Winston Churchill: Ateistiska judar skapade bolsjevismen

Från Spartacus-Weishaupts dagar till Karl Marx och fram till Trotskij (Ryssland), Bela Kun (Ungern), Rosa Luxemburg (Tyskland) och Emma Goldman (USA) har denna världsomspännande...

Är judar en ras, ett folk eller bara religion?

Det har aldrig varit enkelt att definiera vad ett folk är. Extra svårt är det att definiera judarna eftersom man för 3000 år sedan...

Det var tyfus och inte Zyklon B som orsakade internernas död

Det var tyfus och inte Zyklon B som orsakade internernas död. Detta är redan utrett och bevisat dels genom dokument, dels genom de bilder...

Helgbio: Var stockholmsattacken en falsk flagga?

Det är tragiskt att den som pekar på märkliga omständigheter i ”kriget mot terrorismen” åläggs bevisbördan. Det är som att maktelitens version som sedan...

Det var inte svenskar som tog slavar till Amerika

Kanske känner du skuld för mycket? Skuld kan bara en godhjärtad känna. Du vill ge tillbaka, betala av på skulden. Desto mer skuld du...