och man håller tyst för att få livet att gå ihop. Det spelar mindre roll om man bygger den där muren för politikerna i USA kan ju öppna upp för massinvandring ändå i framtiden. Muren har väl portar och man kan komma via andra vägar. Raskravaller och upplopp, attacker på vita kommer bli vanligare. Än så länge tillåts befolkningen bära vapen men om man gör tillräckligt många falska flaggor kanske denna konstitutionella rättighet upphör och i så fall ligger vägen öppen för fler regelrätta mord och våld mot vita, samma utveckling som vi ser i Sydafrika. Massmedia piskar ständigt upp motsättningarna och det är svårt att se varför denna utveckling ska brytas.

USA:s ekonomi då? Kan den sätta stopp? Nej, förmodligen inte. USA har marknadsekonomi och det är det system som ger mest produktion per resursenhet. Man har framgångsrikt tagit ledningen inom den framväxande IT-sektorn med globala företag. Kina är en stor exportör till landet och lär knappast sluta låna ut pengar till dem i närtid. Man har sin egen valuta och kan därför trycka så många dollar man vill. Visserligen sker successiva försök att t.ex. handla olja i kinesiska renminbi och ryska rubel men dollarns andel av världshandeln ligger stadigt runt 65%, år efter år. Dessutom växer världshandeln varje år, så i absoluta belopp, ökar möjligheten att ge ut nya dollar, även om den relativa andelen skulle trendmässigt gå neråt. Att USA skulle gå i konkurs, vara ett korthus, är en myt. Så länge de har sin egen valuta kan de aldrig gå i konkurs. Det enda som kan hända är att inflationen ökar och dollarn i så fall sjunker.

Den reala ekonomiska tillväxten i USA är också snabbare än i Europa. BNP var 19360 miljarder dollar 2017, den beräknas öka till drygt 20000 under 2018. Den totala statsskulden i USA är 20625 miljarder dollar, varav 6000 är till utlandet. Kina håller 1100 miljarder och Japan 1100 miljarder dollar i amerikanska statspapper. Kinas innehav ökar inte men minskar inte heller. Under senare år har statsskulden i högre grad finansierats genom inhemsk upplåning. Det amerikanska socialförsäkringssystemet håller nästan 6000 miljarder dollar i amerikanska statspapper.

Slutsats

Inget land har påverkat oss lika mycket som USA. Vi kan lära oss mycket genom att studera det. Först, glöm allt prat om att USA kommer att kollapsa p.g.a. ekonomin. Det finns helt enkelt ingenting i statistiken som tyder på det. Produktionen ökar och dollarns ställning som världsvaluta har, hittills, inte alls försvagats. USA:s relativa betydelse för världsekonomin sjunker varje år eftersom, främst, Asien har en mycket stark tillväxt. Detta flyttar självklart också över makt till öst men vi talar här om decennier och gradvisa skeenden, inte något som sker de kommande åren.

De som styr USA vill troligen undvika ett tredje världskrig, då man har mycket att förlora ekonomiskt på det. Däremot kan vi räkna med att under lång tid framöver leva med ett ytterst aggressivt USA som ettrigt hugger på varje chans man har att underminera, skapa kaos och gynna det israeliska intresset. Vi måste ställa in oss på detta och fundera på vilken roll vi vill spela? Svenska politiker borde ägna sig åt frågan hur klokt det är att liera sig med NATO (läs USA) i en värld där tyngdpunkten förskjuts från väst till öst istället för att fundera på genuscertifierade toaletter och utreda ett tredje kön. Men, nej, sveket är totalt och fullständigt mot svenska folkmajoritetens intressen.

USA kommer fortsätta bli allt brunare eftersom den judiska infiltrationen där är så total. Det måste till ett underverk för att vita ska kunna se en kursändring som inte enbart är tillfällig. En sådan resning måste komma från den vita befolkningen som idag är djupt splittrad mellan de som vill att USA ska fortsätta domineras av vita européer och de som vill att de ska försvinna. En konflikt mellan de som får epitetet rasister och de goda anti-rasisterna. Söndra och härska är en judisk specialitet.

I Europa har judarna sedan hundratals år kontroll över Storbritannien och Frankrike. Även för dessa länder ser det ytterst bekymmersamt ut för urbefolkningarna. Tyskland är under ockupation och kan därför inte göra annat än som man blir anbefallen, trots ökade folkliga protester. Man förintade ju påstått sex miljoner judar, frågan är bara hur och var, men för detta måste framtida generationer sona – för evigt. Tyvärr, finns därför inte heller här mycket hopp om en snar kursändring.

De nordiska länderna, många östeuropeiska länder, Spanien och Portugal är de länder där det kanske finns störst möjlighet att föra en politik som gynnar urbefolkningen. Dels har förfallet, trots allt, inte gått lika långt, dels har vi inte infiltrerats helt av det judiska inflytandet. För att det ska vara möjligt måste vi förstå att vi måste enas och undvika varje form av splittring. Vi kan fortfarande bygga världens mest fantastiska land men vi befinner oss mycket nära ”point of no return”.

Vi står snart i begrepp att vara där USA är, där det till synes, inte längre finns en realistisk chans att vända utvecklingen. Precis som i USA är det inte minoriteterna som är det stora hotet, utan splittringen av den vita ursprungsbefolkningen. En enad befolkning som inte drar sig för att sätta sitt eget intresse främst skulle, både i USA och Sverige, helt eliminera det främmande intresse som idag styr respektive länder.

Sverige är i desperat behov av en ledare som kan samla folket, nu, innan det är för sent. Finns du där ute är det dags att kliva fram nu! Svenska folket har inte råd att förlora en enda dag till.