USA användes för att skapa Israel

Israels folkmord på palestinierna

Landet Israel kom till genom en medveten och målmedveten ansträngning från de som önskade ett land för judarna. Denna rörelse kallar vi sionismen. Önskan om ett eget land går att sympatisera med men inte de metoder som använts där miljoner oskyldiga människor offrats, man använt terror för att fördriva och mörda, far med lögner och kapar stora delar av världen för sitt eget syfte. Regimkontrollerad media är tysta som musen – om detta må vi inte berätta.

Alison Weir har skrivit en bok som heter ”Against Our Better Judgment” och den är en tiopoängare och redogör mycket koncist för hur judiska intressen använde sig av alla medel för att nå målet om ett eget land. Den redovisar också fakta om Palestina och Israel och det folkmord som pågår där.

Det var nödvändigt att ha världens supermakt i sin kontroll och än idag skulle inte Israel överleva utan detta ekonomiska och militära stöd. Videon är från ett föredrag som Alison hållit med samma tema som boken. Boken är med på Fria Sidors ”Rekommenderat” lista, där endast de allra bästa böckerna kommer med.

Det är helt centralt att förstå drivkrafterna bakom sionismen eftersom den så starkt bidragit till att skapa konflikter och krig fram till våra dagar, först för att skapa staten Israel, sedan för att skydda den.

Alison Weir är journalist och kämpar för att berätta för amerikanska folket hur USA använts för att skapa Israel.

http://www.ifamericansknew.org/download/bio.pdf