9/11: De omöjliga telefonsamtalen

Nästan allt vi vet om vad som hände på planen kommer från dessa telefonsamtal. Från början påstod man från officiellt håll att alla samtal var...

Ansiktet på en lögnare

Ingen premiärminister i vår samtid har orsakat så mycket skada för världen som Benjamin Netanyahu. Hans lögner har orsakat miljoner människors lidande. Tyvärr kontrolleras USA...