Helgbio: Var stockholmsattacken en falsk flagga?

Det är tragiskt att den som pekar på märkliga omständigheter i ”kriget mot terrorismen” åläggs bevisbördan. Det är som att maktelitens version som sedan...

Det är en myt att migrationen avtar

Det är en myt att antalet migranter minskar till Sverige. De flesta blandar ihop de som söker asyl, något som varierat mellan åren, och...

Judar står i centrum för att göra Europa mångkulturellt

Barbara Lerner Spectre grundade Paideia - Institutet för judiska studier i Sverige. Hon kom till Sverige då hennes man var rabbin i Stockholms synagoga....

Rothschilds rikedom har sin grund i en greve

För att förstå vår värld måste vi förstå pengarna. Det är pengar som styr allt. Vi har tidigare visat att 1661 är ett viktigt...

Förintelsemyten grundades av en bevisad lögnare

Nyligen föreslog Stefan Löfven ett nytt museum till minnet av ”förintelsens” överlevare. Han gjorde även utspel om detta under valkampanjen 2018. Ingrid Carlqvist har...

9/11 – den islamistiska terrorismens vagga

Fria Sidor anser det viktigt att skilja på två saker: islamiseringen av Europa och orsakerna till den islamistiska terrorismen. Den förra måste bekämpas med...