Kan Trump vinna valet?

Enligt YouGov leder Hillary, 19 oktober 2016, med 330 mot Trumps 208 elektorer. I MSM är Trump redan uträknad. Fria Sidor litar inte på...

9/11: Grand Jury kommer granska bevisen

Efter 17 år av kamp att få det minsta gehör för en oberoende utredning av vad som verkligen hände den 11 september 2001 finns...