Det är någonting oändligt heligt och unikt med judiskt liv

"Om en jude behöver en lever, kan han då ta den från en oskyldig icke-jude som passerar förbi för att rädda honom? Toran skulle...

Var Israels president med på planen att mörda 6 miljoner tyskar?

Dagens film visar det bottenlösa hat som finns mot tyska folket hos många människor, inte minst hos judar. En grupp judar, Nakam, som ingick...

Donald Trump: 100% kosher

Sällan har någon hyllats som en räddare på samma sätt som Donald Trump. Han har visserligen sagt saker som ingen presidentkandidat före honom skulle...

Färgerna som avslöjar förintelsebluffen

I 13 länder i Europa får man fängelse om man offentligt ifrågasätter den officiella berättelsen om förintelsen. I många länder presenteras myten som fakta. Barnen får...

USA användes för att skapa Israel

Landet Israel kom till genom en medveten och målmedveten ansträngning från de som önskade ett land för judarna. Denna rörelse kallar vi Sionismen. Önskan...

Den viktiga strålningsbalansen

Det råder ingen som helst tvekan bland forskare att människan har orsakat utsläpp av koldioxid. Det man är oense om är om det är...