USA användes för att skapa Israel

Landet Israel kom till genom en medveten och målmedveten ansträngning från de som önskade ett land för judarna. Denna rörelse kallar vi sionismen. Önskan...

9/11: Motiven – det du bara måste förstå

Vilka motiv fanns det för 9/11. Dagens video, som är mycket sevärd, ska förhoppningsvis kunna ge större klarhet i denna fråga. 9/11 var helt nödvändigt...

Står vi inför en ny istid?

Står vi inför en ny istid? Frågan är berättigad eftersom historiska kurvor visar att vi nu är i slutet av en varmare period som...

Sverige tillhör svenskarna – enligt Förenta Nationerna

FN antog den 13 september 2007 en deklaration, 61/295, som också Sverige skrivit under, som heter "Deklaration om rättigheterna för ursprungsfolk". Där listar man,...

9/11: Chefsarkitekten – ett plan kan inte få en skyskrapa att...

Flygplanet Boing 707 som flög in i World Trade Center väger 200 ton. Det är mycket men var och ett av World Trade Center...

Kommunismen på 15 minuter

Fria Sidor ska i en serie granska kommunismen. I detta inlägg ska vi börja med den större bilden. Sedan kommer allt granskas i detalj....